Det nåede vi også i 2017: EU som fredsskabende bannerfører – del 1

[:da]Tingene går nogle gange så hurtigt at vi slet ikke når at fortælle alle de gode historier fra vores eget univers – julen og nytåret er gavernes tid, og derfor vil vi gerne bruge december på at begave jer med alle de gode fortællinger, som vi ikke nåede at bringe i det gamle år. I denne uge bringer vi udklip fra vores nyhedsbrev nr 15, der ansporet af danskernes rådvildhed om EUs rolle i deres liv netop handlede om den europæiske union:

Der var engang et EU – men hvordan ville du selv fortsætte fortællingen? Med lakridspiber eller lokaludvikling? Kanelsnegle eller ambitiøs klimapolitik? Historier fra det store dessertbord er der nok af, men hvilke skal vi skubbe over på tallerkenen? i en tid med fake news har vi alle et ansvar for at læne os ind i fakta og erfaringer, og her er Samsø Energiakademi kvalificeret, ja endog forpligtet, til at hæve stemmen. Som et sted, der på mange områder eksisterer i kraft af EU’s regionale støttemidler og ambitiøse retningsliner for klimaet, ønsker Samsø Energiakademi i dette nyhedsbrev at pege på det europæiske fælleskab som en nødvendig konstellation.

Fredsskabende bannerfører

EU er vores storebror når det kommer til standardiseringer og målsætninger. EU hjælper os med at se det højere formål, og skaber fred. Det tænker man måske ikke så ofte på, men fredsskabende handlinger er andet end militær indgriben. det er også etableringen af sociale strukturer, der batter lokalt og nationalt, og skaber en vekselvirkning i forhold til demokratiet. 

Projektleder Malene Lundén kan efter 10 år i akademiets regi sætte EU’s betydning i relief: ”Efter Brexit og fremkomsten af et USA, der negligerer de globale klimahensyn, har vi brug for en øvre instans, der kan holde fanen. Og det gør EU bl.a. ved at skabe mangfoldighed. Her på akademiet oplever vi, hvordan EU’s bureaukrater kommer til Samsø for at tage ved lære af vores best practices. Akademiet hjælper dem med at lave rammeaftaler og grøn udvikling, og meget af vores arbejde finansieres af støttekroner fra EU. Igennem årene har vi lavet utallige projekter i EU-regi. Et højdepunkt var da vi i 2012 modtog The Manage Energy Award, som blev uddelt af Manage Energy under EU”, fortæller Malene.   

”Helt aktuelt omgiver vi os med eksempler på EU’s lokale og regionale engagement. Se blot Kulturhovedstaden 2017, som gælder hele region Midtjylland og sikrer udvikling til kulturen også på Samsø. Det oplevede vi især under Grønne Dage, der blev en platform for flere regionale projekter i Eu-regi, og hvor Energiakademiet med sin Samsø Award inviterede fremtidens kulturhovedstæder forbi for at bidrage til bæredygtighedstemaet. Dette forår er vi også kommet videre med EU-projektet Night Light, hvis målsætning er at etablere Dark Spots rundt omkring i Europa. Her på øen får vi vores egne Dark Spots så stjernehimlen kan nydes, og mørke områder fredes fra kunstigt lys. ”[:]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top