Vi arbejder med konsekvenserne af klimaforandring

Vi arbejder med konsekvenserne af klimaforandring

Formål: Etablering af biogasanlæg på Samsø og udvikling af øvrige bæredygtighedselementer i
lyset af den cirkulære økonomi; herunder ifbm. landbrug, fødevareproduktion og
vandforvaltning
 Status: Igangværende
 Projektleder/andre deltagere fra SE: SH, MK
 Donor: Velux
 Samarbejdspartnere/konsortium Samsø Kommune, resten af Samsø, Minor Change Group,
AAU
 Løbetid 2016 – 2019.

Scroll to Top