Resultatet af Energiakademiets spørgeskema

Resultatet af Energiakademiets spørgeskema:

- sammenfattet og skrevet af Samsø Energiakademi

Samsingerne er fremtidsorienterede og oprigtigt nysgerrige på Energiakademiets videre færd om Danmarks energiø. Så har vi en cidermodtager nummer 50! Det var med stor spænding at vi den 7. november bragte vores spørgeskema undersøgelse i Samsø Posten. Den skulle give et klart billede på hvad samsingerne gerne vil orienteres om. Gad vide, om folk havde tid og lyst til at deltage, og udfylde spørgsmålene? Vores usikkerhed blev dog gjort til skamme, for en lind strøm af onlinebesvarelser tikkede ind via vores hjemmeside. Folk sad klar derude til telefoninterviews. De spørgeskemaer, der var blevet revet ud af Samsø Posten, udfyldt i hånden og afleveret her hos Energiakademiet, var der rigtig mange af. Hurtigt kom vi op på 50 deltagere – det magiske nummer, som ville blive honoreret med 6 flasker cider. Modtageren blev Anne-Margit Jensen, som er blevet kontaktet og kan hente flaskerne på Energiakademiet. 

Tillykke fra hele huset! Lokalliv på Samsø og fossilfri ø i centrum Glæden og taknemmeligheden er stor. Takket være jeres bidrag har vi nu et spædt grundlag for at kunne ramme mere præcist på skiven. Nu er det blevet tid til at gøre status over besvarelserne sammen med jer. Den grafiske “ordsky” aflæses som følgende: De ord, der visuelt er størst, er blevet afkrydset flest gange i spørgeskemaet. Overordnet set afslører tilbagemeldingerne en nysgerrighed overfor Samsøs udvikling som Danmarks vedvarende energiø.

Fossilfri ø-planen vil samsingernes gerne orienteres løbende om, og hvad angår Energiakademiets projektarbejde er det også vores initiativer i lokalt regi, der har størst interesse. Ønskede arbejdsområder og stof til artikler i Samsø Posten er klimaforandringernes konsekvenser for Samsø. Ligeså ønskes information om vand, energi og ressourceforbruget, og det lokalpolitiske samarbejde derom. 

Samsingerne er læseheste og mælkebøtter. 
Helt lavpraktisk viser det sig, at Samsø Posten er en afgørende avis at finde sine nyheder i for sam-singerne – den lille lokalavis prioriteres faktisk før alle andre, trykte aviser, og der sættes pris på akademiets artikler, som oftest læses af deltagerne, når de bringes.  Der er klart flertal for at Energiakademiet af og til indrykker et dobbeltindstik i avisen.

Hvis akademiets artikler tilmed kunne skrives af mennesker med blandet baggrund – og både af lokale og folk fra resten af Danmark ville det være ideelt, får vi at vide. Endeligt er der også mange der mener, at Samsø Energiakademi er vigtigt for Samsøs brand. Vi har opdaget at der vokser mange flere mælkebøtter på øen end roser, at varmepumper hitter i vinterkulden frem for bræn-deovne, og at ferien helst holdes hjemme på øen.   

Med denne opsummering og tak for den uvurderlige hjælp vil vi ønske glædelig jul og godt nytår. Både til alle på øen og resten af Danmark, samt nær og fjern. Samsøs fremtid er en kæmpe (op)tur, som vi gerne vil løfte med jer i fællesskab. Vi mødes i 2020!

Energiakademiet

Scroll to Top