Konservering

Konservering

- Af Malene Lundén

Energiakademiet i går, i dag og i morgen: Vel- kommen til en artikelserie, der over flere om- gange forhåbentlig kan gøre os alle en anelse klogere på hvad der sker på Energiakademiet og kommunikationsfronten.

Skal vi konservere eller spise når frugten er moden?

Energiakademiet har nu skrevet sig varm i de to foregående artikler og i postkortet fra Søren Hermansen, som er blevet bragt her i avisen. 

Vi håber ikke at I synes det er en kende for langhåret eller unødvendigt, fordi I allerede har en opfattelse af at I udmærket godt ved hvad der sker og hvad der arbejdes med på Energiakademiet.

Kom forbi, vi giver info om hvad der sker på Energiakademiet og ude i verden

Energiakademiet ved godt at der er dele af lokale områder på Samsø, som ikke kommer forbi til Energiakademiets sammenkomster eller de sommerguidede ture. Husk at det aldrig er for sent at komme forbi eller kigge ind. Vi giver en uforpligtigende kop kaffe og info om hvad der er i kog på energiområdet.

Det store udland har spot på Energiakademiet

Energiakademiets kommunikation er skarpt rettet mod den globale platform, hvor vi samarbejder med mange andre europæiske øer og byer. 

Vi arbejder en hel del med Japan, USA, Australien og Hawaii. Derfor optræder der ofte engelske ord og værdier i dele af vores artikler og opdrag. Det håber vi på forståelse for, da vi som institution og projektorganisation ikke kan og må ændre projektnavne til dansk. 

 

Et eksempel er SMILE EU- projektet. Kom gerne forbi og spørg eller stil os spørgsmål, da det kan skade os og hinanden for meget hvis snakken bliver til i digitale skyttegrave. Kommunikationsplatform en på Energiakademiet blev tilbage i 1997 drevet af Samsø Miljø og Energi- kontor. Her var deltidsansat Søren Hermansen fra begyndelsen klar over at foreningsformål og kommunikation ikke kun kunne formidles af moralske værdier, som sætningen her: På Samsø arbejder vi med konsekvenserne af klimaforandringerne.

Samsø Miljø og Energi kontor havde dengang en ny og dynamisk bestyrelse og en støt stigende med- lemstilgang, men det kunne ses og mærkes at det ikke var fremmende for den fælles sag, hvis alt kun handlede om at redde jorden.

Derfor kom kommunikationen til at indeholde meget mere og andet end konsekvenserne af klimaforandringerne.

Fra dengang og frem til i dag
Samsø Miljø og Energi- kontor blev hurtig klar over at kommunikationen skulle op at flyve på både fakta og det mere følelsesbetonede som drømme og håb. Idéen om Samsø som Dan-marks vedvarende energi Ø tændte lys i tanke og blik, og i dag tør vi godt vove pelsen ved at påstå at næsten alle på Samsø er klar over at kommunikationen og sagen stadigvæk er en succes.

Succes og glæder overvinder alt!
Vi ved at succesen når helt ud til både den kritiske, lokale aktivist og den bevidste, pragmatiske samsing.
Det gør at Energiakademiet stadigvæk kan samle ca. 100 til 150 borgere på Samsø til vores arrangementer. Samsingerne vil stadigvæk gerne deltage aktivt i den fælles mission om at gøre Samsø uafhængig af fossile brændsler i 2030 i Alfa og Omega-parløb med Samsø Kommunes tekniske forvaltning, samt forhåbentlig os alle sammen.  Derfor var det dengang vigtigt at udarbejde en fortælling og proces, som satte den alvorlige dags- orden i baggrunden. Så i stedet for at tale om kon- sekvenserne af klimaforandringerne, kommunike- rede vi til forbrugerens og den lokale samsings motivation for helt lavpraktisk at skifte fra fossile brændsler til vedvarende energi. Energiakademiets direktør af i dag lærte dengang at kommunikere “ Hvad der var i det for den enkelte, og hvad der var i det for fælleskabet”, nemlig at der kunne spares penge. I sjældne tilfælde nævnte Søren Hermansen at vindmøller eller isolering var gavnligt for miljøet.

Når dråben lander på degnens næse regner det på præsten
Værdien af Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø skabte handlinger og forståelse over tid. Det blev til et katalog af muligheder på baggrund af konsekvenserne af klimaforandringerne. Men hvordan kan vi som Ø blive ved med at kommunikere i en ordlyd, som vækker relevans og engagement på øen?

Sammen med omverdenen og Samsø har Energi- akademiet og Samsø Kommunes tekniske forvaltning sat sig for at forstå hvilken ordlyd og hvilke fortællinger, der kan inspirere vores fælles virkelighed og gøre bæredygtighed til en opdateret aktualitet.

“Nogle sætter læskure op hvor andre bygger vindmøller”
På Energiakademiet vil vi gerne tiltrække mennesker, som kan og vil Samsø som et levende lokalsamfund, der er i gang med at udfase fossile brændsler. Derfor arbejder Energiakademiet også med at formidle viden og kommunikation:

Når dit hus skal have skiftet oliefyret ud eller bygges om eller nyt, tilbyder Energiakademiet et uvildigt energitjek i forhold til hvilke løsninger der er optimale i det område du bor.

Energiakademiet arbejder med at sammen sætte forsøgsprojekter inden for teknik og adfærd, der kan belyse om det kan betale sig for andre samfund at gøre de samme projekter ef- ter. Kan forsøgsprojekterne videreudvikles i en størrelse, som kan betale sig for samfundet? For eksempel en optimering af Samsøs lokalejede fjernvarmeværker, en gennemgang af lokale butikkers varmeforbrug eller etableringen af en grøn golfbane.

I kraft af hele Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø er det stadigvæk en realitet at vi alle fik handlet på formål og præmis og nu

kan høste af fortidens investeringer og erfaringer.

Energiakademiet rådgiver i dag virksomheder, kommuner og organisationer om hvordan vi på Samsø gør og har kunnet etablere så fundamen- talt et skift i et lille lokal samfund med mangel på kapacitet og økonomi. Denne model vil verden gerne lære af, og derfor rejser ca. 5000 men- nesker til Samsø hvert årforatseomdetpasser. Energiakademiets personale rejser også ud i verden og rådgiver og holder oplæg, som udvider partnerskaber og netværk til gavn for hele Samsø.

Disse tre tiltag er kun et lille hjørne af en større vifte, som indeholder alt det vi arbejder med i dagligdagen på Samsø Energiakademi, som også er en dynamisk projektorganisation. I år tæller Energiakademiets projektarbejde 5 internatio- nale projekter, 7 nationale projekter, 2 regionale projekter og ca. 6 lokale projekter, som dagligt skal planlægges, udvikles, kommunikeres, etableres og rapporteres.

Den gode nyhed på Energiakademiet i 2017 er at vi lander på ca. 9 millioner kroner i omsætning. Og vi vover påstanden om at en stor del af Energiakademiets omsætning bliver på øen. Energiakademiet har efterhånden eksisteret i 10 år og har i gennemsnit haft en årlig omsætning på 6 millioner. Så det er da ikke så ringe at kunne kigge tilbage på 60 millioner kroner, som er kommet ind i husholdningen. Energiakademiets formål kan nærlæses på vores hjemmeside under foreningens vedtægter. I de 20 år er vedtægterne blevet revideret 2 gange for at afspejle at Energiakademiets opdrag og arbejde er aktivt og i bevægelse i tæt samspil med Samsø og resten af Danmark. 

Gå gerne ind og tjek vores formål!

I kraft af hele Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø er det stadigvæk en realitet at vi alle fik handlet på formål og præmis og nu

kan høste af fortidens investeringer og erfaringer.

Energiakademiet rådgiver i dag virksomheder, kommuner og organisationer om hvordan vi på Samsø gør og har kunnet etablere så fundamen- talt et skift i et lille lokal samfund med mangel på kapacitet og økonomi. Denne model vil verden gerne lære af, og derfor rejser ca. 5000 men- nesker til Samsø hvert årforatseomdetpasser. Energiakademiets personale rejser også ud i verden og rådgiver og holder oplæg, som udvider partnerskaber og netværk til gavn for hele Samsø.

Disse tre tiltag er kun et lille hjørne af en større vifte, som indeholder alt det vi arbejder med i dagligdagen på Samsø Energiakademi, som også er en dynamisk projektorganisation. I år tæller Energiakademiets projektarbejde 5 internatio- nale projekter, 7 nationale projekter, 2 regionale projekter og ca. 6 lokale projekter, som dagligt skal planlægges, udvikles, kommunikeres, etableres og rapporteres.

Den gode nyhed på Energiakademiet i 2017 er at vi lander på ca. 9 millioner kroner i omsætning. Og vi vover påstanden om at en stor del af Energiakademiets omsætning bliver på øen. Energiakademiet har efterhånden eksisteret i 10 år og har i gennemsnit haft en årlig omsætning på 6 millioner. Så det er da ikke så ringe at kunne kigge tilbage på 60 millioner kroner, som er kommet ind i husholdningen. Energiakademiets formål kan nærlæses på vores hjemmeside under foreningens vedtægter. I de 20 år er vedtægterne blevet revideret 2 gange for at afspejle at Energiakademiets opdrag og arbejde er aktivt og i bevægelse i tæt samspil med Samsø og resten af Danmark. 

Gå gerne ind og tjek vores formål!

Scroll to Top