Energiakademiet -og de 17 verdensmål

Hjem » Energiakademiet -og de 17 verdensmål

Energiakademiet
-og de 17 verdensmål

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email
Del på print
Print

Samsø er en Ø og et makrokosmos af resten af verden. Forandringer ses hurtigere i mindre enheder. Samsø er den lille enhed, og derfor er Øen altid på mærkerne i forhold til “Hvad skal vi lave af “ eller hvor den næste krise er. Krise på Samsø betyder vendepunkt.

Fortid: I 1997 satte Danmark og regeringen et nyt projekt i søen til alle danske Øer. Hvilken Ø kunne på 10 år om- lægge sin energiproduktion til alternativ energi? 5 øer i DK ansøgte: Ærø, Læsø, Samsø, Møn og Thyholm som er en halv ø. Samsø blev den udpegede Ø og kunne gå i gang med omstillingen til alternativ energi. Forudsæt- ningen for udnævnelsen var at alle øerne havde udarbe- jdet en energiresurseplan, som indeholdt

godkendt teknologi, gældende lovgivning og bred borgerinddragelse.

Samsø var i mål på 10 år, alle samsinger var med. Det kunne måles på den samlede investering på 500.000.000 DKK. Samsø var som fællesskab i stand til at plukke de lav- est hængende frugter. Mulighederne er nu banet for at Samsø påbegynder processen med at udfase benzin, diesel og olie inden 2030. Øen har i fælleskab udarbejdet en ny energiplan version 2.0, som i store træk handler om hvordan Samsø bliver fossilu- afhængig 20 år før resten af Danmark.

Energiakademiet blev bygget i 2007, og Samsø kunne nu for alvor kalde sig Dan- marks vedvarende energi Ø. I dag arbej- der Energiakademiet med at lægge sidste

hånd på regeringens nye energiforlig, og vi har udarbej- det en ny energiresurseplan version 3.0.

Nutid: De 17 verdensmål er derfor et kærkomment kommunikationspuslespil, som vi på Energiakademiet har taget til os: Verdensmålene ser vi som en nødven- dig fortsættelse af den globale udvikling om hvad og hvem der definerer det bæredygtige liv. Lokalsamfundet Samsø arbejder allerede med mange af delmålene fra de nye17 verdensmål. COP møder har været afviklet ig- ennem 20 år og deres vigtigste funktion er at iværksætte klimaaftaler. Andre vigtige trædesten, der som de 17 verdensmål er blevet formuleret for at tjene planetens ve og vel, er Brundtland-rapporten fra 1987, som har flyttet på dagsordenen og skabt et øget fokus på at kunne over- skue helheden, så vi ikke fastholdes i detaljen.

Verdensmålene blev formuleret den 25 september 2015, hvor lande verden over samledes for at nå til enighed om et sæt regler, som indeholder 17 brikker til puslespillet.

 

Scroll til toppen