TENTOU

KATEGORI: JORDEN

Formål og beskrivelse:
Mariehøner findes overalt på kloden. Et lille insekt med mange, symbolske betydninger: da alle projektparterne var samlet i Japan og en mariehøne kravlede frem, tog en af deltagerne den på sin finger og gik ud af lokalet og sagde “Marie Marie Marolle, flyv op og bed om godt vejr”.

I Danmark gør vi præcis det samme, og siden han var japaner kom projektet til at hedde Tentou, som på Japansk betyder mariehøne.

Med støtte fra KR Fundation kunne Samsø Energiakademi i oktober 2016 slå sig sammen med ligesindede fra Japan, Australien, Maine og Hawaii med det formål at vise den internationale dimension i community power.

Tentou-partnerskabet ønsker at inspirere fællesskaber på hele kloden, der deler de samme principper, til at gøre en forskel og formulere et nyt narrativ for et påkrævet, globalt paradigmeskifte, der kan tackle klimaforandringerne.

Ved hjælp af ambitiøse, offentlige events, internationale rundture og workshops deler Tentou information, udveksler erfaringer og tilbyder kapacitetsopbygning i styrkelsen og skabelsen af nye, lokale community power hubs.

Sådanne hubs skal opmuntre stake holders, borgere, virksomheder, offentlige institutioner, energiselskaber og skoler til at samarbejde og blive driftkræfter i en fællesskabsbaseret udvikling af bæredygtig energi.

Endelig er Tentou’s vision at blive udbredt og kopieret til alverdens fællesskaber og skabe så meget indflydelse at community power bliver morgendagens drivkraft indenfor den globale energiomstilling.

Verdensmål:

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målet.

Delmål: 17.16:
Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.
 
Løbetid:
Projektet blev realiseret i 2016-2018. Tentous koncept blev udviklet af Energakademiet som pilot for visionen om at sprede Samsø-modellen for bæredygtig energiomstilling til 100 samfund rundt om i verden. Ideen blev forelagt KR-fondet til finansiering, og den blev godkendt. 
 
Forløb og konklusion:
Projektet fungerede som pilot for bredden af Samsø bæredygtige samfundsmodel i mere end 100 samfund i 5 kontinenter. Projektet afprøvede begrebet community power hubs som facilitator af engagementsprocessen og demonstrerede, at fællesskabsstyrke kan være svaret på behovet for en ændring af paradigmet. Det bekræftede også, at jo mere kapacitet og lederskab for forandring, der er på plads, jo større er virkningen. Endelig forsøgte projektet at levere state-of-the-art vejledning for at styrke kapaciteten af samfundets power hubs på og indførte evolutionær lederskab som et element, der kunne bidrage til at skabe forandring.
 
Donor:
KR-Foundation
 

Partnere:
Institute for Sustainable Energy Policies, Japan:ISEP er en NGO, der i håbet om en fremtid baseret på vedvarende energi hjælper Japan med frasalg af kraftværker og infrastrukturer til fossilt brændsel.

Island Institute, Rockport, Maine, USA:instituttet fremmer en integreret community- tilgang til bæredygtig udvikling.

Embark Australia, Victoria, Australia: Embark Australia er landets førende community-baserede energi-organisation. Embark Australia designer og implementerer en bred vifte af lokalbaserede projekter indenfor vedvarende energi.
Sust ‘aina ble Molokai, Hawaii, USA:Organisationen vil skabe en bæredygtighedsmodel for Hawaii. Med støtte fra lokalsamfundet arbejder organisationen på at gøre øen Molokais energisystem 100% selvforsynende med vedvarende energ.

Samsø Energiakademi, Danmark:Samsø Energiakademi og Samsø er kendt I hele verden for sin førende samfundsmodel indenfor bæresdygtig udvikling.

Succeskriterier:
1. Udbredelse af Samsøs bæredygtige energiovergangsmodel til hele verden
2. Oprettelse af nye power hubs i lokalsamfundene og styrkelse af disse
3. Forbedre samfundenes lederskab så de kan inspirere til forandring og udforme en bæredygtig fremtid.

Resultater

Det lykkedes projektet at inspirere og opbygge mere kapacitet i partnerorganisationerne ved brug af Samsøs bæredygtige samfundsmodel, især hvad angik samfundsledelse og samfundsindsats. Som følge heraf blev den samfundsmæssige tilgang til lokal, bæredygtig udvikling og forandring i de deltagende hubs styrket, og de fik større indflydelse og mere kapacitet. Projektet plantede frø til et globalt netværk af community power hubs, der vil lette samfundets magtstrukturer og blive en drivkraft i den globale energiomstilling.

Kontaktperson og projektleder fra Energiakademiet:
Scroll to Top