Ø-prisen ’RESponsible Island 2019’ gives til Energiakademiet på Samsø

Ø-prisen ’RESponsible Island 2019’ gives til Energiakademiet på Samsø

 Ø-prisen ’RESponsible Island 2019’ gives til Energiakademiet på Samsø

 Danmarks centrum Samsø indtager andenpladsen indenfor den europæiske RESPonsible Island-pris 2019.

Prisen tildeles Energiakademiet på grund af vores solide, vedvarende arbejde med hovedfokus på  ‘Samsø: Et ø-samfund, der peger mod fremtiden.

Prisen gives for en perlerække af årsager og virkninger. En vigtig årsag til at modtage prisen er arbejdet med udformningen af andele, som har været med til at fremme vedvarende energi globalt. Samsø som Danmarks vedvarende energi Ø er et produkt af gode, danske energiteknologier.  Disse har stor effekt på miljøet og den socioøkonomiske bæredygtighed, og deres påvirkninger har ændret borgernes og samfundets engagement.

Den dag i dag er løsningerne stadigvæk aktuelle og har dermed skabt en fremtidig værdi i forhold til deres genanvendelighed.

Hvad er RESPonsible Island prize?

Den ’ansvarlige ø-pris’ belønner resultater indenfor produktion af lokal elektricitet baseret på vedvarende energi, som har affødt fokus på optimering af opvarmning, køling og transport – alle energikrævende tiltag, som er nødvendige for livets opretholdelse på øer. Navnet henviser til kombinationen af de engelske ord for vedvarende energi og ansvar (Renewables (RES) og Responsibility).

Øer har ofte høje, lokale energiomkostninger, og kan derfor drage forskellige fordele af overgangen til vedvarende energikilder – for eksempel oprettelse af lokale jobs og muligheder for bæredygtig turisme. Der er mere end 2000 beboede øer i EU. De er ideelle testlaboratorier til at udvikle innovative energiteknologier, og kan tjene som energimodeller for små samfund generelt.

Samsø – En ø, der peger mod fremtiden

Tilbage i 1997 påbegyndte øsamfundet Samsø en pionerrejse for at blive Danmarks vedvarende energi-ø, og 10 år senere blev denne status en realitet.

Ambitionerne er nu forandret, og Samsø har sat sig et endnu højere mål, idet øen aktuelt er i gang med at udfase fossile brændsler i 2030. Det gør Samsø ved at anvende cirkulære økonomiprincipper og sund fornuft. Med andre ord arbejder Samsø igen på at implementere løsninger, der peger mod en bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed, samfund og medejerskab

I det arbejde har Energiakademiet opdaget, at visse værdier er helt afgørende for et tilfredsstillende resultat: Ejerskab, lederskab og formål er blevet væsentlige elementer i forståelsen og udførelsen af Samsøs mange energi-overgange. Hele ø-samfundet var og er stadigvæk en del af de komplekse processer, som indeholder dilemmaer, hvor vi er nødt at engagere os ved at mødes og tale om de mange ubekendte faktorer. Stemninger og  diskussioner har været med til at forme hvad ø-projektet med vedvarende energi har af betydning for både dig og mig i det større billede.

Samsø og Energiakademiet er nu blevet udnævnt som et ikonisk samfundscentrum for den bæredygtige vision. Det viser, at bæredygtighed ikke kun handler om energiovergange, men også rummer øgede muligheder for det enkelte menneske og afgørende betingelser for samfundets fremtid.

Hvordan kan eksemplet inspirere andre øer og samfund?

Engang var Samsø en ø midt i handelsruterne, og et mødested for vikingerne. I dag er vi stadig et  samlingspunkt  – nu for menneskers interesser i samfundsudvikling og bæredygtige løsninger. Allerede tidligt i processen til vedvarende energi-ø begyndte folk fra hele verden at besøge Samsø for at studere hvad der skete; en stor bekræftelse af, at vi ikke var alene.

Samsø Energiakademi foreslår, at ethvert samfund tager ansvar for sine klimaforanstaltninger, og sætter sin egen fremtid i centrum. Og med RESponsible Island-prisen håber vi, at vi stadig kan inspirere de mange: Både på Samsø og alle dem, som hvert år kommer fra hele verden for at besøge øen.

#IslandRenewablesPrize

Scroll to Top