Nyhedsbrev nr 17 – Mens vi venter på energiforliget

[:da]Den situation vi står i lige nu kan sammenlignes med oliekrisen i 70’erne, hvor vi som danskere fik en fælles fjende. Vi fandt ud af at vi alle var afhængige af et globalt marked, og det skabte en fælles opvågning. Den forandring gav danskerne et nyt syn på vores fælles ressourcer indenfor energi, som igen affødte nødvendigheden af at producere vores egen energi. vi lærte som folk at den gode afhængighed fremmede værdien af samarbejdet.”

Steen Gade, politiker og klummeskribent

https://energiakademiet.dk/newsletters/nyhedsbrev-nr-17/[:en]The situation we’re in right now can be compared to the Oil Crisis in the 1970’s, where we Danes had a common enemy. We found out that we were all dependent on a global market, and that made us all wake up. The change that took place gave Danes a new view of our common energy resources, which led to the need to produce our own energy. As a people, we learned that good kinds of addiction added to the value of working together.”

Steen Gade, politician and columnist

https://energiakademiet.dk/en/newsletters/nyhedsbrev-nr-17/[:]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top