Nyhedsbrev nr. 21

Nyhedsbrev nr. 21

Danmark genåbner 

Søren Hermansen

Covid 19 ramte os for over et år siden ligesom pandemien har ramt det meste af verden.

Energiakademiet nåede akkurat lige hjem fra en officiel rejse til Indonesien i et samarbejde med Energistyrelsen om et sektorsamarbejde mellem Danmark og Indonesien, inden der blev lukket for internationale rejser. Samsø og Energiakademiet blev isoleret fra omverdenen og vores besøgsprogrammer blev siden aflyst eller udsat til bedre tider. Vi har måttet tilpasse vores aktiviteter – eller mangel på samme, til den virkelighed vi nu opererer i. Det er temmelig anderledes end det, vi havde planlagt. Kurser og workshops er lagt på lager og vi har kigget indad og tilpasset vores drift til at modstå en lang tid med Covid 19.

Vi er blevet rigtig gode til Zoom, Teams, Skype og alle de elektroniske platforme vi nu bruger til at opretholde kontakt med verden, men vi er stadig langt fra at sætte en pris på det arbejde, vi leverer. Et elektronisk oplæg er ikke det samme som en fysisk optræden, og det personlige møde kan ikke erstattes af en skærm. Men vi øver os og holder kontakt og liv i vores fantastiske netværk, mens vi venter på at verden på den ene eller anden måde åbner igen. Heldigvis har ingen medarbejdere på Energiakademiet været syge og Samsø har gennem hele året haft ganske få Covid- tilfælde.. lige nu slet ingen.

Dit udsyn på klimafronten

Mens vi er presset af en masse forandringer virker det som om klimaet er rykket lidt tilbage i opmærksomheden. På Energiakademiets område og det lokale bidrag ser det mere og mere ud til at markedet har taget over, og at de fleste nye energianlæg etableres i større private økonomier eller i energiselskaber. Det kan både betragtes som en succes, altså at vi har vundet med den grønne dagsorden og gjort markedet interesseret i at investere. Men det kan også ses som et tab for lokalsamfundene, der hidtil både modigt og nødvendigt har været tidlige investorer i en lokal energiinfrastruktur, som både fysisk og mentalt har givet perfekt mening. Vi har overvundet en masse skeptiske forestillinger om vindmøller og fjernvarme. Det er nu igen en udfordring, idet det private ejerskab fjerner nogle af de vigtige, lokale argumenter for at installere energianlæg. Manglende lokalt ejerskab vil på mange måder fremme den såkaldte NIMBY effekt. Nimby betyder ‘ikke i min baghave’ på engelsk og er et kendt fænomen, der ofte gør det vanskeligt at gennemføre en ny energiplan, hvor der er vindmøller, biogas eller store solcelleanlæg involveret. Imens vi snakker om det går tiden, og den fremtidsmålsætning, som regeringen og EU har aftalt, nærmer sig meget hurtigt, mens de projekter, der skal løse klimaproblemerne, bliver større og meget mere komplicerede at etablere.
Energiakademiet planlægger flere møder, hvor denne udfordring tages op. Til september lanceres Folkedybet – et møde om lokal, bæredygtig udvikling i mange facetter.

 

Ny kollega 
Midt i nedskæringer og tilpasning til et generationsskifte både i besætningen og i de arbejdsopgaver vi har, er der en ny mand i huset. Henrik Ostenfeldt, som vi ansatte til at stå for en forandring i forretningsgangene og administrationen, sagde op i november og skiftede til Samsø virksomheden, ExamVision. Det var selvfølgelig et skidt tidspunkt for os, men godt for mange andre ting, og vi er som altid tilpasningsvante og har været så heldige at få ansat Jeppe Hermann, som vores nye forretningsfører. Jeppe bor i Nordby og er sammen med sin kone igang med at lave et spændende sted på Skippergården. Jeppe kommer fra et job i Samsø Kommune, som controller og har en spændende fortid, og vi tror på at vi har fundet et godt match til Energiakademiets fremtidige opgaver! Kom endelig forbi og hils på, så Jeppe kommer godt i gang med vores netværk.

 

Smartees
Et af flere EU projekter, der stadig er i gang, er Smartees. Projektet består af en række anerkendte universiteter i EU-medlemslandene, som sammen skal lave prototyper på bæredygtige udviklingsprojekter. Samsø er et af de eksempler, der skal bygges på, og Energiakademiet skal som underleverandør levere data og arbejde med at gøre prototyperne egnede til at anvende i lokalsamfundene, når det kommer til data og erfaringer, og til undervisning. Projektet er på grund af Covid 19 forlænget til oktober 2021.

Samsø i luften på South by Southwest

Alexis Chatzimpiros
Indimellem krydser Samsø Atlanterhavet for at fortælle historien om, hvordan de ændrede en tankegang og skabte en fælles klimaindsats for en bedre fremtid. I viste vejen og åbnede døre, – tak!

Nu er Austins berømte SXSW blevet endnu et springbræt.

Besøg: SXSW.

I dette års online-udgave har vores administrerende direktør, Søren Hermansen, en samtale med Elizabeth Kolbert, medarbejderforfatter på “New Yorker”, om sit lederskab og den sociale innovation, der gjorde Samsø til en klimapioner og et udstillingsvindue for verden. 

Det handler om, hvad der sker, når et samfund ser gennem murens revner og river den ned for at lade lyset komme ind, så transformation kan ske. 

Meget tidligt i processen indså vi, at vi ikke er alene om denne energiomstilling, og at mange samfund er interesserede i at lære af vores erfaring. Stil ind på SXSW, og kontakt også os for at dele perspektiver fra dit eget samfund.

Dagene længes, vinteren strenges

Peter Christensen

Februar levede i den grad op til Brorsons smukke digt, for nok blev dagene forlænget med over to timer, men det blev koldere og koldere og sneen væltede ned. Uden tvivl til glæde for rigtig mange børn som voksne.

Night Light projektet opnår fantastiske målinger på trods af Corona udfordringer.

Night Light projektet, der blandt andet har til formål at sikre Nordby en akkreditering hos International Dark-Sky Association (IDA), har som det meste andet i samfundet været præget af Corona-pandemien og nedlukningen.

Det har betydet, at vi ikke har kunnet afholde så mange arrangementer igennem 2020, som vi ellers ville have gjort. Dog var efterårsferien en undtagelse. Torsdag d. 15. oktober afholdt vi sammen med Naturskolen et fantastisk arrangement ude ved Langøre med deltagelse af 50 børn og voksne. Vi gik til Lilleøre og havde besøg af Louise og hendes hornugle fra Samsø Falkecenter, Bjarne fra Naturskolen fortalte om naturen og dyrene om natten, og sluttede af med varm kakao ved Naturskolens bålplads.

Gennem hele 2020 har vi hver måned målt mørket ved seks forskellige steder på Nordøen. Disse målinger skal bruges til at få vores akkreditering hos IDA, og målingerne har virkelig været imponerende. Nordøen på Samsø har ganske enkelt noget af det bedste mørke man kan finde i Danmark.

Vi ser frem til at komme tilbage til nogenlunde normale tilstande igen, så vi igen kan lave mørkevandringer ude i mørket med både samsinger og øens gæster.

https://energiakademiet.dk/nattelys/

https://www.facebook.com/darkskysamsoe

SMILE batteriet gemmer strøm til natten

Michael Kristensen og Jan Jantzen
Data fra Ballen lystbådehavn strømmer ind. I løbet af syv måneder i 2020, inklusive højsæsonen, har solcellerne klaret 47 procent af havnens elforbrug.

SMILE solbatteriet giver en god, skattefri besparelse.

Når solcellerne laver overskud af strøm, bliver det gemt på Xolta batteriet til natten. Solcellerne har sparet havnen for 51.000 kr. i indkøb af strøm fra elnettet.

Diagrammet nedenfor viser energiregnskabet for perioden 1. april 2020 til 1. november 2020. Til tider er batteriet fyldt og solcellestrømmen flyder ud på elnettet, men det er ikke ret meget, så vi udnytter solcellerne i høj grad.

SMILE projektets Facebook-side på dansk: https://www.facebook.com/smilesamso/

SMILE projektets Facebook-side på engelsk:

https://www.facebook.com/H2020smileproject/

Fakta-ark på engelsk og dansk: http://arkiv.energiinstituttet.dk/643/9/Fakta_Facts.pdf

Spørgsmål og svar på dansk: http://arkiv.energiinstituttet.dk/643/9/Fakta_Facts.pdf

Datasæt: http://arkiv.energiinstituttet.dk/643/

Selvhenter: Nyt selskab ser dagens lys

Mikkel Bruun og Malene Lundén
Samsø som Ø har sejret på energiområdet. På et bagtæppe af politisk nødvendighed, folkeligt fællesskab og hårdt arbejde har øen gennemført en omstilling til vedvarende energi og er blevet anerkendt og fejret for det.

Samsø har et enestående brand som bæredygtig ø med en engageret lokalbefolkning og med generel goodwill hos både danske og internationale aktører. Den drivende kraft i dette energieventyr er sket i tæt parløb med Samsø Miljø og Energi kontor, Energiselskabet og Samsøs lokalbefolkning. 

Mange – rigtig mange – har bakket op og investeret både tid, penge og kærlighed, så vi i 2007 kunne bygge det Energiakademi på Strandengen, som idag fungerer som en supertanker for store og små projekter. Her har vi kultiveret den enestående sammensmeltning af mennesker, energi, miljø og kultur, som har været ingredienserne i omstillingen. 

Næste, naturlige skridt i den grønne omstilling er en yderligere reduktion af co-2 udledningen, energioptimering og nye former for produktion og økonomi. Energiakademiet har 14 års forspring med folkelig inklusion og tværgående samarbejde, men har også en drøj arvemasse på godt og ondt, som både gør arbejdet lettere og sværere; lettere, fordi der er veletablerede metoder og netværk, som kan deles med hele verden, og sværere fordi der er nye projekter, som kræver nye måder og former, og som skal komme fra nye kanter med både yngre og andre kompetencer. Derfor sætter vi en lodsbåd foran Energiakademiet og etablerer et selskab og en medlemsforening, som i dette øjeblik hedder ”Selvhenter”. Det er en konstruktion, som etableres for at give plads til nye, lokale og nationale aktører, men også for at revitalisere projekter, som har saft og kraft, men som måske er for kommercielle eller lidt for bløde til at supertankeren, Energiakademiet, kan løfte dem eller har økonomien til at udvikle. Selskabet bliver en del af Energiakademiet som en selvtænkende samarbejdspartner, der vil varetage både brede og dybe sager, f.eks. kurser, erhvervssamarbejder, events og fundraising. Vi glæder os til at kunne samle og invitere til en række strategiske partnermøder og til at kick-starte vores Selvhenter – det er nemlig sådan, at hvis man vil have noget, skal man ofte selv hente det. 

Vil du gerne møde os eller vide mere kan du kontakte Malene Lundén, Mikkel Bruun og Lea Bruun fra Samsø.

Bill Gates - how to avoid climate disasterAnmeldelse

Søren Hermansen
Mr. Microsoft har begået en klimabog som i store træk er en opsummering af klodens tilstand med hensyn til vores ressource-administration. Det er lidt en opremsning af status og en gennemgang af teknologier og disses effekt og økonomi, men der er glimt af forståelse for det lokale og beslutsomme samfunds muligheder for at styre et land igennem udfordringerne. Her nævner Bill Gates Danmark som et land, der tidligt indså nødvendigheden af at lovgive og administrere en erhvervs- og samfundsudvikling, så vedvarende energianlæg fik en særlig opmærksomhed og et kraftigt skub, der også medførte etablering af et lokalsamfund som Samsø. 
 
Dejligt at se at Samsø er et brand for bæredygtig, dansk udvikling – og godt for os at blive set. Men der er lang vej i Bill Gates eget land og det sympatiske i bogen er: Det er Bill godt klar over!
Andre store erhversledere kigger udad og vil rejse til Mars som en konsekvens af klimaforandringerne. Bill holder sig til det, han kan se, og det han ved.
 

Havskum fra det sydlige Alaska

Malene Lundén 
SGuuluu Jaad. … er jeg nød til at finde ud af hvad betyder, for ordene stammer fra den gamle Haida-kultur syd for Alaska, som jeg nu skal besøge. Sådan starter denne nyhed ikke desto mindre, for jeg er i min egenskab af kunstner inviteret til at udstille på Haida kunstmuseum fra juni til december 2021.

 

I en bog om området og øen Haida kan jeg heldigvis læse, at Egypterne og det store Inka-rige også kendte til en gud, som blev kaldt “Sea Foam”, og at hvert folkeslag havde deres eget sprog for begrebet havskum. Hos Haida- folket betyder Sguuluu Jaad ‘havskum’.

Samarbejdet og venskabet tog sin begyndelse for ca. 6 år siden, da Søren Hermansen blev inviteret til at holde oplæg på Perimeter instituttet:

Her var inviteret en særlig taskforce-gruppe, og Søren Hermansen møder i den forbindelse Chris Henderson, som er stifter af Catalyst programmet:

Et venskab spirer frem, og de to udveksler viden og får Samsø-forbindelsen til at vokse idet Energiakademiet og Søren arbejder som mentorer på Catalysts- programmet. Catalyst er et prisvindende, interaktivt tre-måneders program, der forbinder First Nations, Inuit og Métis- katalysatorer i et netværk af indfødte og ikke-indfødte projektmentorer og coaching-specialister. De er involveret i projektudvikling af ren energi, deriblandt energieffektivitet, sol, vind, hydro, biomasse og geotermik, både på og uden for nettet. Det møde afstedkommer mange flere møder og gør, at adskillige delegationer og First Nations – deriblandt indfødte haida’er – har besøgt Samsø: Et lille frø spirer og venskaber og muligheder gror og kaster flere frø.

Hvem og hvordan

I 2020 skulle jeg have været på øen Haida langt mod nord og udstille tre værker, men grundet Covid -19 er udstillingen blevet udskudt til nu. Jeg har startet en ild og glæder mig til at Samsø bliver repræsenteret på øens kunstmuseum med de høje træsøjler, hvor der igennem århundreder er blevet udført stor kunst og solidt håndværk. En sætning, som står skjult inde i en af de mange totempæle på stedet er :

Because it was told. Fordi det er fortalt.

Ordet totempæl er dog et forkert udtryk for disse udskårne træsøjler, men mange års brug har bidt sig fast, og nu er træsøjlen, der ikke er en totempæl, blevet til en totempæl.

Der er intet religiøst over en totempæl. Totem betyder blot ‘genstand fra naturen’, og menes i nogle naturreligioner at bringe lykke eller have en særlig religiøs betydning for et bestemt samfund eller en bestemt gruppe mennesker.

Kunstner Bill Reid First Nations Northwest Coast Haida Artist

Det kan være med udgangspunkt i en historie, eksempelvis et udsagn om en person eller til minde om en bestemt begivenhed. Totempælen er et stykke monumental kunst udskåret på pæle eller søjler af træ med figurer, der kommunikerer vigtige beskeder i nordvestkystindianernes kultur. De udskårne dyr eller karakterer repræsenterer typisk symboler.

Totempælene kan indgå i en bygning som del af husets gavl eller være bærende søjler i samme. De bliver brugt som velkomsthilsen til besøgende, som begravelsespæle, der indeholder afdødes rester, eller til at bringe skam over nogen.

I det sydøstlige Alaska og området i og omkring øen Haida tog befolkningen i 1986 et historisk og afgørende tiltag ved at stå sammen om at gøre hævd på deres forfædres land. Blandt andet skulle øen og området have navnet Haida tilbage, og her kæmpede de bravt og indædt for selvstændighed og deres kultur ved at trække linjen og grænsen til det, der engang var, op. Haida, som betyder ‘folk’, talte op mod 9.000 mennesker i over hundrede landsbyer, indtil en skoldkoppe-epidemi i 1860’erne reducerede området voldsomt. I dag findes knap 2.000 Haida’er i Alaska og et tilsvarende antal i Canada.

De indfødte Nordvestkystindianere udviklede allerede ca. 8.000 f.Kr. kulturer, der orienterede sig mod havets resurser. Et rigt liv af hvaler, sæler, søløver og havoddere, store mængder af laks, sild, lodde, helleflynder, torsk og andre fisk samt mange arter af skaldyr gav basis for en stor befolkningskoncentration overalt, hvor et stykke åben strand mellem klipperne, havet og floderne gav plads til menneskeboliger.

I bogen om Haida-kulturens kamp om at få land og kultur tilbage er følgende citat skrevet og fortalt:

“At tegne en linje eller en grænse er let, men at holde linjen og grænsen er det, der tæller!”

Guujaaw 2016.

Jeg glæder mig til at bringe mine kunstværker til Haida, hvor jeg skal bidrage til den censurerede gruppeudstilling, som har overskriften Hlk’yak’ii: To Start a Fire. Her kan du læse mere om museet, hvor udstillingen skal foregå:

Baggrund:

Øen Haida ligger i ø-gruppen Haida Gwaii iblandt Queen Charlotte Islands (opkaldt efter den britiske kong George den 3.s hustru, Charlotte, 1744-1818). Stedet befinder sig i Stillehavet 100 km vest for Prince Rupert i British Columbia, Canada; det dækker 9.596 km2, og rummer 6.000 indbyggere (2003), heraf 1/3 efterkommere af Haida-folket, hvis historie går mere end 8.000 år tilbage.

Invitation til ‘samskabelse’

Energiakademiet ønsker at møde din lyst og undersøge hvad der skal til, for at du kan/vil deltage i Samsøs og Danmarks grønne omstilling.

• Folkedybet er et mødested for bæredygtige oplevelser hele året.

• Folkedybet kulminerer med en festival i september på Samsø.

• Folkedybet har et sekretariat, som holder til på Energiakademiet.

Derfor vil vi nu invitere dig med til en fælles undersøgelse, hvor du kan bidrage med emner, som du synes Folkedybet kan invitere ind til:

 

Højskoledage på Samsø

Energiakademiet arbejder med kurser og det at mødes med dannelse i sigte.

Derfor inviterer vi til højskoledage denne sommer.

Du vil få mere info i Samsø Posten og på Energiakademiets hjemmeside ca. 1. juni.

Tilmelding åbner 20.6 og  er først til mølle.

Vi inviterer dig til tre små forløb:

  • Vandretur i Torkild Bjørnvigs fodspor                                 Uge 31 torsdag til lørdag                                Oplægsholdere: Ole Kæmpe & Malene Lundén
 
  • Familiekursus: Poesiens holdeplads                                      Uge 32 torsdag til fredag                                                   Oplægsholdere: Karen Siercke & Malene Lundén
 
  • Familiekursus: Byg og se hvilke hverdagstiltag der samler 
    Uge 33 torsdag og fredag                             Oplægsholdere: Michael Kristensen & Søren Hermansen
 

Nyt tiltag

Malene Lundén
På Energiakademiet er vi gået lavpraktisk til værks, fordi det sædvanlige, årlige antal besøgende på ca. 5000 er faldet til 0. En udfordring, som har afstedkommet en ny mulighed for huset på de 700 kvadratmeter.  
Vi ville gerne udnytte pladsen til at starte et kontorfællesskab, som vi har døbt TRANSITTEN.  Vi har nu afholdt en række møder, og interessen for at sidde og arbejde her hos os har været overvældende. 

Det første medlem i TRANSITTEN er arkitekt Michael Colfelt, som er flyttet til Besser og har lejet sig ind på Energiakademiet.

Og andre har tilkendegivet, at de godt vil have en løsning, ikke på fuldtid, men til anvendelse af Energiakademiet til kundemøder. Andre har efterspurgt netværk, hvor der udveksles viden og opgaver på tværs af kompetencer. Så TRANSITTEN vokser og vi ser muligheder, som skal tænkes igennem, så vores fagjurister og kurser kan svinge sammen med kontorfællesskabet TRANSITTEN, når Danmark åbner igen.

Vi er blevet spurgt om der kunne udarbejdes et fælles, lokalt erhvervsnetværk, da ‘Erhvervsforum Samsø’ ikke er på nogen fast adresse eller har gang i en aktivitetskalender ud over medlemsmøder. 

Energiakademiet samarbejder godt med ‘Erhvervsforum Samsø’, og vi undersøger hvad der skal til for at vi sammen med dig kan løfte den samske iværksættertrang og øens mange erhvervsdrivende til at holde fokus på den udvikling, som giver os alle et levende samfund med lys i vinduerne og åbne butikker – selv uden for turistsæsonen. Samsø kan så meget og har mange solide virksomheder og et landbrug, der spiller og skaber arbejdspladser hele året.

  

Et regionalt knudepunkt for Nordeuropas øer

Alexis Chatzimpiros
Samsø har været et mødested siden vikingetiden, og vi erkender værdien af ​​knudepunkter, hvor vi mødes, deler, lærer af hinanden og bygger samfund blandt ens og forskellige, små og store, frontløbere og tilbageslag.

Clean Energy for EU Islands Secretariat

Et nyt ø-sekretariat udnævnes nu indtil 2023, og Samsø Energi Akademi er en regional facilitator. Vi har til hensigt at samle små og store øer i Nordeuropa, hjælpe med at opbygge lokal kapacitet og styrke samfund til at fremme den lokale diskussion om ren energi, forme dekarboniseringsplaner og omsætte planer til praksis. Vi mener, at øer kan være knudepunkter for innovation og nye paradigmer, hvis de angiver klimamål på deres lokale sprog. Så lad os spørge os selv ‘hvad hvis’ og få en samtale om, hvordan fremtiden kan se ud!

B Corp- handlinger kommer til Samsø 

Malene Lundén

Vi inviterer derfor til møde med små og mellemstore virksomheder den 12. juni kl. 19.00 – 22.00. Her kommer Nille Skals,  der er  Corporate Activist & partner i organisationen Märk. Hun siger følgende: “Jeg er nødt til at advare dig, jeg er en af den slags forretningsledere, der mener, at forretning kun har ret til at eksistere, hvis den virkelig hjælper samfundet med at blomstre og gøre godt!”

Nille læste en bog på vej tilbage fra en opgave og siden har hun kun kigget frem og op af værket ‘The Responsible Company’ skrevet af Patagonias grundlægger Yvon Chouinard. Patagonia, en af verdens mest succesrige virksomheder inden for udendørs udstyr, har en mission om at bygge det bedste produkt, forårsage ingen unødvendig skade, og bruge forretningen til at inspirere og implementere løsninger på miljøkrisen. Patagonia betragter delfinerne som deres største aktionærer og sætter en ære i at bruge sin forretning som en styrke til det gode. Yvon Chouinard, et usædvanligt forretningsikon, der kun er i branchen fordi han er bekymret for verden, har sin helt egen definition på ondskab: Når du har muligheden og evnen til at gøre godt, men ingenting gør, så er det ondt. 

Nille uddyber: ”Jeg fandt en familieånd i Patagonias forretning, hvor Yvon stillede det ene spørgsmål, der har forvandlet mit liv: ‘Hvorfor er du i forretningsverdenen?’ Det startede min eksistentielle krise, da jeg ikke kunne svare på det enkle, men alligevel magtfulde spørgsmål: ‘Hvorfor driver jeg eller du en forretning?'”

Nille Skals deler viden og netværk med den globale bevægelse, som kalder sig B- Corp, og arbejder på at løfte de mange bundlinjer, så konsekvenserne af klimaforandringerne kan fordre lokal handling på tværs af landegrænser. For eksempel er B-Corp-virksomheder i Syd Amerika begyndt at investere i vand, Skotland sætter fokus på den sociale dagsorden i forhold til landets trængte offentlige servicesystem, og alle de mange små ringe i vandet er med til at skabe en langt større å. Så hvordan kan virksomheder skabe sig en langt mere aktivistisk tilgang, som stimulerer til bæredygtig samfundsudvikling?

Forretning er meget mere end salg og udvikling af services og produkter. Det har vi set med Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø, som resulterede i rigtig mange services og i kapacitets- og forretningsudvikling. 

Denne film på You tube om chokolade viser nødvendigheden af at tænke det gode ind i sin forretning:

Hvad skal barnet hedde?

Malene Lundén

På Samsø har vi lagt, og haft, mange planer, som med succes er blevet brugt som både samtalepapir, inspiration, planlægning, dokumentation og meget mere i de sidste mange år. Nu er det blevet tid til en ”forårsrengøring”, og derfor arbejdes der på at få lavet en helhedsplan for hele øen.

Kært barn har mange navne: siden 1997 har der været arbejdet med både en 10 års plan omkring selvforsyning med vedvarende energi, Energiregnskaber, Fossilfri ø 2030, Klimaneutral ø og Netto nul. Derudover har der i kommunalt regi også været kommunale rammeplaner: kommuneplan, planstrategi/agenda 21, ressurceplan, indsatsplan, klima handleplan (CAP) og kommunale klimaregnskaber, som på den ene eller anden måde overlapper en eller flere af de andre planer. I øjeblikket arbejdes der på at få en plan for arealanvendelse og placering for fremtidige energianlæg på Samsø. Der er helt klart nogle synergier ved at samle, opdatere og videreudvikle alle disse planer.F.eks. kunne man med fordel kigge på drikkevandsbeskyttelsen på Samsø (indsatsplanen), sammen med ønsket om at rejse mere skov (kommuneplan, CAP) og placeringen af fremtidige VE anlæg (Fossilfri Ø, planstrategi, CAP, Klimaregnskaber). Her forestår der et meget stort ”fodarbejde” for Energiakademiet ift. borgerinddragelse, koordinering af de forskellige aktører og organisationer, der er på Samsø. For at komme i mål med denne opgave skal vi have ”genstartet” fællesskabsprojektet fra 1997 for at opnå samme succes, og medejerskab for den fortsatte innovation og udvikling for Samsø. https://energiakademiet.dk/omstilling/

Energiakademiet inviterer til Folkedybets møder

Intentionen er at mødes med kærlighed til forskellighed. Når vi vælger at bevæge os ud i samfundet og medvirke til fællesmøder og udveksler på alt det vi ikke lige forstår, bliver samfundssummen større, og samtalen gør Folkedybet virkeligt. Folkedybet er et 3 dages møde på Strandengen. Klimaudfordringerne kræver fælles omtanke, og på Energiakademiet insisterer vi på nødvendigheden af, at vi sammen værner om de mange sandheder, som samfundet er optaget og fyldes af. Hvem får et folkedyb til at blive virkeligt? Os!
Og det at ville mødes om samtaler, der har betydning. De kan handle om alt fra miljø og natur til funktioner og services som ladestandere, hundeskove, solceller og legepladser. Energiakademiet besluttede i 2019 at overskriften og indholdet på fænomenet Folkedybet skulle virkeliggøres ved, at vi hele året inviterede dig til aktiviteter og møder på Strandengen i Ballen. Energiakademiet udgav avisen FOLKETID, som blev uddelt foran Brugsen i Tranebjerg. Nr. to avis er på trapperne.

Energiakademiet har i 2020 afholdt Folkedybsmøder på trods af Covid19. Vi har inviteret til digitale møder om energiplaner, højskole, EU og sågar om poesiens styrke i den grønne omstilling. Så Folkedybet favner både det tekniske, systemiske og bredt menneskelige, som gør at vores egen og den fælles husholdning balanceres og afstemmes af dem, som deltager. Grundet Covid19 var vi nødsaget til at aflyse det første festum i september 2020. Vi håber og tror dog stadigvæk på, at det er muligt at lave et festum i år. 

Energiakademiet tror på mirakler

I FOLKETID avisen nr. 2 inviterer vi alle med til at kortlægge hvilke temaer/emner, der skal debateres i september. Derfor er du her i 2021 inviteret til at være en stor del af både planlægning og møder, som vi afholder den tredje weekend i september, og her skal vi sammen høste og dele hvilke samtaler, der samler Samsø, Danmark og verden omkring grønne aftaler.

Hva’ gør vi nu, lille du?

Peder Bang 
I denne usikre Corona-tid kunne Gasolins og Kim Larsens berømte tekst meget vel være et udtryk for bestyrelsens tanker og handlinger på Energiakademiet.

Men sådan er det ikke. Det seneste år har selvfølgelig budt på store udfordringer, men der er både regionalt, nationalt og internationalt stadig stor efterspørgsel efter Energiakademiets viden og kompetencer. Der arbejdes derfor intensivt med  hvordan vi bedst imødekommer den store efterspørgsel. Under alle omstændigheder vil akademiet fremover styrke arbejdet omkring undervisning, uddannelse og forskning med henblik på at gøre det til en mere profileret del af akademiet. 

Der arbejdes samtidig med tankerne om et campus eller en højskole. Om det bliver det ene eller det andet eller måske begge dele er stadig i overvejelsesfasen. 

Samsø Energiakademi og Region Midtjylland har et stort ønske om et forstærket samarbejde. Derfor arbejdes der på en samarbejdsaftale med fokus på at gøre både akademiet og Region Midtjylland til et internationalt kraftcenter for den grønne omstilling med en stærkere involvering af den unge generation, samt udbredelse af den fælles viden om den grønne omstilling i praksis.

Hvad skriver andre?

Line Noelle Ankjærgaard
Hvad er god kommunikation? Kommunikation lykkes eksempelvis, når ‘historien’ bliver genfortalt.
Et godt eksempel er historien med Søren, der hitter på Dansk Energis website. 

Artiklen “Folket er ’the missing link’ i den grønne omstilling” fik en flot placeret “mest læst” andenplads i marts måned på www.danskenergi.dk

Artiklen var skrevet af Søren Hermansen og handlede om lokal kultur, natur og borgerinddragelse, om fremtidens energi, fælledskaber, ansvar, vilje og et svigtende elbil-marked. 

Den handlede også om ideen bag forsamlingshuset og andelstankegangen, og den meget omdiskuterede solcelle-megatrend og ‘solcellepark’ på Samsø.

Læs interview her

Et spændende partnerskab ser lyset

Malene Lundén
”Hvad sker der egentlig dernede på Energiakademiet i Ballen? Vi forstår ikke altid, hvad det er, de går og laver”. Det er udsagn, som vi af og til hører. Så her kommer der flere små nyheder om, hvad vi også arbejder med ud over alle de projekter, vi udvikler og får til at ske:

Det eneste sted, der nu kan lades Elbiler, er på Energiakademiet. Elbiler vinder frem og vi kan fra vinduerne på Energiakademiet se lange køer af folk, der kommer for at få ladet deres elbiler op. 

Når vi nu er ved at dele nyheden om den rivende udvikling indenfor elbiler, er fornøjelsen på Samsø stor fordi Mercedes nu har indgået en aftale med Post Nord om at få vores post bragt ud af elbiler. 

Nikolai fra Mercedes rejste til Samsø for at lave en go’ historie, og her kontaktede han Visit Samsø. 

Nikolai indleder på vegne af Mercedes en spændende samtale med Jacques fra Visit Samsø om Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø, og Jacques taler varmt for sagen, da han ved en masse om vores arbejde på Energiakademiet. Den lille snak bliver helt afgørende, for nogle uger senere ringer Nikolai til Søren Hermansen og tilkendegiver, at han er imponeret over hvad Søren igennem de mange år har udrettet. Ikke bare på Samsø, men i hele verden 

Det er ingen hemmelighed at Søren tøver og tænker: ”Hvad bliver det næste, Nikolai og Mercedes vil?” Søren har nemlig prøvet dette mange gange før, og tilbage i 2011 indledtes et solidt samarbejde og partnerskab mellem Grundfos, Energiakademiet og Samsø Golfbane, som resulterede i at golfbanen fik en vindmølle. 

Thomas Pihlkjær udviklede en lang, grøn bane, som vandt priser og blev et pionerprojekt for andre golfbaner rundt om i verden: blandt flere bæredygtige og cirkulære læsninger kan feks. nævnes brugen af soldrevne golfbiler, banegødning med tang og en afgræsningsaftale med en landmand, som satte sine får på de græsområder, der ligger langs greenen, så de kunne spise sig fede hen over sommeren.

Læs artiklen om Grønnere golfbane

Kort sagt: Søren ved hvad strategiske partnerskaber kan tilføre Samsø, og i de efterfølgende to år blev Energiakademiet og mange andre nævnt i Grundfos’ årsrapport, og mange besøg og ophold var med til at fylde hoteller og de lokale restaurationer. 

I samtalen med Søren nærmer Nikolai sig det, han vil, nemlig at Søren bliver ambassadør for deres nye satsninger med elbiler i Norden. I et samarbejde med Børsen kommer der en række historier med Søren og Samsø og Mercedes Elbil, så forleden kørte Søren rundt i de mange hjørner af Samsø med droner, foto- og videokamera i hælene, alt imens journalist Laura noterede hvilke historier, der kunne skrives. Reportage, videofilm og billeder bliver bragt i Børsens fysiske avis og på deres online platform samt på deres sociale medier. Vi briefer jer om når det sker i starten af maj. Hvilken reklame for Samsø!

Det er ikke altid vi husker at sætte pris på hvad det giver os af muligheder, men denne gang var Folkedybet på pletten, og begivenheden blev afsluttet med at vi inviterede til solnedgangskaffe på skrænten i Kolby Kaas. Heldet var med os: På trods af regn og kuling mødte dem, vi måtte være op, og Søren kom i bedste Mercedes-stil kørende midt ude på marken, mens solen kom frem med de mest dramatiske skyer på himlen.

Mercedes, Energiakademiet og Selvhenteren har nu indledt et strategisk samarbejde, hvor vi sammen skal få tingene til at ske! Uden relationer og økonomi er det svært at holde retning, og derfor er det en stor glæde at kunne dele denne aktuelle nyhed.

Vil du deltage i Folkedybet, så meld dig til nyhedsbrevet eller kom forbi. Vi har etableret et netværk omkring tilblivelsen i september, hvor mange arrangementer kulminerer med deltagelse af Mercedes.

Bilen trækker vejret og kan dreje på alle fire hjul samtidigt og rummer flere futuristiske og hyper-moderne opfindelser. Vi lever i en vild tid!

Du kan se en film om Mercedes Avatar, fremtidens bil designet af den ypperste ingeniørkunst i tiden, via dette link:  

MILLIARDÆRERNE OG SAMSØ

Samsø har været en aktiv del af klimakampen i over 20 år med folkeligt engagement, andelsejede vindmøller, miljøvenlig fjernvarme og andre grønne initiativer.

Det er blevet bemærket. Microsofts tidligere topchef Bill Gates berømmer i en ny bog, ’Sådan undgår vi klimakatastrofen’, Danmark og Samsø for sin indsats for klima og innovation.    

Også en anden milliardær har fokus på – og afsat penge til – klimaet.

Amazons topchef Jeff Bezos har for nyligt oplyst, at han sætter 10 mia. dollar i en nyoprettet Bezos Earth Fund. Pengene skal, oplyser han på Instagram, gå til forskere, aktivister og græsrodsorganisationer.

Bezos har i øvrigt rødder på Samsø. Hans oldefar, John Jørgensen, flyttede i 1900 fra Samsø til Chicago i Amerika, hvor han blev gift med ligeledes danskfødte Ida Minnie Jorgensen.

Lokal og global

Før verden gik i corona-koma, rejste supernetværkeren, Søren Hermansen. verden rundt for netop at fortælle om folkeligt engagement og de resultater, mikrokosmosset Samsø har høstet siden den bakkede ø mellem Jylland og Sjælland blev udnævnt til Danmarks officielle, vedvarende energi-ø sidst i 1990’erne.

De største tv-stationer har været på besøg på øen, og fortællingen om de 3.600 beboere og deres grønne energi er så stærk, at der (før corona) vrimlede med gæster i et omfang, som krævede støtte fra staten for at håndtere. Samsø Energiakademi er på finansloven.   

På Samsø mødes det nære og det globale. Her og på alle andre lokaliteter, hvad enten vi snakker hotspot eller udørk, skal det nære og det globale møde hinanden, hvis klimakrisen skal begrænses. 

kilde: Dansk Energi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Scroll to Top