Noter:

 Ordet ”bæredygtighed” er oversat fra engelsk ”sustainability”. Verbet “sustain” kommer via latin “sustinere”, der er sammensat af ”sub”, ”opad” og infinitiv af verbet ”tenere”, ”at holde”, “at støtte, holde oppe nedefra, bære, gennemgå, overgå og udholde”. Dets stamme er ”tenere”, “at holde”, der I 1300-tallet får den metaforiske betydning “at fortsætte, opretholde, fastholde”. PIE-roden er *ten-, ”at strække”, og ordets billedlige forlæg kunne være en bro. Kognater til roden er da også græsk ”teinein”, ”at strække” og ”tenos”, ”en sene”, og ”tonos” ”en streng”. Latinsk kognat er ”tendere”, hvoraf analogisk ”to intend, og intension” og ”tendens” kommer. Et andet kognat til roden er engelsk “tenet”, der betyder “et princip eller dogme”, altså noget, der fastholdes som tankegang, m.a.o. en værdi. Det man holder oppe ved hjælp af (og selv bæres af) er ens basale værdisystem, det man tror på, og det kan man formulere for andre. Men ”sustain” har både en fysisk betydning af noget, man kan gå på og således komme over en afgrund, og en mental betydning af en solid og levedygtig tanke, der også bærer en. Ordet ”bæredygtighed” er oversat fra engelsk ”sustainability”. I dette komplekse ord har vi både idékraft, harmoni, og en normativt begrundet vilje. Det bæredygtige er altså på engelsk det, det holder noget oppe med et formål, der er begrundet i værdier og ideer, og som søger mod harmoni ved at have en indre stabilitet, hårdførhed og holdbarhed; at opgive er udelukket, fordi budskabet forpligter og i sidste instans er identitetsformende. Denne begrebslige betydning har ordet ”bæredygtighed” da også i Brundtland rapporten fra 1987.

Ordet kommer fra latin robustus “stærk og hård”, bogstaveligt ”så stærk som egetræ”, af ”robur, robus”, en særlig slags egetræ med rødlig lød, der er stærk ud over det sædvanlige

 Nassim TalebAntifragile: Things That Gain from Disorder (Incerto). Paperback – January 28, 2014.Se også Mikkel Ruge: Ledelsesudvikling og samskabelse En refleksion over hvad det kræver og hvordan vi kan opnå det.Speciale: på cand. Merc. Phil forår 2016. P. 60ff. Jeg takker Mikkel Ruge for inspiration til at læse Taleb.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top