Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby er professor i lederskabsfilosofi på Copenhagen Business School og skriver om resiliens på bloggen.

Ole er en af landets helt store akademiske kapaciteter, der forstår at kombinere teori med en kunstners følsomhed, og i sit filosofiske virke er han især optaget af begivenheden som begreb, af kroppen og sindet og ikke mindst af ordenes værdi og betydning.

Med inspiration fra protreptikken, en særlig dialogform udviklet af Aristoteles, hvor man stræber efter den gode samtale baseret på værdier i stedet for målsætninger, har Ole udviklet en særlig coching form, hvor et fokus på lederens menneskelige dyder kommer i spil.

Hos ham har ordene frihed til både at ekspandere og trække sig sammen under luppen, indtil de lader deres sande dimensioner dissekere.

Tema 2017: Resiliens

I det følgende vil Ole Fogh Kirkeby underkaste begrebet ”skrøbelighed” og dets antonym, ”robusthed”, en analyse i en mere overordnet forstand. ”Robusthed” er ofte vores måde at oversætte det engelske begreb ”resilience” på, og dette ord er begyndt at erstatte ordet ”bæredygtighed” i behandlingen af miljøproblemerne.

Læs mere »

Myten om byen Vineta

Ole Fogh Kirkeby har valgt at skabe denne myte, fordi så mange mennesker synes upåvirkelige af budskabet om de farer, som jorden svæver i. I lighed med ”ordet”, ”kerygmaet”, i kristendommen, så kan der måske findes et ord, der går til hjertet og derigennem at vi forstår det, medfører, at vi ændrer vores praksis.

Læs mere »
Scroll to Top