Hvordan skaber man et banebrydende fællesskabsdrevet energiprojekt i praksis? Casen om den danske ø Samsø

DOWNLOAD DEN FULDE ARTIKEL SOM PDF:

Hvordan skaber man et banebrydende fællesskabsdrevet
energiprojekt i praksis?

 Af Karl Sperling, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Fællesskabsdrevne energiprojekter har været en af grundpillerne i Danmarks bemærkelsesværdige vedvarende energihistorie. Samsø har opnået anerkendelse over hele verden som et modelsamfund inden for dette område, da man her har formået at transformere store dele af øens energisystem inden for en 10-årig periode.

Meget af opmærksomheden har fokuseret på slutresultaterne af øens omstilling, på hvad Samsø har opnået, på den tekniske infrastruktur man har opbygget og på lokalsamfundets aktive deltagelse. Mindre opmærksomhed har der været på, hvordan resultaterne er opnået i praksis.

I denne artikel undersøger vi de konkrete kontekstuelle betingelser, der muliggjorde Samsøs Vedvarende Energiø (VEØ)-projekts succes. Som eksterne konstekstuelle betingelser har vi identificeret ledende visioner og planer, statslig teknologistøtte, statslig processtøtte samt ekspertassistance.

Interne kontekstuelle betingelser inkluderer lokale traditioner og forhistorie med andelsprojekter, ansvar og stedets betydning, fællesskabsånd, foretagsomme individer, netværk samt ledende visioner og planer. Resultaterne viser tydeligt, at VEØ-projektets succes kan tilskrives en kombination af disse forskellige kontekstuelle betingelser, som i fællesskab muliggjorde øens omstilling.

For at disse gunstige kontekstuelle betingelser kan føre til et succesfuldt projekt, er det dog nødvendigt, at den eksterne og interne kontekst igennem mellemled bringes på linje med hinanden. Først og fremmest medførte forbindelsen imellem de relevante faktorer og kontekster, at VEØ-projektet kunne integreres i lokalsamfundets strukturer og behov igennem instensive processer fokuseret omkring sansning og forberedelse af lokalbefolkningen.

DOWNLOAD DEN FULDE ARTIKEL SOM PDF:
Casen_om_den danske_oe_Samsoe

 

Scroll to Top