Temaerne

[:da]Tema 2: Centrum og periferi

Modsætningsparret centrum og periferi er allestedsnærværende for Samsø Energiakademi, for meget af det arbejde, vi udfører både lokalt og internationalt tager udgangspunkt i den krise, som tabet af autonomi og ressourcer udgør for klodens landzoner, når magten centraliseres og folk flytter ind til byerne. Som en del af det såkaldte ’udkantsdanmark’ er Samsø blevet udråbt til at være periferi – men giver det egentlig mening, når meget af samfundets både fysiske og ideologiske udvikling faktisk kommer fra udkanten? Vi har talt med kunstner Malene Lundén og partiformand Uffe Elbæk, der begge har udfordret det gængse centrum.

Kuratering: sort og hvid er hinandens modsætninger og illustrerer på sin vis dualismen mellem centrum og periferi. Men i den japanske kultur er ‘måske’ ofte opfattet som bedre end ‘ja’ og ‘nej’, og det fik os til at illustrere dette tema i grå toner, en slags visualisering af et nyt mødested mellem vores ofte så polariserede holdninger.


Tema 1: Resiliens

hvad er resiliens, hvad betyder resiliens for vores måde at være i verden på, og hvorfor har samsinger en særlig høj grad af resiliens? Gæsteblogger Ole Fogh Kirkeby, professor på CBS, har i Ude Godt skrevet blogindlægget “Hvad er skrøbelighed?” til dette tema, og under Hjemme Bedst funderer direktør for Samsø Energiakademi, Søren Hermansen, over emnet.

Kuratering: Farverige illustrationer og ‘overdrevne’ motiver ledsager dette temas sprudlende natur.

 

[:en]Theme 2: Centre and Periphery

Opposing concepts, “center” and “periphery” are are ever-present at Samsø Energy Academy. The work we carry out both locally and internationally is based on the crisis that a loss of autonomy and resources presents for the rural regions of the world when political power is centralized and people move into cities. As part of the so-called “outskirts” of Denmark, Samsø, by way of geography, is relegated to the periphery. But does this really make sense when much of society’s physical and ideological development actually comes from the “periphery”? We spoke with artist Malene Lunden and political party Chair Uffe Elbæk, who both have challenged the concept of “center” in their respective fields.

Curating: black and white are each others opposites and thus illustrate the dualism of centre versus periphery perfectly. However, in Japanese culture, ”maybe’ are often seen as more vital than ‘yes’ and ‘no’, and this convinced us to illustrate this theme in a grey scale, visualizing a new starting point ‘in between’ our often polarized opinions.

Theme 1: Resilience

What is resilience? What does it mean for our way of living in the world, and why do the inhabitants of Samsø seem to possess an especially high degree of resilience? Guest blogger Ole Fogh Kirkeby, Professor at Copenhagen Business School, has written a blog entry on resilience in Away Is Good, entitled “What is fragility?” Samsø Energy Academy’s Director Søren Hermansen also reflects on the topic in Home is Best.

Curating: The visuals used for this theme are ‘over the top’ and full of colors in order to illustrate the vigorousness of fragility.

 

[:]

Scroll to Top