RECET

RECET

Projekt Start: 1/10 2023
Projekt Slut: 1.09 2026

Projektledere: Alexis Chatzimpiros og Michael Kristensen

Tilskudsgiver: EU/LIFE 2021-2027

RECET (Rural Europe towards the Clean Energy Transition)

Vi opbygger kapacitet i landlige kommuner og regioner i Islands nordøstlige og vestfjorde, Blekinge i Sverige, Postojna i Slovenien og Menorca i Spanien til at udvikle og aktivere klimaplaner med interessenters engagement og offentlig deltagelse.

RECET støtter og forbedrer kommunale forvaltningers og interessenters kapacitet i landdistrikterne til at spille en stærk rolle i at fremskynde den grønne omstilling og samtidig sikre lokal accept.

Scroll to Top