INFORSE – Climate Carrier

INFORSE – Climate Carrier

Projektledere: Mathias Switzer Ivona Prar

Keywords: klimaindsats, ungdom, Green Deal, bæredygtighed, aktivisme

Beskrivelse:
Climate Carrier er en del af INFORSE-projektet, der fokuserer på EU’s rolle og dens indflydelse på flere emner, herunder klimaindsats, cirkulær økonomi, borgerinvolvering, klimabevidsthed osv. Dette gøres gennem forskellige aktiviteter, hvoraf en er Climate Carrier.

Climate Carrier bidrager til INFORSE ved at samle unge fra hele EU for at diskutere EU’s rolle i at støtte bæredygtige løsninger og bekæmpe klimaændringer. Unge i Europa viser stor interesse i dette emne gennem aktivisme og krav om klimaindsats.
Projektet vil samle flere grupper af unge mennesker fra hele Europa i online møder, hvor de kan have en dialog og diskussion om emnerne bæredygtighed og klimaindsats. Det vil undersøge deres erfaringer, håb for fremtiden, EU’s rolle, og deres egen, personlige rolle og bidrag.

Klimadiskussioner:
En række online og fysiske møder førte til værdifulde diskussioner om emnet klima. Unge fra hele EU og Storbritannien deltog og delte deres oplevelser om klimaforandringerne i Europa, diskuterede EU’s arbejde med dem, delte hvordan de ville håndtere dette problem, og lærte lidt mere om EU’s arbejde med at tackle klimaforandringerne. Nogle delte også deres klimabekendelser(Climate Confessions) med intentionen om at ændre disse vaner i fremtiden. Hver enkelt deltager berigede projektet med deres egne værdifulde meninger og synspunkter. Til projektets sidste del skabte vi et dags event i Aarhus, med 2 workshops lede op til, hvor vi samlede mere end 200 mennesker.

Vores hovedbegivenhed, Community Climate Day, var en hel dag med åbent hus for læring, nysgerrighed og handling. Deltagerne engagerede sig i forskellige workshops som plantecroquis, oplæg om biodiversitet, et unikt affaldssorterings escaperoom, en stor samtalecafé og en ‘shine your cykel’-workshop, alt kulminerede med live musik og smuk langbordsmiddag. Til denne afsluttende del var vi meget priviligerede at have en gruppe af 6 Kaospilot-studerende til at hjælpe med den afsluttende del af Climate Carrier-projektet, som værende deres første semesterprojekt. De hjalp os med at planlægge og udføre den sidste del af projektet, de fik ordet ud, satte alt op til den sidste begivenhed og hjalp os endda med at reflektere bagefter. Deres energi og drivkraft skubbede virkelig projektet til nye højder.

Næste skridt:
Efter at have afsluttet alle planlagte begivenheder arbejder vi på at give projektet et efterliv. Vores håb er at bruge den opnåede viden fra møderne til at skabe materialer, der vil hjælpe med at øge bevidstheden og uddanne folk, især unge mennesker, om klimaforandringerne og hvordan de kan involvere sig i at skabe en forandring. Materialerne vil bestå af en video, en infografik, et uddannelsesmæssigt blogindlæg og en Climate confession bog hvor andre kan tilføje deres egen klimabekendelse og sætte en intention om at gøre det bedre i fremtiden.

Scroll to Top