Bygningerne

Bygningerne

Energiakademiets bygninger er opført ud fra økologiske grundprincipper og tager højde for:

  • Natur: Minimalt indgreb i den naturlige flora og fauna i den strandeng, hvor byggeriet er placeret.
  • Indeklima: Sundt indeklima, der støttes af den naturlige ventilation ved arbejdspladserne og foredragssalen.
  • Vand: Minimalt forbrug af drikkevand ved anvendelse af vandbesparende armaturer. Regnvand fra tagene anvendes til toiletskyl. Overskydende tagvand ledes til et vandmiljø og nedsives på grunden.
  • Varme: Lavt varmeforbrug gennem højisolering og anvendelse af solvarme. Rumvarmen leveres fra Ballen Fjernvarmeværk, hvis varme kommer fra halm. Fjernvarmeledningerne er højisolerede twinrør, med det hidtil lavest kendte varmetab i Danmark.
  • EL-forbrug: Lavt elforbrug ved anvendelse af elbesparende apperater af A- type og anvendelse af lavtforbrugende lysamarturer, støttet af optimale dagslysforhold. Elforsyningen sker fra 200 m2 tagintegrerede solcellepaneler, samt fra øens vindmøller.

.

Scroll to Top