SMART USE

Tilføj din overskrift tekst her

Formål: Home Energy Management System
 Status: Projektperioden er udløbet, men det endelige regnskab/slutrapport
mangler.
 Projektleder/andre deltagere fra SE: MK, JJ
 Donor: IEA
 Samarbejdspartnere/konsortium Chalmers Uni/BOID, CIT Energy
Management, Göteborg Energi
 Løbetid november 2014 – September 2016

Scroll to Top