Prototype Samsø Foundation

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Status 19%

Løbetid: oktober 2016 –  2030

Projektledere:  Søren Hermansen

Donorer: Samsø Energiakademi

Partnere: Samsø Foundation samarbejder både med erhvervslivet, civilsamfundet, kommuner og universiteter. Og så er Samsø Foundation allerede forbundet med en håndfuld af såkaldte hubs, der arbejder på at aktivere deres lokalsamfund:

Institute for Sustainable Energy Policies, Japan: ISEP er en NGO, der i håbet om en fremtid baseret på vedvarende energi hjælper Japan med frasalg af kraftværker og infrastrukturer til fossilt brændsel.

Island Institute, Rockport, Maine, USA: instituttet fremmer en integreret community- tilgang til bæredygtig udvikling.

Embark Australia, Victoria, Australia: Embark Australia er landets førende community-baserede energi-organisation. Embark Australia designer og implementerer en bred vifte af lokalbaserede projekter indenfor vedvarende energi.
Sust ‘aina ble Molokai, Hawaii, USA: Organisationen vil skabe en bæredygtighedsmodel for Hawaii. Med støtte fra lokalsamfundet arbejder organisationen på at gøre øen Molokais energisystem 100% selvforsynende med vedvarende energ.

Samsø Energiakademi, Danmark: Samsø Energiakademi og Samsø er kendt i hele verden for sin førende samfundsmodel indenfor bæredygtig udvikling.

Formål og beskrivelse:

Protoype Samsø Foundation ønsker at opbygge en global investeringsfond med det formål at investere i community-baserede energi-projekter der kan skabe uafhængighed gennem fællesejet, vedvarende energi. Samsø Foundation vil bistå med projektudvikling og blandede finansieringsmuligheder i opbygningen af energistrukturen. VI stræber efter at støtte 100 forbilledlige communities i deres omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi i 2030. Modellen er en prototype under udvikling.

Samsø Foundations investeringsprincipper er:

1: at prioritere fælles og lokalt ejerskab af decentrale energikilder på mindst 30,% både hos private og offentlige partnere.

2: at udvikle og optimere lokale, cirkulære energikilder, deres produktion og effektive forbrug

3: at fostre samarbejde og kooperativ udvikling og styring

Cirkulær økonomi giver lovning på en robust fremtid for samfund, der står overfor økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Energi er kernen i en sådan omstilling. En tilgang med fokus på community power fordrer den økonomiske udvikling og giver samtidigt miljømæssige og sociale fordele i lokalområdet.

Udbredelsen af vedvarende energi vil åbne op for et konkurrencedygtigt energimarked, der kan motiverer investorer. Ved også at integrere smart grid teknologi får lokalsamfundene mulighed for at tjene penge på deres energiressourcer gennem crowd funding og kooperativt ejerskab. Samsø Foundation forener lokale, fælles energikilder i en global netværksorganisation med skalerbare økonomier, som kan bruges i planlægning, tilvejebringelse og finansiering.   Samsø Foundation gør det muligt for at investorer og communities at møde hinanden, så de sammen kan opbygge en platform og gøre hundredevis af små samfund mere robuste og uafhængige. 

Funding: Samsø Energy academy​
Scroll til toppen