CRETE VALLEY

CRETE VALLEY

Projekt Start: 01/03 2023
Projekt Slut: 01.03 2028

Projektledere: Alexis Chatzimpiros og Michael Kristensen

Tilskudsgiver: EU/Horisont Europa

Vi opbygger kapacitet i social innovationsproces inden for vedvarende energi på øen Kreta i Grækenland til udvikling af et decentraliseret vedvarende energisystem, der vil understøtte samfundets energilaboratorier og en deltagelsesproces med borgernes og virksomhedernes engagement.

CRETE VALLEY sigter mod at skabe en vedvarende energi Valley ‘Living Lab’ (REV-Lab) på Kreta. Det er tænkt som et decentraliseret vedvarende energisystem, der kombinerer avancerede IKT-teknologier, interoperable og åbne digitale løsninger (herunder datasuverænitet), sociale innovationsprocesser og sunde forretningsmodeller, der er lette at vedtage. CRETE VALLEY vil demonstrere et digitaliseret, distribueret, vedvarende, kulstoffattigt landskab, der er overkommeligt for alle og fuldt ud dækker de lokale energibehov på årsbasis ved hjælp af flere vedvarende

energibærere og udnyttelse af energilagringsteknologier. REV-Lab vil integrere fire Community Energy Labs (CEL’er) placeret på forskellige steder i Kreta VALLEY, udtænkt som Innovation Hubs.
Scroll to Top