Mette Winther Nielsen fra Merkur Andelskasse: ”Der er et nyt behov for at sige sammen kan vi selv”

Selv om vi er meget forskellige på Samsø har vi et stærkt fællesskab. Ikke et permanent fællesskab, men en fællesskabsfølelse, vi kan finde frem, når der er brug for den. Vi har et pragmatisk forhold til fællesskab. Det er der, når vi som individer har brug for flere til at løfte opgaven.

Mette Winther Nielsen fra Merkur Andelskasse: ”Der er et nyt behov for at sige sammen kan vi selv”

Nytårslur 2018: Mette Winther Nielsen, erhvervsrådgiver for Merkur Andelskasse, deltog i Energiakademiets nytårslur for at få en endnu bedre fornemmelse af, hvad øen går og lurer på, og for at vise pengeinstituttets fortsatte interesse i Samsøs udvikling. Hun var imponeret over samsingernes mange nye opdrag.

Foto: Han Christian Jacobsen

Hvorfor er du her i dag?

Jeg blev inviteret af Energiakademiet og kommer her på Samsø jævnligt. Min relation til akademiet går ca. 10 år tilbage, hvor jeg som nyansat i Merkurs afdeling i Aarhus hurtigt kom i berøring med det bæredygtige og kulturelle netværk, som er et af vores indsatsområder i Merkur; også ift. iværksætteri. Herunder Søren Hermansen, som dengang holdt et foredrag sammen med en af vores kunder i Aarhus, og vi er rendt på hinanden jævnligt siden.

Jeg blev hurtigt nysgerrig på hvad Samsø rummede af muligheder – og når man taler natur, kultur og bæredygtighed er øen jo ikke til at komme udenom. Akademiet er det fysiske resultat af hvad et samfund kan, når de går sammen om en sag. Det handler jo ikke kun om Vestas-vindmøller, men om alle de lokale ting som spiller sammen med hinanden.

Og så syntes jeg at nytårsluren var en god lejlighed til at komme til øen og få en fornemmelse af hvad der sker rundt omkring på Samsø. Og jeg kan jo høre at samsingerne stadigvæk har gang i mange ting.

Hvorfor er et pengeinstitut som Merkur interessant for samsingerne?

Merkur er en andelskasse, og det vil sige at der ligger et fællesskab eller en slags kooperativ til grund for vores eksistens. . For os er det derfor helt naturligt at opsøge steder som f.eks. Samsø, hvor man bygger mange af sine forretninger på sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer, som gør noget godt lokalt. Vores primære formål er at finansiere erhverv, der kan være med til at forbedre samfundet i en mere bæredygtig retning, og hos Merkur har vi efterhånden også fået solid indsigt i, erfaring med, og forståelse for virksomheder og projekter inden for miljø, samfund og kultur, hvor der findes et hav af forskellige vinkler, overvejelser, udfordringer OG mulige løsninger.

Hvad har lokalsamfundene brug for, for at kunne se fremad?

Der er et nyt behov for ’sammen kan vi selv’-tankegangen. Det handler ikke om at ekskludere nogen, tværtimod. Og der er brug for, at vi erhvervsrådgivere kommer ud blandt folk og får en fornemmelse af, hvad der foregår, og ikke sidder lænket til vores skriveborde. Mange folk har en følelse af, at de skal komme med hatten i hånden til deres pengeinstitutter, men sådan bør det ikke være og sådan er det ikke i Merkur. Vi skal samarbejde, og få tingene til at ske. 

Scroll to Top