Omstilling

Samsøs omstilling​​​

Fra utopi til sund fornuft

Vi kommunikerer i dag vores erfaringer med 20 års social samfundsomstilling med afsæt i vedvarende energi og menneskeligt mod.Vi beskriver det i tre faser med tre overskrifter, der samtidig markerer en tidslinje fra 1997 til 2050:

  • Ø 1.0 – Utopi er muligt – 1997- 2017
  • Ø 2.0 – Det HER er besværligt – 2007 – 2030
  • Ø 3.0 – Sund fornuft – 2011 – 2050

På 10 år omstillede Samsø sin energiforsyning til at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi, og nu er vi på vej mod at udfase fossile brændsler i 2030. Ambition om et bredere, bæredygtigt perspektiv med afsæt i FNs 17 verdensmål.

Ambitionen og intentionen er at Energiakademiet går forrest med Samsø som et praktisk eksempel for bæredygtig omstilling. Stedet og størrelsen som ø med 3700 mennesker er i den forbindelse ikke en begrænsning. Samsø giver i stedet en overskuelighed, der fremmer forståelsen af sund fornuft, så den bæredygtige omstilling kan blive anvendt og applikeret regionalt, nationalt og internationalt.

Herunder kan der læses mere om vores erfaringer og planer for fremtiden.

 

Version 4.0

DET ER IKKE NEMT, TIL GENGÆLD ER DET SVÆRT
Fra energiregnskaber til klimaplaner

Vores øgede forbrug af energi på tværs af sektorer og civilsamfund, indebære justeringer og optimeringer, som vi ikke har alle de afgørende teknologier til og derfor kommer løsningerne til at tage tid.” Det er ikke nemt, men til gengæld svært.” At gå fra at håndtere energiomstilling til at udvikle klimaplaner er et afgørende nybrud, som vil fremme vores forståelse for de handlinger der skal føre til realisering af klimaplanerne og dermed et bedre klima!!

Version 3.0

SUND FORNUFT
  Genanvendelse
af ressourcer

  Energiakademiet er efter 20 år blevet et samlingssted for viden om de løsninger, der skal til for at få tingene til at ske. 
“Fra det bedste” til “Det næste” er en ordlyd, som bruges i det lokale katalog af udviklingsinitiativer, forankret i eksisterende ressourcer og mulige, tekniske løsninger. 

Version 2.0

DET HER ER BESVÆRLIGT
Uafhængighed af olie, benzin og diesel i 2030

Samsøs nuværende mål er at udfase fossile brændstoffer i 2030. Det sker gennem nøje planlægning, ved iværksættelse af temamøder, udskiftning af eksisterende møller, udskiftning af oliefyr med varmepumper og rådgivning om besparelser i el og varmeforbrug.

Version 1.0

UTOPI ER MULIGT
Vind sol og biomasse 
var afgørende

På kun 10 år har Samsø vist hvordan lokalsamfund er vejen frem. Samsø har i fællesskab investeret i bæredygtige energisystemer, som i dag delvist ejes af samsingerne. 
Der er blevet investeret 468.000.000 kr. – vi er 100 % selvforsynende med alternativ energi – og har et negativt CO2-aftryk pr. indbygger på 3,5 tons.

Scroll to Top