Ogata

"Ogata" - export & knowhow

Projekt Start:  2023
Projekt Slut:    2026

Nøgleord: Grøn omstilling, Implementering i praksis, Handling, Lokale klimaanlæg, Fællesskab, Borgerinddragelse, Regional udvikling, Klimaregnskab

Projektleder: Søren Hermansen

Om projektet:

Den 4. juli starter japanske og danske partnere et nyt samarbejde. Mødet finder sted i Ogata landsby og vært er borgmester Takahashi. Det nye partnerskab vil arbejde med nye former for energiteknologi til japanske samfund og støtte nationale og lokale bestræbelser på at reducere drivhusgasemissioner.

Samskabelse om løsninger på klimaudfordringer

Energi Akademiet og Samsø er anerkendt som FN-klimaledere. Denne hæder blev givet for den vellykkede transformation fra en gennemsnitlig dansk kommune til et 100 % bæredygtigt energisamfund. De danske erfaringer med lokal samskabelse af vedvarende energiløsninger som vindkraft og fjernvarme danner grundlaget for partnerskabet.

Målet er at lave en regional køreplan for CO2 reduktion og at bruge lokale og regionale ressourcer til energiproduktion og til at skabe en dominoeffekt, der spreder sig fra region til region og understøtter Ogatas rolle som et nationalt førende område for CO2 reduktion.

Ændringer kræver tålmodighed

Skiftet til vedvarende energikilder på Samsø tog omkring 10 år. Det var hurtigt, omstændighederne taget i betragtning, og det lykkedes kun på grund af lokalt engagement og samfundsindsats. På Samsø er lokale naturressourcer (vind, sol, biomasse) nøglen til at producere bæredygtig energi. Vindmøller og solpaneler producerer elektricitet, og biomasse bruges til fjernvarme. Mange borgere har investeret i energiløsningerne og kommunen støtter og arbejder med CO2 reduktion.

Partnerne sigter mod at bringe erfaringerne fra Danmark til energiomstillingen af Ogata og andre samfund, dels ved at dele viden og dels ved at uddanne lokal arbejdsstyrke. Det gælder begge veje, så vi også vil modtage delegationer fra Japan her i Danmark.

Fakta om partnerskabet

Partnerskabet er støttet af Energistyrelsens Fond for Energieksport. Partnere er Ogata Landsby, Ogata Renewable Energy Service (ORES), Energi Akademiet og Den Kongelige Danske Ambassade i Japan.

Scroll to Top