Om

Vores hus er et samlingssted for global og lokal udvikling om bl.a. energibesparelser og omstilling til vedvarende energi.

Samsø Energiakademi er placeret nord for Ballen havn på Samsø.

Energiakademiet har 8 ansatte, som bor på Samsø hele året. De 8 ansatte har fagkompetencer indenfor samfundsudvikling og bæredygtige løsninger. Alt dette med baggrund i Samsøs status som fossilfri Ø 2030.

Læs mere om os nedenfor.

Læs
mere
om

Vores bygninger

Energiakademiets bygning er opført ud fra økologiske grundprincipper og har et godt indeklima med naturlig ventilation, regnvand til toiletskyl, mv.

Læs mere »

Vi
tilbyder

Samsø Energitur

Et besøg rundt i energilandskabet Samsø kan indeholde mange ting. For eksempel et besøg hos den lokale ildsjæle Brian Kjær, som har skabt sit eget job affødt af Samsøs status som Danmarks vedvarende energi Ø. Besøgende sammensættes altid i tråd med de ønsker I måtte have.

Læs mere »

Igangværende projekter

Uafhængig af fossile brændsler

I forbindelse med Folketingets energiaftale blev Energiakademiet betænkt med midler til grund finansiering af det daglige arbejde. Aftalen gælder frem til 2024 og Akademiet er dermed sikret arbejdsro og stabilitet som er nødvendigt for at nå de mål vi sammen med Samsø kommune har sat for Samsø som fossilfri ø i 2030.

Læs mere »

Livets revner giver plads til lys

Det er projektets formål at demonstrere og formidle de nyeste fremskridt inden for LED- lysteknik, samt samspillet mellem kunstlys og dagslys. Demonstrationen af kunstlys sker via tilpasning af lyskilder, intensitet, farvesammensætning og regulering i forhold til rum, funktion og geometri.

Læs mere »

Mariehøne – “Tentou projektet”​

Tentou betyder mariehøne på japansk. Det er samtidig navnet på et globalt partnerskab, der ønsker at inspirere fællesskaber på hele kloden til at gøre en forskel og formulere et nyt narrativ for et påkrævet globalt paradigmeskifte, der kan tackle klimaforandringerne.

Læs mere »

Islands of innovation

Europæiske ø-områder står overfor flere udfordringer så som affolkning, isolation, udsatte miljøer og begrænset økonomisk aktivitet. Islands of Innovation er et fælles europæisk projekt, der handler om de problemer.

Læs mere »

Nattelys

I Nattelys-projektet går regionale myndigheder fra Holland, Ungarn, Spanien, Luxembourg, Danmark, Slovenien og Italien sammen om at forbedre deres regionale politikker for forebyggelse af lysforurening, bevarelse af den mørke nattehimmel og bæredygtig udnyttelse af disse steder.

Læs mere »