Nyhedsbrev – Samfundsakademiet

SAMSKABELSE

Tak for jeres støtte og interessetilkendegivelser, – projektet er godkendt!
Folkedybet skal opleves som et forsøg på at se om der virkelig er et grønt samfundslaboratorium på Samsø

Du og vores særlige danske tradition for at organisere os med foreninger og alt det imellem, såsom borgerforeninger og erhvervsforum gør at vi på Samsø allerede er godt på vej.

Du og vi skal mødes og det vil over tid gøre at der kan komme en samtaleplatform og et startskud til at være nær og til at styrke Samsøs landsbysamfund.

Vi er på Energiakademiet ambitiøse og med dette her samarbejde har vi en intentionen om at lytte til, hvordan vi igen måske kan blive frontløbere på den grønne omstilling, til inspiration for hele Danmark.

 

INVITATION

Til at mødes med dig og din organisation,- forening,- virksomhed,- institution.
Projektet har fra landistrikterne modtaget et positivt tilsagn og vi har nu tre år foran os. Her skal vi sammen se om vi kan blive klogere på både “hvad er en landsby “ og hvordan samskaber vi et samfundsakademi. Du/I sidder med første nyhedsbrev til samarbejdspartnere og intressenter i dette her landistriktsprojekt.

PROJEKTETS overskrift   ”Samfundsakademiet” Fra Energi-Ø til Demokrati-Ø.  2022-2025

I rammebeskrivelsen skal vi undersøge og skabe aktivitet på fire områder.

1. ROADSHOW – 22 LANDSBYER

2. SAMFUNDSAKADEMIET HELE ÅRET

3. FOLKEDYBET FESTUM/FESTIVAL

4. MANIFEST & KOMMUNIKATION

VI INVITERER TIL KICK- OFF ONSDAG DEN 25.5  – KL  17.00 – 20.00

Vi vil gerne invitere til fejring og bobler, tilmelding på 20964458 – INDEN 10.5

Du kan også medvirke på Zoom, hvis du er forhindret.

Medvirk på Zoom her

Netværket mødes til kick- off  kl 17.00 og kl 18.00  afholder vi et offentligt arrangement med Tyge Mortensen, som arbejder med landsbyudvikling og som optakt på vores møde vil vi lade os inspirere til hvordan vi kan forsætte den positive udvikling på Samsø.

SAMSKABELSE

Tak for jeres støtte og interessetilkendegivelser, – projektet er godkendt!
Folkedybet skal opleves som et forsøg på at se om der virkelig er et grønt samfundslaboratorium på Samsø

Du og vores særlige danske tradition for at organisere os med foreninger og alt det imellem, såsom borgerforeninger og erhvervsforum gør at vi på Samsø allerede er godt på vej.

Du og vi skal mødes og det vil over tid gøre at der kan komme en samtaleplatform og et startskud til at være nær og til at styrke Samsøs landsbysamfund.

Vi er på Energiakademiet ambitiøse og med dette her samarbejde har vi en intentionen om at lytte til, hvordan vi igen måske kan blive frontløbere på den grønne omstilling, til inspiration for hele Danmark.

INVITATION

Til at mødes med dig og din organisation,- forening,- virksomhed,- institution.
Projektet har fra landistrikterne modtaget et positivt tilsagn og vi har nu tre år foran os. Her skal vi sammen se om vi kan blive klogere på både “hvad er en landsby “ og hvordan samskaber vi et samfundsakademi. Du/I sidder med første nyhedsbrev til samarbejdspartnere og intressenter i dette her landistriktsprojekt.

PROJEKTETS overskrift   ”Samfundsakademiet” Fra Energi-Ø til Demokrati-Ø.  2022-2025

I rammebeskrivelsen skal vi undersøge og skabe aktivitet på fire områder.

1. ROADSHOW – 22 LANDSBYER

2. SAMFUNDSAKADEMIET HELE ÅRET

3. FOLKEDYBET FESTUM/FESTIVAL

4. MANIFEST & KOMMUNIKATION

VI INVITERER TIL KICK- OFF ONSDAG DEN 25.5  – KL  17.00 – 20.00

Vi vil gerne invitere til fejring og bobler, tilmelding på 20964458 – INDEN 10.5

Du kan også medvirke på Zoom, hvis du er forhindret.

Medvirk på Zoom her

Netværket mødes til kick- off  kl 17.00 og kl 18.00  afholder vi et offentligt arrangement med Tyge Mortensen, som arbejder med landsbyudvikling og som optakt på vores møde vil vi lade os inspirere til hvordan vi kan forsætte den positive udvikling på Samsø.

Vi vil rigtig gerne aftale hvordan vi kan kommunikere med jer løbende, således at vi ikke laver for meget spam. 

Så med dette her nyhedsbrev, kan vi dele generelle tiltag og vi vil høre om vi må anvende jeres mobil numre til sms èr.

17.00    VELKOMST
 v.MALENE LUNDÉN & MIKKEL BRUUN

 – BOBLER OG MINGEL

17.15   OPTAKT OG INFO OM PROJEKTET

17.30   GRUPPE ARBEJDE 

“HVAD VIL/KAN VI SAMMEN?”

18.00   OFFENTLIGT ARRANGEMENT 

SØREN HERMANSEN BYDER
VELKOMMEN TIL
TYGE MORTENSEN

19.00 SUPPE SNAK- SLADDER

– NÆSTE MØDE FOR NETVÆRKET

 

 

DATO   ONSDAG DEN 25.5

FRA        17.00 TIL 20.00

STED      STRANDENGEN 1

RING GERNE HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

TILMELDING  ml@energiakademiet.dk 

SMS – Mobil 20964458 

PROJEKT FORSLAG

Måske kan vi leje en bus og køre rundt hos hinanden og få indblik og inspiration til hvordan vi hver især arbejder med både gæster og lokale?

Hvordan kan vi blive bedre og hvordan formidler vi den grønne dagsorden, uden at det bliver en kliche ?

Hvad med alt det der ligger imellem landsbyerne ?

Vil du være med til at planlægge og bidrage og åbne jeres sted?

Er der andre på Samsø vi bør/kan besøge ?

HVAD ER DER BRUG FOR

– for i fremtiden for at Samsø som levende lokal samfund har det godt?

Hvordan med de gode ideer som at etablere

 • Folkeoplysningsudvalg
 • Frivillighedsstrategi
 • Frivillighedscenter
 • Cv Bank 
 • Rekrutering

Hvor tit skal/kan vi mødes? 

Jeres bud på hvordan og hvad 

vi skal og kan vi nå på 3 år?

REALISME OG UDFORDING

HVAD ER DET FÆLLES VI ?

HVAD KAN SAMLE FOLKET OM DEN GRØNNE DAGSORDEN LOKALT OG GLOBALT ?

HVILKEN REALISME SÆTTER DAGSORDEN?
HVAD OG HVOR OG HVEM HAR MANDAT?
HVILKE UDFORDRINGER STÅR VI OVER FOR ?

Format: Festival
Tema:    Design,-klima,- natur 

Periode: Fre 26.8 til Søn 28.8 2022 

Aktiv   :  Ca 20 TIMER – 11:00 – 21.00 

Besøgende : 1000 lokale – 1000 turister Udstiller og talks. 

10 Pavillioner – 2 Talks telte,- 20 oplægsholdere og 5 workshops. 

Scenografi: Natur materialer og bæredygtigt byggeri

Forplejning og underholdning:  Street Food – pop up restaurent  Akustisk musik 

Logi/overnatning: Måske Glamping 

FORSLAG

HVORDAN KOMMUNIKERER VI VORES RESULTATER?

Hvad mener Energiakademiet med at vi vil udarbejde et samfundsakademi?

Hvad menes der med et manifest?

Hvilken kommunikation skal vi udforme?

Hvordan kan der arbejdes med følgende tematikker?

Temaer, som vi kan diskutere og prioritere og senere i projektet manifestere. Hvilke af disse er afgørende for vores fælleskab og Samsøs fremtid som en stor landsby?

 • Klima & grøn omstilling/ejerskab/landbrug
 • Sundhed/miljø/natur
 • Sociale fællesskaber/frivillighed
 • Erhverv/nye erhverv
 • Undervisning/dannelse
 • Startups/iværksætteri
 • Økonomi/gensidighed/dele
 • Turisme/ Generationer/ 

HVEM HAR GIVET TILSAGN OG HVAD INDEBÆRER DET?

Indledningsvis vil vi sige tak for alle underskrifterne, det gir så meget mening for Energiakademiet.

Energiakademiets rolle er at iværksætte rammer og økonomi, som gør Samsø bæredygtig for os der bor her hele året og alle de mange andre gæster som holder ferie,- kommer på kursus,- eller er i familie,- og måske arbejder her midlertidigt eller drømmer om at komme til at bo her.

Små dele dele af projektet vil også indebære at der vil blive udvekslet på både Dansk/Engelsk da en af netværkspartnerne er udenlandsk.

Fire Projektpartnere:

Samsø Kommune – Sambiosen – Samsø Erhvervsforum -Aalborg Universitet.

Vi ønsker og håber på at vi kan samarbejde om viden og erfaringer, og at I vil være med til at sparre med spørgsmål og være en slags konstruktiv kritisk masse. Vi håber at I vil bidrage med små artikler, stille op til podcast/videoer, være aktive I det omfang I har mulighed for og som inspirerer projektet.

DOUBLE DIAMOND?

Energiakademiet vil anvende en procesmodel når vi mødes som er inspireret af professionelle designprocesser, hvor problemforståelse vægtes højt i arbejdet med at udvikle og kvalificere en løsning for intern/ekstern opdragsgiver. Er særlig egnet til  at strukturere intern/ eksternt samarbejde og brugerinddragelse i udviklingen af løsninger. 

Vil du have mere viden om projektet finder du det her :

www.energiakademiet.dk/groent-samfundslaboratorium/

Vi har udarbejdet et spørgeskema, som vi gerne vil have dig til at udfylde inden vi mødes fysisk  den 25.5 eller på zoom og link eftersendes når du har tilmeldt dig.

Følg linket, din tid ca 8 min.

Vi glæder os til at mødes og udveksle på det lange seje træk. 

Har du spørgsmål kan du altid ringe,- skrive eller kigge forbi 20964458

Vel mødt Energiakademiet på Samsø.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Scroll to Top