MATCH – Analyse af Smart Grid løsninger​

MATCH - Analyse af Smart Grid løsninger​​

KATEGORI: MENNESKER

Formål og beskrivelse:

Det overordnede formål med MATCH er at udvide vores viden om hvordan man designer og gennemfører omfattende smart grid-løsninger rettet mod små forbrugsgrupper. Disse skal samtidigt tage hensyn til de komplekse faktorer indenfor påvirkning, effektivitet og succes for smart grid initiativer. Undersøgelsen er tværfaglig og baseret på detaljerede undersøgelser af de nuværende intelligente grid-demonstrationer i Norge, Østrig og Danmark. Gennem komparativ analyse på tværs af sager og lande skal undersøgelsen identificerer de vigtigste faktorer i forbindelse med teknologi, marked og aktørers involvering i udviklingen af integrerede løsninger i praksis. Desuden vil projektet anvende energisystem-analyser og scenarier for at diskutere de videre konsekvenser af løsningernes opskalering.

Verdensmål:

Delmål 4.7:

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Løbetid:

Februar 2016 – august 2018

Forløb og konklusion:

Projektet har gennemført detaljerede casestudier i 3 lande (Østrig, Norge og Danmark) og udført sammenlignende analyser. Projektet har undersøgt eksisterende pilotprojekter, hvor kompleksiteten i den teknologiske løsning analyseres. Desuden kigger man på hvordan en eventuel succes er afhængig af forhold som markedsstrukturer, kundeadfærd, den tekniske konstruktion og de involverede aktører. Udover Samsø Energiakademi deltager Innovation Fur og Projekt Zero fra Sønderborg også i projektet.
Konklusion: MATCH-projektet har udvidet vores forståelse af, hvordan vi kan designe og implementere hensigtsmæssige Smart Grid-løsninger rettet mod private kunder, samtidig med at der tages hensyn til de mange komplekse faktorer, der påvirker effektiviteten og succesen for Smart Grid initiativer.

Lokale aktører:

Fjernvarme og el producenter og forbrugere på Samsø

Donor:

Projektet er støttet af EU igennem ERA-NET – Smart Energy Systems

Succeskriterier:
Samsø har i projektet haft besøg af to forskere fra Aalborg Universitet. Freja Friis og Toke Haunstup Christensen, der har interviewet nogle af øens små butiksejere, om deres tilgang til energibesparelser og internet forbunde sensorer, der overvåger forbrug af el og varme i realtime. Interviews ‘ene fra Samsø er blevet analyseret og sammenlignet med erfaringer fra de andre projekter i MATCH, så man kan få et detaljeret overblik og drage nogle generelle konklusioner om, hvordan fremtidens Smart Grid løsninger skal designes. Danmark er førende i verden, når det drejer sig om Smart Grid, der er udviklingen af fremtidens grønne, fleksible og intelligente el system.
Succeskriteriet i MATCH har været at arbejde hen imod et el system hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen.
Det er efter projektets afslutning stadig i gang flere steder på Samsø – f.eks. i øjeblikket på Ballen Lystbåde havn.

Resultater:

Resultaterne fra projektet vil i fremtiden hjælpe designere, systemplanlæggere og politikere i forhold til at udvikle bedre Smart Grid-løsninger til private husholdninger samt små og mellemstore virksomheder.

Der er flere artikler publiceret omkring projekts betydning på Samsø:

Østergaard, P.A, Jantzen, J., Kristensen, M., 2019. Business and socioeconomic assessment of introducing heat pumps with heat storage in small-scale district heating systems. Renewable Energy, 139, pp.904–914. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148119303027.

Jantzen, J., Kristensen, M. & Christensen, T.H., 2018. Sociotechnical Transition to Smart Energy: The Case of Samso 1997-2030. Energy, 162, pp.20–34. Available at: https://authors.elsevier.com/a/1XXM41H~c~3lVP.

http://www.nytfokus.nu/nummer-12/hvordan-faar-vi-borgerne-med/

Film om resultaterne i projektet: https://www.youtube.com/watch?v=IrM722wLZcM

 

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
[wpgmza id="6"]
Kontaktperson og projektleder fra Energiakademiet:
Opdragsgiver/samarbejdspartner: "Smart Grid Plus"
Donorer: EU

Partnere:
SBI AAU, INSERO, Project Zero, NCE, Norwegian University of Science and Technology, Austrian Academy of Science.