Jeppe Læssøe:”Energiakademiets arbejde som forandringsagent er særdeles interessant”

[:da]

I år er det 20 år siden at Samsø blev udråbt som Danmarks vedvarende energi-Ø og fik et uimodståeligt incitament til at føre indbyggernes drømme om en bæredygtig omstilling ud i livet.  Det lykkedes – og i den anledning har Samsø Energiakademi bedt danske inspiratorer indenfor samfundet, erhvervslivet, forskningsverdenen, aktivismen og kulturlivet om at komme med deres unikke blik på hvad Samsø og Samsø Energiakademi har gjort for at ændre verden både lokalt og globalt, når det kommer til vedvarende energi.

Deres svar er blevet til et manifest, som vi herpå hjemmesiden nu deler ud af. En af inspiratorerne er Jeppe Læssøe, professor (MSO) ved Aarhus Universitet:

Hvad betyder Energiakademiets praktiske arbejde med at lave energiprojekter for forskningsverdenen?

Nu er jeg ikke energiforsker, men forsker i kollektive forandrings- og læreprocesser. I det perspektiv er Energiakademiets arbejde som forandringsagent af flere grunde særdeles interessant. Det er det ikke kun fordi arbejdet har været usædvanligt succesfuldt, men også fordi det er en proces, som har løbet over mange år uden at gå død. Man kan være forandringsagenter på mange forskellige måder, og opgaven med at involvere borgere, erhverv, kommune m.v. er fyldt med barrierer. Her har Energiakademiet forstået at navigere og på elegant vis fremme energiomstillingen og udviklingen på Samsø.

Hvad er det Samsø og videnskaben kan?

Igen, dette kan jeg kun besvare som forsker indenfor social- og humanvidenskab. I det perspektiv kan man sige, at de vanskeligste barrierer for en bæredygtig energiomstilling ikke så meget er tekniske og økonomiske, som sociale og men- neskelige. Samsø har ikke fundet en færdig opskrift på, hvordan de sociale og menneskelige barrierer og muligheder skal håndteres, for en sådan opskrift findes ikke. Men Samsøs og Energiakademiets proces er fuld af erfaringer og indsigter, som vi som samfunds- og humanforskere kan studere, sammenligne med anden viden og derigennem drage mere generel viden af. De erfaringer kan andre folk så tage udgangspunkt i og bearbejde til fornuftige, lokale indsatser for bæredygtige omstillinger hos dem selv.

Hvad betyder det lille eksempel i jeres universitetsverden?

Man kan lære utroligt meget af et lille, interessant eksempel. I pædagogikken kaldes det eksemplarisk læring, hvilket ikke betyder ‘ideel læring’, men at man ud af eksemplet kan udlede noget alment relevant. Man kan med andre ord udvikle eller videreudvikle teorier, som kan bruges til at kvalificere arbejdet i praksis mange andre steder.

Samsø Energiakademi om emnet Forskning:

Samsø er et lille samfund og dermed en slags spejl på det store samfund. Derfor er det interessant for den akademiske verden at bruge Samsø som en slags felt laboratorium. Det koster ikke så meget at sætte et forsøg op og resultaterne afspejler et samfunds reaktion på en aktiv grøn politik i praksis i et lokalsamfund. Den akademiske verden er vigtig at kende og have forbindelse til for et lille samfund. Flow af viden og indsigt er nødvendig for at forstå forandringer der er på vej og hvad de måtte betyde for det lokale samfunds medspil og hvad vi skal lære for at nå derhen, hvor vi har til hensigt at gå.

[:]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top