Referat: Besøg på Venø d. onsdag den 21. oktober 2020

Referat: Besøg på Venø

Besøg på Venø d. onsdag den 21. oktober kl. 19:00. 

Onsdag d. 21. oktober indledte Søren Hermansen og Michael Kristensen fra Samsø energiakademi, det første af flere besøg rundt på små øerne i Danmark.

Turen gik til Venø hvor vi blev taget godt imod ved Morten Gjern på hans hjemmeadresse, hvor vi fik en god snak, imens vi hjalp til med at lave aftensmad, som blev nydt sammen med Skafti Halldórsson, der har været involveret i flere energiprojekter på Venø gennem tiden.

Efter aftensmaden kørte vi til efterskolen, hvor der var et rigtigt godt fremmøde, med en god blanding af elever og fastboende i alle aldre. Arrangementet var annonceret i Venø Posten i begyndelsen af oktober og også udmeldt i ø-posten.

Efter velkomst og indledning ved Morten Gjern, og et indspark ved Søren der gav et hurtigt overblik over den nuværende situation med mange af de udfordringer, der er i øjeblikket og kommer i fremtiden, med fokus på hvad her enkelt kan gøre og bidrage med. Denne del var mest henvendt til elever og de yngre af de fremmødte. Efterfølgende fik vi et indblik i en brugeroplevelse med solceller og batteripakke ved Sven Bendix, inden Skafti fortalte om økonomi i batteriløsninger og salg af overskudsstrøm til el nettet, med fokus på de erfaringer der allerede var på Venø.

Så var det tid til en lille pause med kaffe, hjemmelavet kage og hyggelig snak.

Anden halvdel af mødet startede med et oplæg om solceller – afregningsregler, afskrivning og Skat og SMILE projektet, der omhandler Smart Grid og batterilagring på Samsø – med flere eksempel fra Ballen Lystbåde Havn. Skafti fik ordet igen omkring den ”nye” tilskudsordning og Søren sluttede den hyggelige og interessante aften af med at fortælle om Energifællesskaber og hvilke nye muligheder og potentialer der er ift. især mindre øer.

Forhistorien er at på Venø startede arbejdet allerede i 2010, med at registrere energidata via interviews og breve, der blev udgivet i Venøposten. Det udvikledes sig til en undersøgelse af en fælles solcellepark – der blev dog ikke gennemført. Fælles indkøb af varmepumper og derefter solceller.

Der er i forbindelse med projektet, opsat en informationsskærm på færgehuset, der bl.a. informere om hvor meget el der bliver brugt på Venø pr. uge og hvor meget el bliver brugt i det aktuelle øjeblik.

Konklusionen på mødet var at det kunne være tid til en opdatering af ”Venøs energiplan”, og at arbejde videre med energifælleskaber, evt. omkring et samarbejde omkring Island Facility og NESOI.  Det blev besluttet at prøve at samle et hold på Venø, der vil arbejde videre med projekter og der har efter mødet været flere positive tilbagemeldinger på dette.

Det blev også aftalt at følge op på mødet virtuelt med initiativgruppen på Venø ved Morten og Skafti i løbet af november.

Næste aftalte ø-besøg fra Energiakademiet bliver torsdag d. 19. november på Omø.

Vi arbejder på at få de øvrige datoer på plads for besøg på flere af øerne i løbet af i år – om Corona tillader det.

I projektet arbejder vi også med ø- kommunerne – Ærø og Bornholm.

Vi glæder os allerede til at mødes med folk fra de andre smukke øer i Danmark.

Gode spørgsmål og god spørgelyst fra de fremmødte

Scroll to Top