SEMK

Samsø Energi- Og Miljøkontor inviterer til Informationsaften på Energiakademiet 

mandag 31. oktober klokken 18:30 – 20:00

hvor Carsten Vejborg fra EnergiTjenesten vil fortælle om private energibesparelser. 

Så kom og få en kop kaffe/te, og hør om, hvad man som privatperson kan gøre for at spare på energien. 

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!

SEMK - Samsø Energi- og MiljøKontor

Foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor blev stiftet 1997 og åbnede samme år et kontor til vejledning af borgere der var interesseret i energibesparelser og vedvarende energi.

Baggrunden
Med udgangspunkt i ENERGI 21, der var regeringens energihandleplan fra 1996, udskrev regeringen i foråret 1997 en konkurrence om at blive udpeget til Danmarks Vedvarende Energi Ø. Samsø blev udpeget som Danmarks Vedvarende Energi Ø, som det blev formuleret af energi- og miljøminister Sven Auken ved udnævnelsen d. 6. november 1997.

Flere borgere på Samsø udtrykte at der manglede direkte borgerindflydelse, men projektgruppen henviste til konkurrenceelementet samt den snævre tidshorisont (1½ måned) til udarbejdelse af energiplanen. Uanset at det på pågældende tidspunkt endnu ikke var afgjort hvilken ø, der ville vinde, blev det i juli måned 1997 besluttet at stifte foreningen “Samsø Energi- og Miljøkontor” (SEMK).

Foreningens bestyrelse åbnede et kontor til vejledning af borgere, der var interesseret i energibesparelser og vedvarende energi. Efter Samsø var udpeget til Danmarks Vedvarende Energi Ø besluttede Energistyrelsen, at yde økonomisk støtte til SEMK. 
SEMK startede i 1998 med at oplyse borgerne på øen om Energi-Ø projektets muligheder. Den udarbejdede 10 års plan skulle bruges som drejebog for projektet. 10 års planen havde den simple målsætning at gøre Samsø 100 % selvforsynende med vedvarende energi på de 10 år. Dette mål og resten af projekterne i 10 års planen blev opnået i 1998.

SEMK og SE samarbejdede stort set, om alle energiprojekterne på Samsø og de 2 organisationers sekretariater flyttede da også sammen i år 2000. Disse to organisationer organiserede kampagner og møder, både individuelt og kollektivt, fra starten af VE-Ø projektet. Dette betød at fælles møder ofte gav både en teknisk og en mere generel version af et specifikt projektforslag. Dette hjalp til at sikre, at øen borgere kunne deltage aktivt i de indledende processer, der var forbundet af nye VE-ø-projekter, for eksempel sammenføjning af borgergrupperne, der arbejdede med eksempelvis fjernvarmeprojekter.

Den økonomiske støtte til SEMK fra Energistyrelsen ophørte i 2002, hvorefter sekretariatets funktioner og økonomi blev omlagt og baseret bl.a. på projektarbejder og konsulentfunktioner, og på grund af ændrede politisk-økonomiske forhold, standsede SE sine aktiviteter i juni 2005.

Samsø Energiakademi åbnede officielt dørene for offentligheden d. 11. maj 2007. Akademiet fungerer, som i dag, som projekthus, center og udstilling for vedvarende energi og energibesparelser m.m. Energiakademiet husede indtil januar 2016 også Energitjenesten Samsø, hvor bevillingen til Energitjenesten ophørte. SEMK har stadig til huse på Akademiet, og har via en samarbejdsaftale med Akademiet om bl.a. regnskabs teknisk samarbejde m.m., stadig sin daglige gang og drift i huset. Hvilket også afspejles i, at SEMK har 2 pladser i Akademiets bestyrelse.

SEMK har gennem tiden investeret i Samsø Havvind, Paludans Flak, Samsø Energi Hotel ApS og Samsø Biogas IVS. Samsø Energi og Miljø Kontor er derfor medejer af organisationen Samsø Havvind. Dette selskab blev i sin tid dannet for at koordinere offshore vindmølleprojektet, og SEMK har derfor også 2 pladser i Samsø Havvinds bestyrelse. Ud over disse bestyrelsesposter har SEMK også pladser i Erhvervsforum, Center rådet for VE, Grønt råd og Samsø Biogas IVS.

Generalforsamling – Samsø Energiakademi

D 24/3 2021 19:30-21:30

ZOOM LINK

Meeting ID:
952 3672 8187

One tap mobile
+4589883788,,95236728187# Denmark
+4532701206,,95236728187# Denmark
Dial by your location
+45 89 88 37 88 Denmark
+45 32 70 12 06 Denmark
+45 32 71 31 57 Denmark
+45 32 72 80 10 Denmark
+45 32 72 80 11 Denmark
+45 47 37 25 75 Denmark
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
Meeting ID: 952 3672 8187

Konstituering og repræsentanter fra SEMK i div. bestyrelser

Forkvinde:
Inge-Dorthe E. Larsen

Næstformand:
Christian Hougaard

Bestyrelsesmedlemmer:

Stefan Wolffbrandt

Jeppe Dam Skriver

Philipp Cerny

Sekretariat:
Michael G. Kristensen

Repræsentanter fra SEMK i div. bestyrelser:

Energiakademiet:
Christian Hougaard

Philipp Cerny

Erhvervsforum:
Søren Hermansen

Grønt Råd:
Inge-Dorthe E. Larsen.

Scroll to Top