test1

 

Invitation til afslutningskonference

 

Med 32 nyudpegede energiparker og en række ambitiøse projekter fra både kommuner og developere er der god grund til at gentænke måden vi får tingene til at ske på!

Hvis ikke vi skal rammes af frustrede borger protester og fordyrende forsinkelser, er der brug for at vi sammen ser på de rammer og vilkår vi arbejder i. Vi klarede Covid med stram styring. Vi kan også tage fat om klima opgaverne hvis vi kan se konturerne af en top down politik der rammesætter det arbejde kommunerne står overfor og som borgere og developere skal lære at kende så vi undgår flaskehalse og problemer der kunne være undgået hvis vi havde de rigtige redskaber til opgaven.

Vi vil på konferencen arbejde med de gode ideer der allerede findes og vi vil dele erfaringer og gå ind i debatter om hvad der kunne gøre arbejdet både sjovere og mere produktivt.

Der er travlt siger ministeren. Vi er klar, men mangler klare spilleregler.

Den 16. januar inviterer Region Midt, Ringkøbing Skjern Kommune og TSI projektet til en tema dag om borger medejerskab og den svære balance mellem kommune, developer og borger:

Aktivering af klimaplaner kræver folkeligt medspil.

Hvordan løser kommunerne den opgave? 

Program (udkast)


TSI-kom videre – afslutningskonference d. 16 Januar 2024 – kl. 10:00 -15:00,
Arrangementet finder sted i NaturKraft. Naturparken 10, 6950 Ringkøbing
 

10:00 Ankomst Naturkraft

Velkomst! – Jesper Lærke Formand for Klimarådet Ringkøbing Skjern

Intro til dagen ved Søren Hermansen – CEO, Samsø Energiakademi

10:30 Regionens ambition og Kommunernes rolle: Hvad er kommunernes rolle i aktivering af klimaplanerne og udviklingen af både store og små energiprojekter.
Lisa M.D. Gerschefski – Kontorchef Regional Udvikling, Region Midtjylland

10:45  Set fra en landsby: Jes Nissen fra Borris, en borger taler om lokalsamfundets roller.

Set fra en developer: Gunnar Lisby fra Lisby Power taler om developers rolle.

11.15  Debat/ workshop: Vi deler deltagerne i de to roller og arbejder med udsagn der kan hjælpe til en større forståelse for de udfordringer kommunerne står med hensyn til DK2020 klimamål, 32 udpegede Energiparker og kommunernes egne planer om tekniske anlæg.

12:45 Frokost 

13:15

Rapport fra workshoppen: hvad hørte vi i grupperne.

Oplæg 2030 mål og beyond: videohilsen fra EU – (to be confirmed)

ENS – om Energiparker og borger: hvordan undgår vi forsinkende konflikter

Hvad hørte vi der er brug for: (to be confirmed)

14:30 Vi slutter af med en sludder til kaffe & kage 🙂

Vi runder af kl. 15:00

Scroll to Top