INFORSE – Climate Carrier

Projektledere: Mathias Switzer Ivona Prar

Keywords: klimaindsats, ungdom, Green Deal, bæredygtighed, aktivisme

Climate Carrier er en del af INFORSE-projektet, der fokuserer på EU’s rolle og dens indflydelse på flere emner, herunder klimaindsats, cirkulær økonomi, borgerinvolvering, klimabevidsthed osv. Dette gøres gennem forskellige aktiviteter, hvoraf en er Climate Carrier.
Climate Carrier bidrager til INFORSE ved at samle unge fra hele EU for at diskutere EU’s rolle i at støtte bæredygtige løsninger og bekæmpe klimaændringer. Unge i Europa viser stor interesse i dette emne gennem aktivisme og krav om klimaindsats.
Projektet vil samle flere grupper af unge mennesker fra hele Europa i online møder, hvor de kan have en dialog og diskussion om emnerne bæredygtighed og klimaindsats. Det vil undersøge deres erfaringer, håb for fremtiden, EU’s rolle, og deres egen, personlige rolle og bidrag. I de afsluttende faser vil det give deltagerne mulighed for at mødes personligt og præsentere resultaterne af deres diskussion på Folkedybe-festivalen på Samsø.

Scroll to Top