Vi arbejder med konsekvenserne af klimaforandring

Vi arbejder med konsekvenserne af klimaforandring

Projekter​​

Energiakademiet er blandt mange ting også en projektorganisation.

Det betyder at vi i vores daglige arbejde byder ind på forskellige programmer i EU systemet og i tilsvarende rammesatte programmer. Projekterne skal have relevans for akademiets generelle arbejde for en bæredygtig fremtid og i forhold til klimaforandringer. Men også i forhold til de affødte effekter som decentral løsning af energiforsyning, jobskabelse og innovation i lokalsamfundet.

Projekterne er med andre ord med til at styrke akademiets position som en aktiv partner, der kan levere fremdrift og udvikling i samfundet og i den sammenhæng få finansieret de daglige opgaver. Vi giver rådgivning og hjælp til energiberegninger og til at få et møde sat op, vi skriver referater og sender ansøgninger afsted. Det koster tid og penge. Projekterne er med til at berettige og lønne den stab og den drift, der skal til for at have et dynamisk Energiakademi.

Igangværende projekter

DK CE4EUI

Innovative støtteordninger for energiomstilling styret af lokalsamfundet Projekt Start: 1/04 2023Projekt Slut: 1.03 2026 Projektledere: Alexis Chatzimpiros og Søren Hermansen

Læs mere »

Islet

Innovative støtteordninger for energiomstilling styret af lokalsamfundet Projekt Start: 1/10 2023Projekt Slut: 1.03 2026 Projektledere: Alexis Chatzimpiros Tilskudsgiver: EU/LIFE 2021-2027 Gennem

Læs mere »

Recet

New Skills & Spaces Impulse til uddannelse af aspirantenergi-overgangsinstallatører Projekt Start: 1/10 2023Projekt Slut: 1.09 2026 Projektledere: Alexis Chatzimpiros Og

Læs mere »

Nessie

NESSIE sigter mod at udvikle et bottom-up ekstra uddannelsesbidrag til at styrke kompetencer på tværs af arbejdsstyrken i energi-, installations- og byggesektoren

Læs mere »

Håndbog

En håndbog som kan inspirere og lære os om hvordan og hvad der skal til for at anlægge et energifællesskab.

Læs mere »

INFORSE – Climate Carrier

Climate Carrier er en del af INFORSE-projektet, der fokuserer på EU’s rolle og dens indflydelse på flere emner, herunder klimaindsats, cirkulær økonomi, borgerinvolvering, klimabevidsthed osv. Dette gøres gennem forskellige aktiviteter, hvoraf en er Climate Carrier.

Læs mere »

Ogata

Den 4. juli starter japanske og danske partnere et nyt samarbejde. Mødet finder sted i Ogata landsby og vært er borgmester Takahashi. Det nye partnerskab vil arbejde med nye former for energiteknologi til japanske samfund og støtte nationale og lokale bestræbelser på at reducere drivhusgasemissioner.

Læs mere »

TSI – Kom Videre 

TSI – Kom Videre  Projekt Start: 1/12-2021Projekt Slut: 1/2 2024 Nøgleord: Grøn omstilling, implementering i praksis, handling, lokale klimaplaner, fællesskab, forankring

Læs mere »

Projekter

Smartees

SMARTEES – Social Innovation Modelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability – er et tværfagligt forskningsprojekt, der arbejder med at støtte energitransitionen og forbedre program design ved at udvikle alternative og robuste procedure der fremmer borgernes integration og tager hensyn til lokale behov og udfordringer.

Læs mere »

Energiregnskaber

Formålet er at bidrage til omstillingen af vores energisystem til vedvarende energi frem mod 2050 (2030 på Samsø) ved at opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

Læs mere »

SKROT DIT OLIEFYR

Baggrunden for ordningen var at medvirke til at gøre Danmark mere miljø- og klimavenligt, sikring af forsyningssikkerhed og mindre afhængighed af fossile brændstoffer, samt samtidig sætte lidt skub i økonomien og give borgerne lidt flere penge i lommerne i form af lavere varmeregninger.

Læs mere »

Tentou

Tentou-partnerskabet ønsker at inspirere fællesskaber på hele kloden, der deler de samme principper, til at gøre en forskel og formulere et nyt narrativ for et påkrævet, globalt paradigmeskifte.

Læs mere »

Nordisk pilot

Et nordisk samarbejde om en læreruddannelse indenfor bæredygtighed har længe været et ønske hos Energiakademiet, og nu er projektet blevet en realitet.

Læs mere »

Nattelys

Når myndigheder går sammen om at forbedre deres regionale politikker for forebyggelse af lysforurening.

Læs mere »
Scroll to Top