Projekter​​

Energiakademiet er blandt mange ting også en projektorganisation.

Det betyder at vi i vores daglige arbejde byder ind på forskellige programmer i EU systemet og i tilsvarende rammesatte programmer. Projekterne skal have relevans for akademiets generelle arbejde for en bæredygtig fremtid og i forhold til klimaforandringer. Men også i forhold til de affødte effekter som decentral løsning af energiforsyning, jobskabelse og innovation i lokalsamfundet.

Projekterne er med andre ord med til at styrke akademiets position som en aktiv partner, der kan levere fremdrift og udvikling i samfundet og i den sammenhæng få finansieret de daglige opgaver. Vi giver rådgivning og hjælp til energiberegninger og til at få et møde sat op, vi skriver referater og sender ansøgninger afsted. Det koster tid og penge. Projekterne er med til at berettige og lønne den stab og den drift, der skal til for at have et dynamisk Energiakademi.

Igangværende projekter

Ogata

“Ogata” – export & knowhow Projekt Start:  2023 Projekt Slut:    2026 Nøgleord: Grøn omstilling, Implementering i praksis, Handling, Lokale klimaanlæg, Fællesskab, Borgerinddragelse,

Læs mere »

TSI – Kom Videre 

TSI – Kom Videre  Projekt Start: 1/12-2021 Projekt Slut: 1/2 2024 Nøgleord: Grøn omstilling, implementering i praksis, handling, lokale klimaplaner, fællesskab,

Læs mere »

Nattelys

Når myndigheder går sammen om at forbedre deres regionale politikker for forebyggelse af lysforurening.

Læs mere »

SMARTEES​

Et tværfagligt forskningsprojekt, der arbejder med at støtte energitransitionen og forbedre program design.

Læs mere »

Afsluttede projekter

Nordisk pilot

Et nordisk samarbejde om en læreruddannelse indenfor bæredygtighed har længe været et ønske hos Energiakademiet, og nu er projektet blevet en realitet.

Læs mere »

Tentou

Tentou-partnerskabet ønsker at inspirere fællesskaber på hele kloden, der deler de samme principper, til at gøre en forskel og formulere et nyt narrativ for et påkrævet, globalt paradigmeskifte.

Læs mere »

SKROT DIT OLIEFYR

Baggrunden for ordningen var at medvirke til at gøre Danmark mere miljø- og klimavenligt, sikring af forsyningssikkerhed og mindre afhængighed af fossile brændstoffer, samt samtidig sætte lidt skub i økonomien og give borgerne lidt flere penge i lommerne i form af lavere varmeregninger.

Læs mere »

Energiregnskaber

Formålet er at bidrage til omstillingen af vores energisystem til vedvarende energi frem mod 2050 (2030 på Samsø) ved at opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

Læs mere »