Kuratering

Hjælp os med at fremme skønheden på Samsøs nye blog

Energiakademiet ligger fysisk på Samsø og har 7 ansatte medarbejdere som bor og lever deres liv på Samsø.

Energiakademiets arbejde stiler mod en helhedsorienteret samfundsudvikling af ressurcer, brug og forbrug. Vi rådgiver og oplyser om: 1. Energijusteringer og energioptimeringer. 2. Innovation af adfærd og teknologi inden for bæredygtighed. 3.Læring og kapacitetsopbygning.

Vedvarende energi og bæredygtighed er i sin enkelthed ikke let at skulle illusterere via billeder, fotografier eller visuelle illustrationer.  Derfor har vi besluttet at gå kunstens vej for at fremme og inspirere, da vi har tillid til at vores læsere udmærket godt ved hvordan en vindmølle eller en varmepumpe tager sig ud. Når vi for eksempel går til bunds i ordet resiliens, tør vi derfor godt bruge billeder af den amerikanske maler Mark Rothko fra hans serie “Break into the Light”. Og ville Edvard Munchs maleri skriget ikke være på sin plads, når vi skriver artikler om klimaforandringer?

Derfor har vi opløst den nuværende redaktionelle billedlogik med en tillid til, at du som læser har det fornødne overskud til at se billederne som andre indlæringsflader for blot den naturvidenskablige og logiske tilgang.

Derfor vil vi gerne invitere dig til at bidrage ved at maile dit billeder ind til vores kurator Malene Lundén ml@energiakademiet.dk

 1. Skriv hvem der har udarbejdet billedet med navn
 2. Skriv i hvilken periode af billedbloggens almanak du ønsker billede bragt
 3. Skriv dit mobilnummer og vi kontakter dig

Vi har udarbejdet 5 dogmer:

 1. Billederne skal indeholde noget, som undrer eller provokerer den, der ser, og de
 2. skal ikke understøtte teksterne, men følge billedbloggens almanak.
 3.  Der er lagt en visuel strategi, som er inddelt i en almanak.
 4. Billederne skal være minimum 20 gange 20 cm.
 5. Billederne er et bidrag til bloggen og må bruges af alle.
 6. Billederne kan blive nomineret og udstillet på Samsø Energiakademi.

Her ser du vores almanak:

1.1 – 1.4       2017   “Hvilken farve er farvernes samaritaner? “

1.4 – 1.7       2017   “Hvorfor er gråt i gråt langt mere afgørende end sort og hvidt?”

1.7- 11.10   2017   “ Abstrakt minimalisme”

1.10 – 1.1   2017   “ Objekter der ligger langt væk fra virkeligheden”

Vi glæder os til at se lige præcis dit visuelle input til vores blog – de bedste hilsner fra Den Positive Forandring.[:en]Help us promote the beauty of Samsø’s new blog.

The Energy Academy is located on Samsø and has seven employees who live on the island and two who live on the Danish mainland.

The Academy’s work presents a holistic model of community development in terms of the use and consumption of resources worldwide. We advise and inform with regard to: 1. Energy adjustments and optimization; 2. Innovation within sustainable technology and behaviour; 3. Education and capacity building.

Renewable energy and sustainability are not easy to illustrate via pictures, photographs or illustrations. That is why we have gone out of our way to encourage and inspire via art – because we trust that our readers know very well what a wind turbine or heat pump looks like. For example, when we explore the meaning of the word “resilience,” dare we use images of the American painter, Mark Rothko, from his series, “Break Into the Light”? Similarly, Edvard Munchs painting “The Scream” might not be out of place in articles we write about climate change.

That is why we’ve disrupted the current logic of editorial pictures, trusting that you as the reader have the ability to see images as another means to approach topics about sustainability and renewable energy in addition to the scientific and logical approaches.

Malene Lundén ml@energiakademiet.dk

 1. Include the name of the person who created the image
 2. Mention in which period of the image blog’s almanac you would like the picture included
 3. Enter your mobile phone number and we will contact you. Please include your country code.

We’ve formulated five criteria:

Here you can see our almanac:

 1. The images must contain something that amazes or provokes the viewer, and does not necessarily have to support the text, yet should follow the image blogs’s almanac.
 2. There is a visual strategy which is divided into an almanac.
 3. The image must have a minimum size of 20 x 20 cm
 4. The images are a contribution to the blog and may be used by all.
 5. The images can be nominated by and exhibited at Samsø Energy Academy.

1.1-1.4     2017 “Which colour is the Samaritan of colours?”

1.4-1.7     2017 “Why is grey scale far more crucial than and black and white?”

1.7-11.10 2017 “Abstract minimalism”

1.10-1.1   2017 “Objects that are far removed from reality”

We look forward to seeing your creative contributions to our blog!

Best regards,

POSITIVE CHANGE

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *