Energiakademiet -og de 17 verdensmål

Energiakademiet
-og de 17 verdensmål

Samsø er en Ø og et makrokosmos af resten af verden. Forandringer ses hurtigere i mindre enheder. Samsø er den lille enhed, og derfor er Øen altid på mærkerne i forhold til “Hvad skal vi leve af “ eller hvor den næste krise er. Krise på Samsø betyder vendepunkt. 

Fortid: I 1997 satte Danmark og regeringen et nyt projekt i søen til alle danske Øer. Hvilken Ø kunne på 10 år omlægge sin energiproduktion til alternativ energi? 5 øer i DK ansøgte: Ærø, Læsø, Samsø, Møn og Thyholm som er en halv ø. Samsø blev den udpegede Ø og kunne gå i gang med omstillingen til alternativ energi. Forudsætningen for udnævnelsen var at alle øerne havde udarbejdet en energiresurseplan, som indeholdt godkendt teknologi, gældende lovgivning og bred borgerinddragelse.

Samsø var i mål på 10 år, alle samsinger var med. Det kunne måles på den samlede investering på 500.000.000 DKK. Samsø var som fællesskab i stand til at plukke de lavest hængende frugter. Mulighederne er nu banet for at Samsø påbegynder processen med at udfase benzin, diesel og olie inden 2030. Øen har i fælleskab udarbejdet en ny energiplan version 2.0, som i store træk handler om hvordan Samsø bliver fossiluafhængig 20 år før resten af Danmark.

Energiakademiet blev bygget i 2007, og Samsø kunne nu for alvor kalde sig Dan- marks vedvarende energi Ø. I dag arbejder Energiakademiet med at lægge sidste hånd på regeringens nye energiforlig, og vi har udarbejdet en ny energiresurseplan version 3.0.

Nutid: De 17 verdensmål er derfor et kærkomment kommunikationspuslespil, som vi på Energiakademiet har taget til os: Verdensmålene ser vi som en nødvendig fortsættelse af den globale udvikling om hvad og hvem der definerer det bæredygtige liv. Lokalsamfundet Samsø arbejder allerede med mange af delmålene fra de nye17 verdensmål. COP møder har været afviklet igennem 20 år og deres vigtigste funktion er at iværksætte klimaaftaler. Andre vigtige trædesten, der som de 17 verdensmål er blevet formuleret for at tjene planetens ve og vel, er Brundtlandrapporten fra 1987, som har flyttet på dagsordenen og skabt et øget fokus på at kunne overskue helheden, så vi ikke fastholdes i detaljen.

Verdensmålene blev formuleret den 25 september 2015, hvor lande verden over samledes for at nå til enighed om et sæt regler, som indeholder 17 brikker til puslespillet.

Scroll to Top