Landbrug

BRUG AF LAND

Forventningerne til landbrugets roller er stor. Der skal derfor arbejdes med dialog og debateres, hvilke løsninger der er både økonomiske og miljømæssige mulige for at nedsætte C02 emissionerne i arealanvendelserne på øen. Brug af land spiller en afgørende rolle på Samsø. 

Kontaktpersoner:
Susanne Wilhelmsen – Søren Wise – Tor Nørretranders – Holger – Erik – Jesper – Phillip – Tor – Søren Wise – Henrik Øster 

Tidslinje 2021 – 2022:

25.11-21

Info-møde

Standengen 1, Energiakademiet

22.02-22

Klimamøde

Standengen 1, Energiakademiet

?

Info-møde

Standengen 1, Energiakademiet

?

Ekspertmøde

Standengen 1, Energiakademiet

 

Grupperne var selvorganiserede

Dette var overskrifter på, hvad gruppen skønner kan blive afgørende i arbejdet med klimaplaner.

 • Konsulentbistand til klimaværktøjer
 • Biogas
 • Ålegræs
 • Klimauddannelse
 • Græsprotein
 • Power to X – Biokul – Pyrolyse
 • Bevarelsen af en stor fødevareproduktion
 • Klimaakademiet
 • Biodiversitet

Landbrugsdiskussionsforslag fra Susanne Wilhelmsen:

 • Besser Made (eller andre) lavbundsjorde?
 • Kommunen opkøber billig/ukurant landbrugsjord og planter skov
 • Reducerer insekticider?
 • Biomasse: Rester fra landbrugsproduktion, husholdning og industri skal cirkulere som bioøkønomi?
 • Dyrkning af foder til dyr omlægges til vegetabilske fødevarer (eller kløvergræs til græsmælk)?
 • Hvad vil de kommende CO2-afgifter betyde for det samske landbrug?

Og fra Samsø Klimahandlingsplan 2020:

 • Al gylle behandles i biogasanlæg i 2025
 • 8,5% svarende til 600 hektar af Samsøs landbrugsjord konverteres til skov, vådområde eller græs inden 2030
 • Landbrugsarealet med pløjefri dyrkning og efterafgrøder øges
 • Der tilsættes nitrifikationshæmmere til gødning for at reducere lattergasemission fra planteavl 
Share
Tweet
Share
Email
Print
Scroll to Top