Inspiration til bæredygtig levevis

Samsø Posten 19.11-21

Inspiration til bæredygtig levevis

Folkedybet hele året er muligheden for at du/os/vi vælger at mødes fysisk og udveksle på de mange udfordringer Samsø som altid står lige over for. Energiakademiet vil til jer der ikke kan komme til de møder vi nu inviterer ind til vil lifestreame og ligge dem på nettet. Vi ved eksempelvis at de mange børnefamilie lokalt ikke altid fysisk kan deltage i borger møder.

Vores intention er at insistere på hvordan vi som lokal samfund kan samles og dele både glæde og bekymringer, og med en tone der menneskeligt appellere til os alle.

Vi oplever hvordan Bisgaardmark solcelle projekt eller et biogas anlæg ved Permelille eller for den sags skyld en bro på hen over Samsø, både samler og adskiller os og skaber splid, en uenighed som skygger for det næste der kan ske.

Siden 2007 har Samsø Energiakademi været en stor del af øen og Danmarks klimaudvikling. Akademiet inviterer derfor til at medvirke i fænomenet “Folkedyb”, hvor klimaplaner bliver lagt frem, og lokalsamfundet kan få indflydelse og ejerskab på udviklingen af de tiltag, som skal til, for at vi når vores klimamål.

Den vej er besværlig, og vi ved det ikke er nemt, men til gengæld rigtig svært!

FN skriver i sin begrundelse for at udnævne Samsø som klimaleder:

-Samsø Energiakademi inspirerer interessenter, ledere, og politiske beslutningstagere fra hele verden til at handle lokalt for at imødegå klimaforandringer på en måde, der forbedrer perspektiver og chancerne for en bæredygtig levevis for beboere og lokalsamfund.

Behov for mere decentral ledelse og retning

Siden de første skridt blev taget udover øens bakkede Is landskab er Samsø blevet kendt verden over for sine resultater og fremskridt på den bæredygtige dagsorden. Overskriften som energi-ø trækker forsat flere tusinde besøgende fra hele verden, som vil møde befolkningen og lære, hvordan man gør.

Den slags er der behov for, hvis hele verden skal nå i mål med sine klimaambitioner, lyder det i begrundelsen for, at Samsø er udnævnt til en af de tre klimaledere ved årets COP26.

Vi skal nu tage vores egen medicin og få gang i den Klimaplan der allerede er besluttet i Samsø Kommune og som vi nu vil tage fat på og få diskuteret og sammen med interessenter få delt ud i spiselige størrelser.

Scroll to Top