Nytårslur-Kampen om lavbundsjordene!

Kampen om lavbundsjordene!!

Nu har alle vist snart hørt om lavbundsjorde og udtagning for at spare CO2 udledninger. Hvad er det der sker og hvorfor er vi så optagede af netop denne fraktion af klimahandlingsplanerne.

Kampen om ressourcerne er en fortsat kamp og den spreder sig efterhånden til landdistrikterne hvor kampen ikke alene står om jord, men om ret til at bruge den samme jord. Folketinget forhandler om CO2 skat til landbruget, og samtidig kæmpes der om arealer til opstilling af sol og vind projekter som ligeledes er en del af regeringens udspil til at nå klimamålene.

4 gange mere kapacitet på vind og 10 gange mere sol er en ordentlig omgang som man siger. Og det går også for langsomt hvis vi skal nå målene inden 2030 og 2050 hvor vi har sat en målstreg for at fjerne truslerne for klimaet.

Connie Hedegaard (tidligere klimakommissær og Danmarks første klima- og energiminister) er kommet i krig med demokratiets vogtere efter at hun i Altinget gjorde sig til talsmand for at; ”Demokratiet må tilpasse sig klimakrisens alvor” altså ser hun en fare i at demokratiet ikke er i stand til at handle hurtigt og effektivt når det gælder klima handlinger. Kritikerne svarer; ”Din vej til en grønnere fremtid er udemokratisk og farlig” og debattørerne påberåber sig rollen som demokratiets vogtere. Og hvem har så ret hvis nogen?

Vi må nok snart til at indse at vi står overfor en opgave der ikke står i den almindelige håndbog for redelig adfærd og demokratiets grundbog.

Vi ønsker på Energiakademiet at undersøge det rum der ligger lige midt imellem. Hvordan kan vi få gang i sagerne, mindre klimagas udledning og rimelige livsvilkår for alle væsner på øen.

Vi har brug for et nyt perspektiv. En plan der rummer helhed og øens aktiviteter i et rum. Det rum kan vi kalde mange navne. Arealplan, helhedsplan, masterplan, klimaplan, men fælles for den almindelige forståelse er i hvor høj grad planen er åben og alligevel forpligtende for alle.

Vi har kaldt på professor Jørgen Primdahl fra Københavns Universitet som tilbyder at hjælpe med at skabe grundlaget og dataindsamlingen til en ny ”masterplan for Samsø”

Han er kendt fra en anden areal-og helhedsplan i Nørreådalenhttps://naturstyrelsen.dk/media/ucefzzpq/noerreaadalen_lokal_strategi_oe.pdf

Et utroligt spændende og bredt funderet projekt der har skabt rammer for en helt ny Ådal plan.

Vi kan sammen med erhverv, landbrug, turisme, natur og hav interesser lave en plan der vil få os til at se samme vej, men fra hver sin position og vi vil kunne danne os et overblik over den mangfoldighed af handlinger vi kan udfolde og hvilke kræfter der skal til for at overvinde de naturlige barrierer der er i en så kompleks opgave.

Og hvad får vi så ud af det på Samsø?

Med en fælles areal– og helhedsplan får vi mulighed for at medskabe en fortælling om os selv. Hvor er vi om 10-20 år hvis vi starter i morgen. Forandring er vi mestre i at tale om, men at forandre os er til gængæld rigtig svært. Med øen som levende laboratorium kan vi udvikle vores egen måde og dermed forhåbentlig vores egen vej til en mere bæredygtig fremtid -samme

Scroll to Top