Læserbrev fra Samsø Energiakademi 

Læserbrev fra Samsø Energiakademi

En stemme ude fra
De indledende afsnit og er sakset fra en tekst af Lars Sandal Sørensen, administrerende direktør for Dansk industri og forord fra bogen  Gid vi gad skrevet af Marianne Egelund Siig.

Danmark skal være verdens bedste land at leve i for alle.  Og Danmark skal være dét land, som andre lande og samfund kigger mod for at hente inspiration og for at søge fællesskab. Vi er helt overbevist om, at vi står bedst og stærkest lokalt og globalt, når vi står sammen side om side med andre.

Det gælder lande, organisationer og borgere. Det kan være af anden nationalitet, alder, seksuel orientering eller kønsidenditet, bare for at nævne nogle eksempler. 

Vi ved, at det er i mødet med andre, der er anderledes end os selv, at kreativitet, innovation og succes opstår. Det er derfor et paradoks og desværre et meget kedeligt faktum, at lige præcis når det gælder diversitet, så er der ikke meget inspiration at hente for andre samfund ved at kigge på Danmark, selv om vi i utrolige mange sammenhænge er helt afhængige af at indgå i mangfoldige relationer og samarbejder – med andre lande, virksomheder, organisationer og borgere.

På samfundsniveau er vi simpelthen bagud med diversitet. Og hvis vi ikke erkender, det- og gør noget ved det, så bliver Danmark ikke verdens bedste land at leve i – for alle.” Og Lars Sandal slutter med:” tak for at du ”gider” at læse med og for at gøre en forskel”

 Hvad og hvem definere det fælles “VI”på Samsø
Det er ikke Samsø eller Energi Akademiet der udtaler ovenstående, men så lidt alligevel, fordi vi på Energi Akademiet er udnævnt et utal af gange med priser og anerkendelser. Både offentligt og i folkemunde siges det, at vi er et fyrtårn for Danmark. Og det er ikke kun organisationen som sådan, men hele Samsø som samfund.

Det at der igennem 25 år ankommer fag turister og energi og klima interesserede fra hele verden, kun for at se og opleve og lære hvordan vi som fællesskab favner og bøvler og genlære hvordan vi rummer fremtidens udfordringer. Overordnet er interessen både lokalt og globalt stor.

Udfordringerne På Energi Akademiets forlag er der udgivet en bog med titlen ”fælledeskab = fælled+ fællesskab” En bog som Energi Akademiet bygger kurser og konferencer op om og som efterspørges af borgere, kommuner, virksomheder og lande, alle ønsker at komme til Samsø på Energi Akademiet hele året. Selv uden for turistsæsonen, fordi deres ønske om at dygtiggøre sig og deres interesse for at forstå og lære meget mere om hvordan ”jeg eller vi ” er med til at gøre mit/vores lokal område inspirerende og mere bæredygtigt og klimatilpasset.

Skal vi eller skal vi ikke
Høringen om byggeri af Campus ved Energiakademiet er slut, og vi vil nu hvor alle har haft mulighed for at bruge deres ret til at kunne kommentere på en række påstande via  Samsø Posten og på sociale medier eller i høringssvaret på Samsø kommune. Tak for det !

Baggrund og historisk opdatering på Strandengen 1 i Ballen – 2006- 2007
Energi Akademiet blev bygget i 2006-2007 – der blev i byggeriets sagsbehandling allerede der angivet en fase 2, hvor der skulle bygges rækker af forskerboliger. Der blev søgte 50 sengepladser, og givet et afslag, fordi der lå en lokalplan i Samsø Kommune, der angav 150 sengepladser. Energi Akademiet ændrede ansøgningen til 150 og fik afslag  fra det der dengang hed Aarhus Amt fordi der var en eksisterende lokalplan. 

Der var nemlig en ældre hotelplan for arealet hvor Energiakademiet ligger idag. Det var i øvrigt en af grundene  at Energi Akademiet købte grunden dengang. Samsø havde valgt Venstreborgmester Carsten Bruun, som i øvrigt også sad i Energiakademiets bestyrelse.

Arkitema som har tegnet Energi Akademiet tegnede et nyt forslag som fik titlen  Forskeboliger til Energi Akademiet. Det blev bare for dyrt og kunne ikke finansieres.

Andre tænker stort på Samsøs ve og vel 2009
Samsø- Linjen tabte besejling af Samsø og dermed faldt deres plan om enu et  ambitiøst  hotelprojekt ved Golfbanen før Besser  på Samsø. Tidligere rederidirektør Walter Merrild var generøs, og kom forbi Samsø Kommunes konservative borgmester Jørn Nissen og forærede Samsø kommune det ambitiøse prospekt. Og vores daværende kommunale erhvervs- og turistchef Mette Løkke og ildsjæle fra Golfbanens bestyrelse og forening, her fik man øje på hotelbyggegrunden ved Energi Akademiet Strandengen Ballen. 

Så Energi Akademiet rullede skjorteærmerne op, tog imod invitationen og kiggede på hvordan man kunne ændre et golfhotel til et nyt hotel ved Energi Akademiet, alle var optændt og ville gerne og vi gik i gang sammen med entreprenør selskabet NCC, at tegne på et endnu større hotelprojekt, der skulle have plads til  200 sengepladser. Med Samsø kommunes, Borgmester Jørn Nissen – som i øvrigt sad i bestyrelsen for Energi Akademiet, hvor vi igen inviterede til at samarbejde med Øens erhvervsliv og til hvordan gode ideer kunne sparke liv i et så ambitiøst hotelprojekt.

Energi Akademiet lavede sammen med NCC et utroligt visionært projekt og bakken/jorden kom ind i lokal planen  således at man havde et større område til så stort et projekt.. Visioner og store drømme en periode med optimisme og forskellighed til at når vi står sammen kan vi tro på at det kan gavne flere, men manglende  finansiering fik visionen til at blegne.

Samsø som en arbejdesplads både sommer og vinter
Med erkendelse af at de forrige to hotelprojekter, som over en historisk periode på 15 år nok var for dyre og for svære at løfte i fælles ånd, gik Energi Akademiet i tænkeboks.

Energi Akadmiet glemte aldrig forestillingen  om det sted hvor vi kunne samles med de mange mennesker som kun kommer til Øen af den ene grund at lære om bæredygtighed. Vores udfordring vi står midt er at næsten alle hoteller lukker 1.10.

Vi på Energi Akademiet mangler overnatninger fra 1.10 til 1.4 til grupper fra 5 deltager og op til 25 personer, og må sige nej til en hel del forspørgelser.

Det styrke ikke vores arbejde på Energiakademiet og det der er en af vores kerneydelser, med at udarbejde kurser og konferencer for gæster, partnere, som vi   samar bejder med og deres ønske om at komme til  Samsø udenfor turistsæsonen.

Energi Akademiet som organisation er ikke skabt for at eje eller drive virksomhed, men for at skabe grundlag for nye projekter som i drift overdrages til ”ejerne”.

Foreningen Energi Akademiet er derfor kun med som udlejer af en grund med en lokalplan for et overnatningssted. Fakta vi har derfor i samarbejde med Klimabyen lavet en lejeaftale, hvor bygherren er Klimabyen og Energiakademiet er udlejer. Vi stiller som krav i lejeaftalen at husene/campus skal fremstå som en demonstration af et byggeri der viser et eksempel på en moderne bygge teknik, der skal kunne demonstrere lavt energiforbrug og bæredygtige løsninger på varme og energiforsyning.

Se mere på klimabyer.dk Med mulighed for overnatning for større grupper året rundt vil vi kunne tiltrække job og flere gæster og folk der kan bosætte sig.

Mennesker/gæster/ partnere der skal have noget at spise, køre i bus og sejle med færgerne. Og som vil efterspørge kurser med indhold og aktiviteter– en ydelse som vi før på Højskolen i Kolby leverede Al gavn for 1000 vis af kursister. Det kan vi gøre igen på en nye måde. Hvis du er interesseret, kan du kigge forbi og se visualiseringerne på de Adligere hotel prospekt som ligger fremme på Strandengen 1 Ballen Samsø

Energi Akademiet og Kliambyen.dk  vil som det  først i det nye år 2024 invitere til  et  informatonsmøde om Campus projektet. Vi sætter pris på alle interesserede og vi annoncere det i Samsø Posten og her på hjemmesiden.

God jul og godt nytår Energiakademiet Samsø

Scroll to Top