Open Close

Nyhedsbrev nr. 14

 

Nyhedsbrev nr. 14: Den Positive Forandring og et forår som brager og buldrer med nyt

Kortere, hyppigere nyhedsbreve til alle jer, som følger os der ude i hele verden. Intentionen bag det nye format, som du nu sidder og læser, er, at det gamle nyhedsbrev trængte til fornyelse. Det var blevet tid at matche hastigheden og frekvensen af de mange ting, som Samsø og Energiakademiet arbejder med lokalt, nationalt og internationalt.

Formatet skal først og fremmest understøtte vores 3000 følgeres behov i hverdagen, så dette nyhedsbrev vil ikke kun være mere overskueligt at læse på computer, men også fremstå enklere, når det tilgås via tablet eller smartphone.

Fra nu af vil du modtage 1 nyhedsbrev i kvartalet, hvor medarbejderne på Energiakademiet vil bestræbe sig på at give viden og info videre om, hvad og hvilke ting vi får til at ske.

Nummer 14 er årets første nyhedsbrev, og i den anledning har vi hyret Cecilie Meyer som ekstern journalist og Malene Lundén, som arbejder i Energiakademiets kommunikations afdeling, til at sammensætte det nye indhold og vælge, hvem der har erfaring og viden til at give et reelt bud på hvad det er, Samsø Energiakademi arbejder med.

1: Energiakademiet bliver italesat af en ekstern konsulent

Energiakademiet er hverken et aktieselskab, et privat firma eller en offentlig institution. Men hvad er Energiakademiet så? Hvad er et Energiakademi? Og hvad skal man kunne for at arbejde på et Energiakademi?

Cecilie Meyer har interviewet ekstern konsulent Lars Lundbye, som lige nu arbejder med denne problematik. Når han ikke arbejder for Energiakademiet er han forretningsudvikler og innovationsekspert, og Lars Lundbys kendskab til Energiakademiets univers har han fra sit eget mangeårige virke indenfor området bæredygtighed:

”Energiakademiet er først og fremmest et rigtigt sted, der ligger fysisk på Samsø, og igennem de sidste 20 år har udviklet en omfattende værktøjskasse i arbejdet med community power.”

Styrken og identiteten ligger især i det historiske perspektiv, hvor hele øens befolkning har været en afgørende drivkraft i etableringen af Samsø som Danmarks vedvarende energi-ø og 100% selvforsyning med energi. Det er denne lokale forankring, der fungerer som fundament for det store, internationale arbejde. Lars Lundbye kalder Energiakademiet en ‘enabler’ – et engelsk ord, man måske bedst oversætter med termen ‘mulighedsagent’.


2: Almanak: Aktualitet på Energiakademiet fra januar til april

Samsø Energiakademi og bestyrelsen har afholdt generalforsamling

Energiakademiet har nu afholdt sin årlige generalforsamling og kom ud med et tilfredsstillende regnskab. Bestyrelsen har sagt farvel til Einar Mortensen, som har siddet i foreningen Samsø Miljø- og Energikontor igennem 20 år. Tak for kampen og dit stabile og loyale arbejde.

Nyt medlem i Energiakademiets bestyrelse er tilflytter Lars Nicolaisen, som kommer fra Bjerager tæt på Odder i Jylland. Lars Nikolaisen er pensioneret ingeniør fra Teknologisk Institut.

Ønsker du og din organisation at tegne et medlemskab hos Energiakademiet, kan du ringe til Anne Boisen Albertsen på telefon 2533 2275.

Du kan finde Energiakademiets vedtægter her:

http://arkiv.energiinstituttet.dk/71/

Energiakademiet leverer Energy Tours

Ca. 3.000 fagturister fordelt på 88 grupper besøgte Samsø Energiakademi i 2016 for at stifte bekendtskab med de erfaringer og processer, der har været helt afgørende for Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø og udfaser af olie, benzin og diesel.

Energiakademiet kalder de besøgende for fagturister, fordi de bidrager direkte til Samsøs lokaløkonomi.

Energiakademiets Samsø Energy Tours er blevet en vigtig service som omverdenen efterspørger. I dette kvartal er de nye produkter” Den lokale pionerguide og antologien” blevet lanceret. Produkterne er 100% støttet af Velux Fonden og Dansk Energi ved Energifonden. Begge produkter er Energiakademiets sidste nye skud på stammen, som hele personalet er blevet uddannet til at anvende og udføre.

Omverden kontakter nu Energiakademiet for at komme på kursus i pionerguiden, og det gør at vores fagturister nu overnatter 1 til 2 nætter på øen i stedet for blot at aflægge et endagsbesøg. Det mener vi er en positiv udvikling, som fremmer lokaløkonomien på Samsø.

Stift bekendtskab med pionerguiden på http://www.pioneerguide.com/dk/

Solide håndtag i målsætningen om Fossiluafhængigt Samsø 2030

Michael Kristensen arbejder med lokal energirådgivning og projektkoordinering indenfor energieffektivisering og et fossiluafhængigt Samsø, og dermed også udformningen af en masterenergiplan til realisering af Fossiluafhængigt Samsø 2030.

Energiakademiet er i fuld gang med at koordinere og handle på Samsø 3.0. Her spiller vi en stor rolle i samarbejdet med vores partner Samsø Kommune og rådgiverne fra Planenergi, hvor vi planlægger de håndtag i processen, som gør, at handlingerne bliver konkrete. Arbejdet går ud på at alle energiressourcerne på øen spiller sammen i et fossilfrit Smart Energy System, som involverer hele Samsø, så intet går til spilde, men bliver i et lukket kredsløb.

Biogasanlægget og eldrevet transport er også en del af Fossiluafhængigt Samsø 2030. Vi har stiftet et biogasselskab, og vi er i gang med en VVM-redegørelse af selve biogas-anlægsprojektet, som er nødvendig for at få lov til at bygge biogasanlægget. VMM står for Vurdering af Virkninger for Miljøet.

https://www.samsoe.dk/borger/energi-og-klima/biogas

Status på konferencen Det blir på øen og projektet om cirkulær bio-økonomi.

Den 24 februar afholdtes borgerkonferencen Det blir på øen i samarbejde med Samsø kommune, hvor dele af øens befolkning valgte at bruge en fredag på at være nysgerrige og lære mere om version 3.0. Bio-cirkulær økonomi er Samsø kommunes nye projekt, som løber i 4 år. Samsø Kommune og Energiakademiet har bla. iværksat 2 konferencer for borgere med interesse for feltet. På den første konference med deltagelse af stake holders er der udformet 6 nye initiativer under overskrifterne ressourcer, uddannelse, tænketank, behold næringsstofferne på øen, affaldssortering og vandkredsløb. På den næste konference, som var for alle, blev der iværksat 15 initiativer, og det viser, at der lige nu på Samsø er stor virketrang på bio-cirkulær økonomi.

Du kan læse rapporterne med initiativerne samt se filmene fra selve dagen her:

Rapporter:

Film:

Shared space https://vimeo.com/211159783

Open space https://vimeo.com/211159294

 

Grønne Dage på Energiakademiet

Energiakademiet og foreningen Bæredygtighedsfestivalen afholder et væld af borgermøder, demonstrationsprojekter og kulturelle oplevelser i perioden 2-11 juni.

På hjemmesiden www.groennedage.dk vil du finde tid, sted og indhold for de kommende arrangementer under De Grønne Dage.

3: Samsø Energiakademi arbejder som mulighedsagent

Et vigtigt område i Energiakademiets arbejde er at skabe relationer, som resulterer i vidensdeling og samarbejde med store og små organisationer kloden rundt. Der er mange organisationer, som efterspørger rådgivning til hvordan man planlægger bæredygtig udvikling og energiplanlægning af ressourcer, til gavn for de givne lokalsamfund. Direktør Søren Hermansen har i sin afdeling et internationalt projekt støttet af KR Foundation. Her er Japan og Australien med som partnere, og en del af Energiakademiets rolle er at introducere de forskellige partnere for pionerguiden og antologien. Først destination i år var arbejdet i Fukushima – byen, hvor jordskælvet i marts 2011 resulterede i en atomkraftulykke, hvor kæmpe arealer i dag ligger øde hen. Her arbejdes der med etablering af Community Power, og Søren Hermansen sidder i Fukushimas New Energy Foundation, som støtter lokale energiprojekter i området. 6 år efter ulykken er lokalområdet stadig alvorligt påvirket, og folk rejser ikke længere til Fukushima. De næste partnere i KR projektet er Australiens 2 stater, Victoria og South Australia, hvor Energiakademiet mødes med politikere, deltager i kongresser og frem for alt laver workshops.

På trods af den store, geografiske afstand mellem Danmark og Australien blev Energiakademiet atter bekræftet i, at lokalsamfund over hele verden mødes med de samme, globale udfordringer: også på den anden side af kloden er urbaniseringen i fuld gang.

Det er en stor, næsten uimodståelig kraft, som trækker folk ind til byerne og resulterer i landområder, som mister deres autonomi. Den tilbageblevne befolkning længes efter handling, men ved ikke, hvor de skal starte, og derfor var genetableringen af det lokale ejerskab et centralt element i de workshops, som akademiet holdt i Australien.

Vi startede samme sted, hvor Samsø befandt sig for 20 år siden, ved at lave en master energiplan, som skabte helhed og retning for borgerne, og bad dem om at sætte ord på deres udfordringer, successer og fejl. Derfra kom vi med konkrete værkstøjer til at igangsætte forandringen, og muliggøre den ofte uoverskuelige proces det kan være at gå fra tanke til handling. Australien er et land med en stærkt centraliseret energidistribution baseret på kul, og implementeringen af vedvarende energi er en af måderne hvorpå australierne i disse områder kan genoplive samfundene og tage kontrol over deres egen situation.  

Nogle af de mennesker, vi mødte i Australien, kendte vi på forhånd, andre ikke. I alle møderne med lokalbefolkningen lagde vi dog lige stor vægt på den menneskelige faktor, som også spiller en essentiel rolle i vores tilgang til grupperne: hvem er de? Hvilke følelser går de rundt med? Hvordan er stemningen? Disse afkodninger hjælper os med at give grupperne de redskaber, som passer til lige netop deres situation.

Energiakademiets besøg fik stor mediebevågenhed, og du kan læse nogle af de vigtigste historier nedenfor:

Guardian: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/feb/24/energy-positive-how-denmarks-sams-island-switched-to-zero-carbon

News.com.au:News.com.auhttp://www.news.com.au/technology/environment/climate-change/denmarks-soren-hermansen-says-renewable-energy-is-stable/news-story/ae73db2be0ca237d9991782c3eb56f55

ABC online: http://www.abc.net.au/news/2017-02-27/renewable-energy-installed-by-community-groups-via-crowdfunding/8308476

 

Fairfax Metro: http://www.smh.com.au/comment/my-small-danish-island-samso-is-now-a-worldleading-green-energy-community-yours-can-be-too-20170226-gulh0h.html

 

4: Bloggen Den Positive Forandring er i luften

 

Hvorfor taler man så meget om robusthed i stedet for sårbarhed? Er centrum altid at foretrække frem for periferien? Og hvordan er det lige at en varmepumpe fungerer?

 

Her på Energiakademiet har vi ofte så travlt med praktiske ting, at vi sjældent når at kigge på de mere eksistentielle emner, der kommer op i forbindelse med vores arbejde.

 

Derfor har vi brugt denne vinter til at programmere og designe samt skrive til den nye blog med overskriften Den Positive Forandring, hvor vi nu har plads til og mulighed for at perspektivere de spørgsmål, som vi selv og omverden stiller.

 

Ideen er at vi officielt vil lancere bloggen i løbet af maj måned, men du kan allerede nu besøge Den Positive Forandring på nettet og få en fornemmelse af universet, der hvert kvartal vil koncentrere sig om et tema, der udspringer af vores samtaler her på Samsø.

 

Hvert tema vil blive behandlet af en gæsteblogger udefra, der har noget på hjerte – aktuelt har professor Ole Fogh Kirkeby skrevet det første blogindlæg til os under overskriften Resiliens. Hans tanker og skriv får samsk modspil af et interview med Søren Hermansen, der kigger på om samsinger mon tænker over et fremmedord og begreb som resiliens.

 

Den Positive Forandring kan opleves her: www.denpositiveforandring.dk

 

Mandag den 15 maj klokken 15-17 lancerer vi officielt bloggen hos fællesskabet Klub i København, og alle folk er velkomne til fejringen. Se mere om Klub på www.klub.io

 

 

 

 

Flattr this!