Mobilitet – fri for fossiler

Vi har brug for ledere, der tager de rigtige langsigtede beslutninger, og vi har brug for borgere, der forstår betydningen af disse valg.

Mobilitet - fri for fossiler​

Af Søren Hermansen, Direktør - Energiakademiet

Der er flere hovedområder, når man snakker om en bæredygtig energiudvikling. El-systemet, varmeforsyningen og endelig mobilitet eller i daglig tale, transport.

Hen over alle områderne er energibesparelser og bedre udnyttelse af ressourcer naturligvis et samlet mål for bæredygtig energiforsyning.

Transport er i den vestlige verden en af de meget store energiforbrugere. Hele vores mobilitet er bygget op omkring forbrændingsmotoren og brændstof fra fossile energikilder. Systemet er så gennemarbejdet at bilindustrien og olie- og benzinselskaberne har ens standarter for optankning og for kvalitetskrav til forbrændingsmotorerne. Det gør konkurrencen meget hård og alternative løsninger skal være både billigere og smartere, for at kunne udkonkurrere den eksisterende mobilitet.

Hvad mangler der i masterplanen i forhold til fossilfri ø planen?

I Samsø´s masterplan om at blive vedvarende energi-ø fra 1997 var områderne el og varme godt dækket ind både teknologisk og finansieringsmæssigt. De var begge modne teknologier, og der var økonomisk rentabilitet i at udskifte oliebaseret energiforsyning med vedvarende energianlæg.

Men transportområdet var svært. Der var ikke teknologiske løsninger til introduktion af elbiler eller anden form for brændstof til biler. Elbiler var i handlen, men de var dyre og rækkevidden var meget begrænset. Lastbiler og tung transport var slet ikke i udvikling, og for Samsø var færgedrift en stor forbruger af olie og perspektiverne for en anden måde at drive færger på lå langt ude i fremtiden.

Samsøs masterplan angav derfor, at man i en overgangsperiode kunne kompensere for CO2 udledningen fra transportsektoren ved at producere el fra vindmøller svarende til den CO2 belastning transport på Samsø havde i 1997.

Denne kompensation betød, at Samsø med en fuldt udviklet og realiseret masterplan ville ende som CO2 negativ. Og Samsø ville have sin egen el produktion, når elbilerne blev klar.

Men at kompensere er ikke det samme som at være uafhængig og selvforsynende.

Samsø har derfor en ny plan. Vi vil være fossilfri i 2030! Teknologierne er modnet så meget, at vi i dag tror på at udbredelsen af elbiler sker i stadig højere hastighed. Batterierne er bedre og rækkevidden er dermed langt bedre end den var i 1997. Og bilerne er ikke mindst blevet billigere.

Elbilforening

Samsø har fået en elbilforening, der har til formål at fremme elbiler på øen. Der bliver lavet ladestationer og muligheder for fælles indkøb af biler.

Det skal gøres praktisk og nemmere og billigere. Det er vejen frem for en større forståelse for bæredygtig transport.

Infrastruktur, uddannelse og politiske beslutninger er vigtigt for udkantsområder.

De store greb i at ændre mobiliteten har flere udfordringer. Folk skal vide mere om mulighederne. Uddannelse, vidensopbygning og politiske beslutninger er vigtige for forståelsen af opgaven.

Det var vigtigt at den ideelle plan blev vedtaget som en kommunal strategi for 2030. Samsøs folkevalgte kommunalpolitikere har vedtaget at Samsø som fossilfri ø er en kommunal plan.

På den baggrund har kommunen valgt at lave et kommunalt færgeselskab og fået bygget en ny færge, der sejler på gas. Det betyder, at vi nu har en storforbruger af gas – og det kan vi selv lave.

I første omgang sejler færgen på LNG (liquid natural gas/naturgas) men i fremtiden skal den sejle på opgraderet metan fra øens egne biomasseprodukter, såsom affald fra husstande, gylle og rester fra landbrugsproduktion.  

Med en storforbruger på øen er der bedre økonomi i at lave biogas og øens egne produkter kan behandles som værdiprodukter, i stedet for som affald, som vi betaler for at komme af med.

Måske lyder færgedrift ikke så pokkers interessant, men for øboerne og øens gæster er det vigtigt at færgen sejler. Det er derfor en folkesag at få færgen til at sejle uden at forurene for meget og til priser der er rimelige. Det har været vigtigt at få en bred forståelse for at der skal forandringer til, før vi kan påstå vi er fossilfri. Daglige gøremål skal kunne konverteres til teknologiske løsninger, der leverer den service, vi har brug for og samtidig medvirker til at nå målet om det fossilfri samfund.

Vi har brug for ledere, der tager de rigtige langsigtede beslutninger, og vi har brug for borgere, der forstår betydningen af disse valg.

Scroll to Top