SEMK - Samsø Energi- og MiljøKontor

Del på facebook
Del
Del på twitter
Tweet
Del på linkedin
Del
Del på email
Email
Del på print
Print

Foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor blev stiftet 1997 og åbnede samme år et kontor til vejledning af borgere der var interesseret i energibesparelser og vedvarende energi.

Baggrunden
Med udgangspunkt i ENERGI 21, der var regeringens energihandleplan fra 1996, udskrev regeringen i foråret 1997 en konkurrence om at blive udpeget til Danmarks Vedvarende Energi Ø.

I konkurrencen deltog øerne: Læsø, Møn, Ærø, ”Thyholm” og Samsø. Konsulenter for Samsø var ingeniørfirmaet PlanEnergi og elselskabet ARKE (nu NRGi), der i samarbejde med Kommunen, Landboforeningen og Erhvervsrådet udarbejdede energiplanen for Samsø – der blev fremsendt til Energistyrelsen i juni måned. Afgørelsen stod mellem Samsø og Ærø, men Samsø blev udpeget som Danmarks Vedvarende Energi Ø, som det blev formuleret af energi- og miljøminister Sven Auken ved udnævnelsen d. 6. november 1997.
Da den udarbejdede 10 års Energiplan for Samsø, indgik i konkurrencen med de 4 andre danske øer, betød det at projektgruppen på Samsø måtte “holde kortene tæt til kroppen”. Flere borgere på Samsø udtrykte at der manglede direkte borgerindflydelse, men projektgruppen henviste til konkurrenceelementet samt den snævre tidshorisont (1½ måned) til udarbejdelse af energiplanen. Uanset at det på pågældende tidspunkt endnu ikke var afgjort hvilken ø, der ville vinde, blev det i juli måned 1997 besluttet at stifte foreningen “Samsø Energi- og Miljøkontor” (SEMK).

Foreningens bestyrelse åbnede et kontor til vejledning af borgere, der var interesseret i energibesparelser og vedvarende energi. Efter Samsø var udpeget til Danmarks Vedvarende Energi Ø besluttede Energistyrelsen, at yde økonomisk støtte til SEMK. Foreningen fik herefter mulighed for at åbne et professionelt kontor med en ansat energivejleder – det skete i februar 1998.
SEMK startede i 1998 med at oplyse borgerne på øen om Energi-Ø projektets muligheder. Den udarbejdede 10 års plan skulle bruges som drejebog for projektet. 10 års planen havde den simple målsætning at gøre Samsø 100 % selvforsynende med vedvarende energi på de 10 år. Dette mål og resten af projekterne i 10 års planen blev opnået i 1998.
I februar måned 1998 stiftede Samsø Kommune, Erhvervsrådet, Landboforeningen og SEMK, Samsø Energiselskab (SE). Selskabets repræsentantskab bestod af 13 medlemmer, 3 udpeget af hver af de førstnævnte organisationer og 4 udpeget af SEMK. Af Energiselskabets vedtægtsformål fremgik det bl.a.: ” at selskabet er stiftet …. med det formål, at virke for gennemførelse af projektet “Samsø – Vedvarende Energi Ø””. Selskabets rolle blev bl.a. at udvikle og realisere projekter i samarbejde med Energistyrelsen og forskellige andre organisationer. Baseret på tilskud og indtægter fra projektarbejder åbnede Energiselskabet i april 1998 et sekretariat med 2 medarbejdere.

SEMK og SE samarbejdede stort set, om alle energiprojekterne på Samsø og de 2 organisationers sekretariater flyttede da også sammen i år 2000. Disse to organisationer organiserede kampagner og møder, både individuelt og kollektivt, fra starten af VE-Ø projektet. Dette betød at fælles møder ofte gav både en teknisk og en mere generel version af et specifikt projektforslag. Dette hjalp til at sikre, at øen borgere kunne deltage aktivt i de indledende processer, der var forbundet af nye VE-ø-projekter, for eksempel sammenføjning af borgergrupperne, der arbejdede med eksempelvis fjernvarmeprojekter.

Den økonomiske støtte til SEMK fra Energistyrelsen ophørte i 2002, hvorefter sekretariatets funktioner og økonomi blev omlagt og baseret bl.a. på projektarbejder og konsulentfunktioner, og på grund af ændrede politisk-økonomiske forhold, standsede SE sine aktiviteter i juni 2005.

Fra april 2005 ydes der fra “Elsektorens – Elsparepulje” økonomisk tilskud til SEMK og flere Energikontorer rundt om i Danmark til fællesorganisationen Energitjenesten. Energitjenesten arbejdede dengang med 4 områder: Spørg om energi, Skolernes EnergiForum, Håndværkernes EnergiForum og Grønne Diplomer. Samsø blev sammenlagt med Ærø og Bornholm, som Energitjenesten Øerne Danmark, og blev i 2009 leder af hele Ø kontoret, og dermed repræsenteret i Energitjenestens lederforum. De 2 medarbejdere fra det lukkede Energiselskab fortsatte deres arbejde for VE-Ø-projektet, en som senior konsulent for VE-Ø-projektet, specifikt i realiseringen af Samsø Energiakademi projektet. Den anden ingeniør fortsatte med at arbejde for lokale og regionale VE-projekter i regi af den nye Samsø Energy Agency (SEA). SEA blev grundlagt i 2005. Samme år, i regi af det tidligere nationale netværk af energi kontorer, modtages en ny finansiering til en mere strømlinet udgave, og i den nye Energitjeneste Danmark, udnævntes en Energitjeneste medarbejder til at arbejde på VE-Ø projektet i samarbejde med Samsø Energiakademi. SEA lukkes som selvstændig enhed formelt i 2014 og underlægges Energiakademiet.

Samsø Energiakademi åbnede officielt dørene for offentligheden d. 11. maj 2007. Akademiet fungerer, som i dag, som projekthus, center og udstilling for vedvarende energi og energibesparelser m.m. Energiakademiet husede indtil januar 2016 også Energitjenesten Samsø, hvor bevillingen til Energitjenesten ophørte. SEMK har stadig til huse på Akademiet, og har via en samarbejdsaftale med Akademiet om bl.a. regnskabs teknisk samarbejde m.m., stadig sin daglige gang og drift i huset. Hvilket også afspejles i, at SEMK har 2 pladser i Akademiets bestyrelse.

SEMK har gennem tiden investeret i Samsø Havvind, Paludans Flak, Samsø Energi Hotel ApS og Samsø Biogas IVS. Samsø Energi og Miljø Kontor er derfor medejer af organisationen Samsø Havvind. Dette selskab blev i sin tid dannet for at koordinere offshore vindmølleprojektet, og SEMK har derfor også 2 pladser i Samsø Havvinds bestyrelse. Ud over disse bestyrelsesposter har SEMK også pladser i Erhvervsforum, Center rådet for VE, Grønt råd og Samsø Biogas IVS.

Konstituering og repræsentanter fra SEMK i div. bestyrelser i 2019

Formand:
Inge-Dorthe E. Larsen

Næstformand:
Christian Hougaard

Kasserer:
Ole Hemmingsen
Bjarne Hindbo

Lars Steenberg Nikolajsen

Suppleanter:

  1. Knud Tybirk
  1. Stefan Wolffbrandt

Repræsentanter fra SEMK i div. bestyrelser i 2019:

Energiakademiet:
Inge-Dorthe E. Larsen og Lars Nikolajsen

Samsø Havvind:
Einar Mortensen og Christian Hougaard

Centerråd:
Inge-Dorthe E. Larsen

Erhvervsforum:
Søren Hermansen


Suppleant:
Christian Hougaard

Grønt Råd:
Inge-Dorthe E. Larsen.

Suppleant:
Bjarne Hindbo

Samsø Biogas IVS:
Michael Kristensen