Fra pionérånd til lederskab

- sammenfattet og skrevet af Cecilie Marie Meyer

– Samsøs foregangseksempel skaber Danmarks første autentiske lederkursus om bæredygtighed​

At hele tiden ville blive klogere ligger dybt i samsingernes dna – vi er et nysgerrigt folk, og vores lille ø har i århundreder været banebrydende indenfor innovativ handling og forskning hvad angår landbrug, dyrehold og vedvarende energi. Det er sket både på den helt store klinge, hvor man er taget ud i verden for at finde de rigtige kartofler, de rigtige svin, de rigtige teknologier, og på den mindre, private klinge, med markvandringer og foreninger baseret på sund fornuft.  

På Energiakademiet ved vi, at det netop er denne pionérånd og omstillingsparathed, der har båret os så langt i arbejdet med at gøre Samsø til Vedvarende Energi-ø. Men vi hviler ikke på laurbærrene og er i fuld gang med at bære stafetten videre, så vi kan få et ordenligt afsæt til fossilfri ø 2030 og en formulering af Samsøs nye  kernefortælling.

Hvilke rolle skal Samsø have i fremtidens energi-landskab? Hvad kan vi hver især gøre for at Samsø vedbliver med at være et dynamisk og fremsynende samfund? Og hvordan sørger vi for hele tiden at blive klogere, så tingene ikke står i stampe?

I det seneste stykke tid har Energiakademiet især været optaget af det sidste spørgsmål, og derfor er vi stolte af nu at kunne præsentere Danmarks første autentiske lederkursus om bæredygtighed.  

Autentisk, fordi samsingerne og akademiet selv har gjort deres ø 100% selvforsynende med vedvarende energi, og nu vil uddanne andre i at skabe de samme fysiske og psykiske forandringer i deres hverdag. Samsø er et lysende eksempel, der er unikt på verdensplan, og det adelsmærke synes vi forpligter.

Når folk bruger deres Google-viden

Ligeså gør Stefan Wolffbrandt. Han er musiker, kunstner og politiker og har siden 1998 haft sin gang på Samsø, og vi har på grund af hans personlige fokus på videreudvikling i sit virke spurgt ind til hans tanker om kurset:

”Det er rigtigt set at vi på Samsø bliver nødt til hele tiden at søge ny viden om  hvordan vi kommer videre. Kapacitetsopbygning er at være klar over de ting jeg ikke ved noget om, og derfor opsøge ny viden. Det er en løbende proces igennem livet, som aldrig stopper. Jeg har dog mødt masser af mennesker, der måske forestiller sig, at de allerede ved alt, men kun har deres overfladiske Google-viden. De udtaler sig om ting, som de reelt set ikke ved noget om, og de nægter at ændre standpunkt. 

Den krise er et par årtier gammel og handler om en mangel i vores dannelse, hvor vi ikke længere trækker på hinandens erfaringer, og ej heller ser tingene i en helhed. I stedet bør vi erkende vores uvidenhed – og det gælder folk i alle aldre, Selv pensionister på 80 kan blive klogere, og informere sig objektivt. Derfor er det vigtigt med et lederkursus som dette, hvor deltagerne ikke bare tøffer hjem med lidt viden, men rent faktisk vender tilbage som rollemodeller, der kan igangsætte en reel forandring som ledere, så vi kan skabe en fremtid”.

Der står Samsø henover hele kurset

I den verden, som vi og Stefan taler om, kalder man regnestykket mennesker + viden for kapacitetsopbygning. Den vil akademiet varetage igennem anderledes undervisning med fokus på stemme, krop og sind, community power og empowerment, og vi drømmer om at læringen kan blive del af en diplomuddannelse og faciliteterne udvides til et campus på grunden, der omgiver Energiakademiet, og skabe et blivende miljø for undervisere og deltagere.

Det første kursus har allerede været i fuld gang fra den 3-6 september, og vil blive gentaget til foråret. Kurset har et stærkt samsk præg: udover at tage udgangspunkt i vores alles konkrete erfaringer med den bæredygtige omstilling på øen, er flere af kursets undervisere bosiddende på Samsø – og kurset er ligeså åbent og relevant for samsinger, der kan komme og blive klogere og få én på opleveren, som for folk fra resten af verden. Det er faktisk vores håb, at samsingerne får pirret deres medfødte nysgerrighed og kommer ned på akademiet for at være med.

Det ville matche og på smuk vis fortsætte Samsøs ånd som foregangs-ø. Os samsinger ynder at se os selv som pionérer – en slags fodsoldater, der betræder ukendt land og planter flag hvor ingen anden før har været. Men for at kunne tage næste skridt mod Samsøs fremtid skal vi også turde kalde os ledere og tage ansvaret for den viden, som en sådan rolle kræver, på os.  Vi har gjort det før  – faktisk i århundreder – og vi kan gøre det igen.

Scroll to Top