Kampagnen Skrot dit oliefyr

SKROT DIT OLIEFYR - Landsdækkende kampagne

KATEGORI: VELSTAND

Kontaktperson og projektleder fra Energiakademiet:

Formål og beskrivelse:  

Der blev på finansloven for 2010 afsat 400 millioner til en tilskudsordning til skrotning af gamle private oliefyr til fordel for nyere og mere energieffektive opvarmningssystemer.

Baggrunden for ordningen var at medvirke til at gøre Danmark mere miljø- og klimavenligt, sikring af forsyningssikkerhed og mindre afhængighed af fossile brændstoffer, samt samtidig sætte lidt skub i økonomien og give borgerne lidt flere penge i lommerne i form af lavere varmeregninger.

Verdensmål:  

Løbetid:

Januar 2010 – Juni 2011

Forløb og konklusion:

Hvis man boede i et område med fjernvarme, så blev der alene ydet tilskud til etablering af fjernvarme. Ellers var der mulighed for tilskud til luft-vand varmepumper, jordvarmeanlæg eller solvarmeanlæg, evt. i kombination med ny olie-, gas- eller træpille fyr. Op til 25% af udgifterne til den nye varmeforsyning blev dækket af ordningen. Cirka 20.000 personer benyttede sig af ordningen i perioden.

Lokale aktører:

Samsø Energiakademi, Lokale håndværkere, Lokale banker

Partnere:

Beboere på Samsø

Donor:

Den Danske stat

 

Succeskriterier:

For Samsø som samfund

Succesen på Samsø skyldtes primært en ”håndholdt” målrettet indsats, hvor der blev ydet hjælp til den enkelte husstands ansøgning til puljen, efter en dialog med husejeren. Det blev gjort nemt og overskueligt at kontakte håndværkere og banken for at komme videre med beslutningen. Alt dette skete på baggrund af at der blev tilbudt gratis energitjek til husejere på Samsø

For Danmark og verdenen

Nationalt blev en rapport fra Energistyrelsen udgivet efterfølgende, hvor det i evalueringen fremgik, at tilskuddet var afgørende for valget af fjernvarme eller evt. etablering af varmepumpe for ca. 1/3 af ansøgerne til tilskuddet.

For projektledernes lederskab

Rigtig god kontakt og dialog med de lokale interessenter, der munder ud i succesoplevelser. Disse succesoplevelser er fundamentet for at få det bedste ud af fælleskabet og op starte nye projekter og tiltag i fremtiden.

Resultater:

Samsø har flere oliefyr pr. indbygger/hus end resten af Danmark som helhed, men skrotraten i denne kampagne var meget hurtigere end i resten af landet. På Samsø gik man ned fra 40% til 28%, mens Danmark i samme periode gik ned fra 20% til 15% (2008-2015). Det svarer til at man på Samsø alene skiftede omkring ca. 350 -400 oliefyr ud med en vedvarende energi varmekilde.

Scroll to Top