Nyhedsbrev nr. 20

Nyhedsbrev nr.20

Verden er ikke længere den samme

Direktørens intro:
Corona-virussen truer stadig, og vi er en del af den danske plan! Mette Frederiksen siger at vi skal holde afstand og afvente – så det gør vi! Og hidtil er der ingen smittede på Samsø. Men!

Vi har heller ingen af de mange gæster, vi plejer at have! Der er helt stille i Energiakademiets skønne lokaler, og vi lister rundt og holder vejret. Hvornår åbner vi?

Vi er der! Og vi taler sammen via internetforbindelser. Vi kommunikerer og mødes med omverdenen via webinarer. Vi lærer nye kommunikationsmetoder og begrænser fysisk kontakt.

Det er ikke nemt, men det virker, og vi bliver bedre til det. Altså kontakt via en skærm med lyd frem for en kop kaffe, et håndtryk og en god fornemmelse. Vi lærer at aflæse hinanden på en ny måde. Bæredygtighed er stadig målet, og corona-virussen har haft sin positive indflydelse på forurening og forbrug.

Men hvordan får vi de gode takter til at fortsætte, når virussen er under kontrol igen?

 

Ansvarlig ø-pris i 2019 gives til…

Samsø med centrum i Danmark indtager andenpladsen indenfor den europæiske RESponsible Island-pris 2019.

Prisen tildeles Energiakademiet på grund af vores solide, vedvarende arbejde med hovedfokus på ‘Samsø: Et ø-samfund, der peger på fremtiden’.

Prisen gives for en perlerække af årsager og virkninger.
En stor årsag til at modtage prisen er arbejdet med udformningen af andele, som har været med til at fremme vedvarende energi globalt. Danmarks vedvarende energi Ø er et produkt af go’e, danske energiteknologier. Deres virkning har stor effekt på miljøet og den socioøkonomiske bæredygtighed, og deres påvirkninger har ændret borgernes og samfundets engagement. Den dag idag er løsningerne stadigvæk aktuelle og har dermed skabt en fremtidig værdi i forhold til løsningernes genanvendelighed.

Hvad er The RESponsible Island Prize?

Den ’ansvarlige ø-pris’ belønner resultater indenfor produktion af lokal elektricitet baseret på vedvarende energi, som har affødt fokus på optimering af opvarmning, køling og transport – alle energikrævende tiltag, som er nødvendige for livets opretholdelse på øer. Navnet henviser til kombinationen af de engelske ord for ​​vedvarende energi og ansvar (Renewables (RES) og Responsibility).

Øer har ofte høje lokale energiomkostninger, og kan derfor drage forskellige fordele af overgangen til vedvarende energikilder – for eksempel oprettelse af lokale jobs og muligheder for bæredygtig turisme. Der er mere end 2000 beboede øer i EU. De er ideelle testlaboratorier til at udvikle innovative energiteknologier og kan generelt tjene som energimodeller for små samfund.

Samsø – En ø, der peger på fremtiden

Tilbage i 1997 påbegyndte øsamfundet Samsø en pionerrejse for at blive Danmarks vedvarende energi-ø, og 10 år senere blev denne status en realitet.

Ambitionerne er nu forandret, og Samsø har sat sig et endnu højere mål, idet øen aktuelt er i gang med at udfase fossile brændsler i 2030. Det gør Samsø ved at anvende cirkulære økonomiprincipper og sund fornuft.
Med andre ord arbejder Samsø igen på at implementere løsninger, der peger mod en bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed, samfund og medejerskab

I det arbejde har Energiakademiet opdaget, at visse værdier er helt afgørende for et tilfredsstillende resultat: Ejerskab, lederskab og formål er blevet væsentlige elementer i forståelsen og udførelsen af Samsøs mange energi-overgange.
Hele ø-samfundet var og er stadigvæk en del af de komplekse processer, som indeholder dilemmaer, hvor vi er nødt at engagere os ved at mødes og tale om de mange ubekendte faktorer. Stemninger og  diskussioner har været med til at forme hvad ø-projektet med vedvarende energi har af betydning for både dig og mig i det større billede.

Samsø med Energiakademiet er nu blevet udnævnt som et ikonisk samfundscentrum for den bæredygtige vision. Det viser, at bæredygtighed ikke kun handler om energiovergange, men også rummer øgede muligheder for det enkelte menneske og afgørende
betingelser for samfundets fremtid.

Hvordan kan eksemplet inspirere andre øer og samfund?

Engang var Samsø en ø midt i handelsruterne og et mødested for vikingerne. Idag er vi stadig et samlingspunkt - for menneskers interesser i samfundsudvikling og bæredygtige løsninger. Allerede tidligt i processen til vedvarende ø begyndte folk fra hele verden at besøge Samsø for at studere hvad der skete; en stor bekræftelse af, at vi ikke var alene.

Samsø Energiakademi foreslår, at ethvert samfund tager ansvar for sine klimaforanstaltninger, og sætte sin egen fremtid i centrum. Og med RESponsbile Island-prisen håber vi, at vi stadig kan inspirere de mange: Både på Samsø, og dem, som hvert år kommer fra hele verden for at besøge øen og akademiet.

https://euislands.eu/node/527

Fra 2.0 “DET HER ER BESVÆRLIGT” 

Energiakademiet har siden 2009 arbejdet med hvilke løsninger, der skal til for at Samsø kan frigøre sig fra de fossile brændsler. Målet hedder 2030. Vi har 10 år at gøre godt med.
I vores fossilfri ø-plan 2030 arbejdes der parallelt med de nationale og lokale ambitioner for at opfylde målene i Parisaftalen med 70 % CO2 reduktion i 2050 i forhold til 1990-tallene.

Samsø Energiakademi og lokale aktører arbejder på at udvikle en aktionsplan med forskellige løsninger og beregnings- og dokumentationsmodeller.  Arbejdstitlen er i forandring og nu kaldes den Klimaneutral ø 2050.

Til at hjælpe os med at give et overblik over dette komplicerede område er Samsø Energiakademi med i et projekt, der går ud på at udvikle et Klimaregnskab. Klimaregnskabet kigger ikke ”kun” på CO2 udledninger fra energiproduktion og forbrug, men også på udledninger fra landarealer – landbrug, skovbrug og anden anvendelse.

Samtidigt ses der på industrielle processer og produktanvendelse, og udledning af spildevand og affald. Udviklingen sker i samarbejde med Region Midt, Planenergi og Samsø Kommune, og projektet er finansieret af EMD fonden. I beregningerne for Samsø viser det sig allerede nu, at de 2 altoverskyggende CO2-udledningsområder er transport og landarealer. Her viser det sig også, at Biogas og det såkaldte power2X, i en eller anden form på Samsø er centralt for at kunne nå målene i 2050.

I den nærmeste fremtid vil vi på Samsø skulle mødes med alle involverede og undersøge, om dialog kan flytte vores forståelse for, hvordan vi som resten af Danmark får en klimaplan vi kan tilslutte os som national målsætning. I den bevægelse spiller Samsø en vigtig rolle i hvordan vi i Danmark arbejder sammen om udfasningen af fossile brændsler. Samsø er et levende laboratorium for resten af landet! 

Her er en lille up date om hvad vi arbejder på med links til fossilfri ø plan:

Frem-mod-fossilfri-oe

Planenergi-30-fossilfri.pdf

 

Øer kan nu reducere deres energiforbrug

 

Vi har på Samsø Energiakademi den fornøjelse at være en del af et projekt under Landdistriktspuljen / Erhvervsstyrelsen. Vores rolle er at engagere beboerne på en række af de danske øer til se om der er fornuft i at etablere energiplaner.

Vi vil mødes hos hinanden, og her vil vi som øboere udveksle og undersøge hvilke fælles første skridt, der skal til for at stimulere den grønne udvikling. Fokus er udarbejdelsen af energiplaner og disses synergieffekter. Synergien kunne for eksempel ligge i brugen af lokale håndværkere via grønne investeringer samt i den afledte reduktion af energiforbruget hos den enkelte forbruger.

Energiakademiet har i dette projekt mulighed for at invitere 5-7 småøer, til at udarbejde en energiplan. Vi håber at øerne har lyst til at være med, så vi med udgangspunkt i den respektives øs behov og udfordringer kan se, om der er besparelser i vente. Projektet følger parallelt EUs Clean Island sekretariat sammen med den europæiske sammenslutning af små øer.

 

Ballen Lystbådehavn har bestået

Projektet har nået en stor ”milepæl” med udførelsen af en bestået Site Acceptance Test. Det betyder på godt dansk, at hele batterisystemets teknik og elektroniske styring er gennemgået af eksperter fra Teknologisk Institut. 

Det hele fungerede som det skal, så nu er der solcellestrøm på batterierne, som kan gemmes og bruges, når det passer bedst ind i energisystemet. Der er også udviklet et nyt ”instrumentbræt”, hvor man kan følge ladningstilstanden på batteriet, solcelleproduktionen og forbruget på havnen. Se nedenstående graf – den grønne kurve viser, hvor meget el, der er på batteriet. Det nåede 100% d. 23. marts. Den sorte graf viser, hvor meget, der købes fra nettet, mens den gule viser solcelleproduktionen.

https://energiakademiet.dk/smile-smart-grid/

 

Afspil video

Det bliver på Øen

Vi har valgt at tage kontrollen over Energiakademiets dataopbevaring og den måde, vi internt kommunikere på, ved at installere og benytte serverløsningen ”Nextcloud”.

“ Vi gør det sgu” – for der er kæmpe muligheder, både hvad angår forsyning og beskyttelse af data, ved at bruge denne løsning. Vi anser det faktisk for et være et digitalt ”First mover”-skridt.  Nogle forandringer tager tid og er mere tekniske, så derfor skulle os ansatte først forstå hvorfor vi overhovedet skulle anvende noget andet en det, vi plejer. Når vi nu flytter vores data til “Skyen”, er der adgang alle steder fra. Det betyder, at vi har flyttet data til en server,  hvor der er adgang fra internettet.

Når serveren står hos Google, ligger den globalt, det vil sige hos en kæmpe virksomhed, som har adgang til al vores information. Den kan de bruge til at målrette reklamer med, eksempelvis. Men det kan også være,  at det er følsomme data. Så ligger det faktisk under en helt anden lovgivning.

Hvordan kan vi så sikre os, at den danske og europæiske persondata/ GDPR-lovgivning, som Energiakademiet arbejder under og følger, også bliver overholdt i USA? Det kan vi ikke. Måske kan vi prøve at betale Google for at overholde dansk lovgivning, men det vil de nok tage sig ret dyrt betalt for.

Alternativet er at lave sin egen løsning. Og det er det, vi har gjort. Vi har lavet en løsning, hvor det hele foregår på VORES server på Samsø, i stedet for på udenlandske skyer og servere.  På den måde forbliver det digitale fodaftryk på Samsø, og strømmen kommer fra Samsø.

Se hvilke servere, der har politik for opbevaringen af data her:

DIGITALT SELVFORSVAR

 

 

Nyt kursus i social ansvarlighed 

 

6 moduler fordelt på tre kurser med fælles fokus. De udbydes hvert år i september og april. Max 18 deltagere. 

Kurserne skal øge deltagernes kapacitet indenfor specifik, social ansvarlighed. 

Kurserne skal fremme hvordan vi i fælleskab og i praksis gør verden til et bedre sted.

Energiakademiet har sammen med omverdenen leveret kurser, som igen har motiveret mange lokalområder til at tage sagen i egen hånd. 

Og det på trods af en verden under konstant forandring og med et utal af udfordringer affødt af konsekvenserne af klimaforandringerne.

Al den erfaring har vi samlet i pensum for de nye kurser. Vi tilbyder 3 kurser, som kan afvikles på ca halvandet år, med start i september 2020, og april og september 2021. 

Vi opererer med tre moduler, som har følgende pensum: 

 

 

Det første modul strækker sig henover tre dage og handler om Mennesker: Her undervises der i fælleskab, fælledeskaber og pionerguiden.

I april 2021 starter modulet Planeten: Her undervises i Demokrati-øen og Ø Funds-modellen. 

I september 2021 tager vi fat på modul 3, Velstand: Her undervises i klimaregnskab og verdensmål 7 om “bæredygtig energi”.

Vi har erfaringen og vi kan stadigvæk huske hvilke faktorer, der skabte Danmarks vedvarende energi Ø. Det var fællesskab og viden, der gav magt. Du tilmelder dig her:

http://kurser-energiinstituttet.dk/

Se film fra kurset https://vimeo.com/353549949

Afspil video

Livets revner giver plads til lys

Nye rør i gamle lamper skal lære os mere om værdien af genbrug. Tiden er løbet fra de smukke lamper på Samsø Energiakademi. Men frem for at købe nyt har akademiet hyret et firma sammen med en lokal elektriker til at skifte indmaden ud. Resultatet skal minde os alle om at se værdien i det eksisterende. Lære os om det sidste nye inden for kunstlys, der indeholder censorer og smart house-løsninger.

Lampeudskiftningen handler om at puffe til vores forbrugsvaner. Alle, der har tilbragt mere end fem minutter på Energiakademiet har forhåbentligt bemærket hvor meget dagslys, der vælter ind. Naturligt lys i ovenlysvinduer, som mætter lokalerne med varme og liv. Morgen og aften og på overskyede eftermiddage tænder vi for de 36 danskdesignede hængelamper, der giver samsingerne lys til deres borgermøder og foredrag.  

Da akademiet i 2007 rejste sig fra engen, var dæmpbare lysstofrør eksponenter for den ypperste teknologi. Men 12 år senere har branchen med udbredelsen af LED taget så hastige skridt, at akademiet flytter sig for at følge med.

Men Samsø ville ikke være Samsø, hvis man blot fløj 36 nye lamper hjem fra Kina og smed de gamle til storskrald. Man besluttede at ombygge de eksisterende. Og med en donation fra NRGis værdipulje, er resultatet nu klar til at blive introduceret for omverdenen:

https://energiakademiet.dk/livets-revner-giver-plads-til-lys/

 

 

Nordøen trækker nattehimlen ned

 

Night Light projektet opnår fantastiske målinger af mørket på Nordøen, hvor nattehimlen kommer helt tæt på samsingerne. Projektet er nu gået ind i sin 2. fase, hvor kvaliteten af mørket skal måles ved nymåne det næste års tid. 

Energiakademiet er leder på EU-projektet, der især sammen med lokale fra Nordby borgerforening og internationale kræfter skal få os til at værdsætte og værne om nattemørket. Vi startede i januar, og de første tre målinger har været overvældende med fantastiske målinger og store natur- og astronomi-oplevelser ude i mørket.

Det er blandt andet disse målinger, der skal være med til at skaffe området ved Kragemosen i Nordby Bakker en Dark Sky Park-certificering hos International Dark-Sky Association (IDA).

Til at måle kvaliteten af mørket har vi anskaffet en såkaldt SQM måler, eller Sky Quality Meter, der måler nattehimlens luminans – altså den lysmængde, der reflekteres fra et punkt eller en flade i en bestemt retning. Med andre ord, så fortæller SQM måleren os om lysforureningen i et givet område. Dette kaldes også Skyglow.

Så hold øje med opdateringerne i Samsø Posten, på vores Facebookside og hjemmeside:

https://www.facebook.com/darkskysamsoe/

https://darkskysamsoe.dk/ 

https://energiakademiet.dk/nattelys/

 

Demokrati-Ø tager ansvaret tilbage til folket

Vi har i Danmark og på Samsø et meget velfungerende, demokratisk system. Vi er frie og kan stemme, og vi har ret til at være frie mennesker. Men vi har også et meget stærkt bureaukratisk system, som administrerer den politik, der er besluttet, og omsætter ordene til handling. Alting virker og kører som smurt! Men måske går det for let! Forholder vi os til de daglige beslutninger, der skal tages? 

Tager vi ansvar for at være bæredygtige, eller snakker vi mest om det og regner med, at politikerne tager beslutninger, og ”systemet” tager sig af udførelsen? Demokrati er blevet til en maskine!

Idéen med Demokrati-Ø er i udgangspunktet et forsøg på at tage ansvaret tilbage til folket. Det lyder måske lidt socialistisk, men bunder i et ønske om at få føling med hvad det betyder at tage ansvaret for et samfund og et fælleskab, hvor der er plads til alle. Vi arbejder med projektet på selvstændig vis – det ejes ikke af Energiakademiet, men får sit eget liv, mens det bor hos os og dem, der driver det.

Der vil blive indkaldt til møder og aktiviteter om hvordan vi skal arbejde videre med Demokrati-Øen. Læs om 20 tiltag, der kan fremme demokratiet her:

https://www.democracy.community/stories/magna-charta

 

Hvor er den folkelige forankring?

Folkedybet er en festival i september. Men den er også meget andet. Det handler om dig og mig og fællesskabet, om klimakampen og om sand forankring – og demokrati i det daglige.

Siden vi søsatte Folkedybet sidste år er flere og flere samsinger og venner af øen blevet medlemmer og gruppedeltagere i emner som selvforsyning, bæredygtighed og affaldsbehandling. Alt sammen med klima og lokalsamfund som omdrejningspunkter.

Vi bruger Energiakademiets store grund i Ballen som base for et midlertidigt minisamfund, der skal afspejle den nye virkelighed. For Folkedybet er mere aktuelt end nogensinde, nu, hvor vi skal tage ved lære af Corona-krisen og samtidig forankre klimarådets anbefalinger i vores hverdag. Vi skal diskutere og debattere, men vi skal også bygge og plante – og feste.

Folkedybet bliver en moderne markedsdag med plads til håndværk, kunst, handel og masser af samarbejde på tværs. Baggrunden er alvorlig, men derfor kan vi godt have det sjovt, mens vi finder nye spor til fremtiden og nye svar på udfordringerne. Vi glæder os til en hæsblæsende weekend i klimakampens tegn og til arbejdet henover de næste par år.

Folkedybet afholdes den 4-6. September 2020. Du kan finde mere information på Foreningen Folkedybet på Facebook – og meld dig gerne til.

Læs mere på energiakademiet.dk/folkedybet

 

Et mageløst samfundsprojekt

Vi ønsker at gøre det igen! Det, vi kunne dengang, og til stadighed KAN!
Hvad hvis vi puster liv i troen om, at der kan rejses endnu en drøm om et møde- og læringssted, som favner alt det, Energiakademiet er blevet til i dag, a la “Et levende samfunds laboratorie”?

Bygningen på Strandengen nr 1- 8305 Samsø har haft cirka 33.000 besøgende på 12 år. 

Før denne bygning fandtes, skal vi helt tilbage til 2002. Her fik vi et projekt til Samsø, hvor Samsø Miljø og Energikontor skulle iværksætte en undersøgelse for nye jobåbninger på Samsø, støttet af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. 

Projektet skete før bygningen var opført, og navnet ’Energiakademiet’ var en realitet. Samsø Miljø og Energikontor havde dengang et besøgstal på cirka 560 personer fra 7 kontinenter, som den energiske, lokale energivejleder iværksatte fra et hus lejet på Søtoften i Tranebjerg.

Stor var overraskelsen, da undersøgelsen var afsluttet. Hvordan fandt alle de turister, politikere og ildsjæle vej til Danmark og videre til det superseje entreprenørprojekt om den vedvarende energi-ø Samsø?

Prøv engang at overveje, hvordan de 33.000 besøgende fandt vej til Samsø!

Tænk på hvad det har haft af betydning, at 33.000 mennesker har bestilt, købt og betalt energiture og energikurser med forplejning og logi, ja, de har sågar været nødt til at købe en færgebillet for at komme til Samsø. En indtægt fra rigtig mange dele af Danmark, der har gavnet det lokale næringsliv på øen.

 

Ny australsk bog

Vi har en ny bog på hylden. Den kan lånes på Energiakademiet, har overskriften “Solved!” og er skrevet af den politiske rådgiver Andrew Wear. 

 Med sit værk tilbyder han optimistiske og tankevækkende impulser ved at kigge nærmere på de lande, der klarer sig bedst inden for et specifikt område, for eksempel social lighed eller innovation. Det første kapitel starter med historien om en ø  – “Samsø”. Men udover at fortælle om Danmarks første energi-ø og Energiakademiet  tilføjer Andrew Wear også interessante informationer om Danmarks energipolitik og viser, at Danmark er et af de førende lande inden for forsyning med vedvarende energi. Han formår at sætte udviklingen på Samsø i en større ramme og tilmed vise mange flere interessante eksempler på lande, der har løst nogle af de største udfordringer i vores tid. 

 

Aktiviteter under og efter Corona-krisen

Vi har udskudt Nyt Europa-mødet med Stine Bosse og Steen Gade. Det skulle have været afholdt på Klub i København – ny dato meldes ud, når vi ved mere om fremtiden.

Folkedybets festival på Samsø er planlagt og i fuld gang med at skulle afvikles første weekend i september. Vi afventer dog udmelding fra staten i forhold til afholdelse af større arrangementer.

Vi tænker naturligvis på alle jer, som har fået flyttet eller aflyst jeres aftaler med besøg og konferencer på Energiakademiet grundet Corona-krisen.  Ring eller mail til os, så vi på bedste vis kan få nye aftaler i kalenderen, når samfundet igen lukkes op.

Husk at vi også kan sætte digitale møder op med dig og din organisation, og tage snakken over nettet.

Vi takker for alt her i det 1 kvartal af 2020.
Og hvilket kvartal!

Verden er ikke længere den samme
vi ses forhåbentligt snart i den nye!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Scroll to Top