Transport

TRANSPORT

Biler, lastbiler, busser, tog, skibe og fly udleder store mængder CO2 og sundhedsskadelige partikler, og det skal der findes løsninger på. Transportsektoren topper som en af de mest afhængige af fossile brændstoffer og største udleder af CO2.

I modsætning til andre sektorer fortsætter transportsektorens udledning med at stige. Folk kører mere og mere i bil og flyver stadigt oftere. Det har store konsekvenser både for klimaet og luftkvaliteten. Der skal gennem det gode lokale eksempel arbejdes målrettet for at få politikerne i EU og på Christiansborg til at lave love og regler, der skal vende den kurs. Et eksempel er at gøre det mere attraktivt at bruge cyklen, den offentlige transport og elbiler. For alle pile peger mod en fremtid fri for benzin- og dieselkøretøjer. Færger er en af de helt store knaster, som der skal arbejdes med.

d. 20. april, d. 28. april og d. 3. maj har der været landsbymøder hvor der har været en repræsentant fra gruppen, som har fortalt om ”Klar til elbilsprojektet”, som bl.a. går ud på at få etableret ladestandere til både private, erhverv og i landsbyerne

Gruppen har mødtes igen til et infomøde omkring elbiler til håndværkere fredag d. 3. juni på SE

Medlemmer fra gruppen har også været med til at give input til kommunens udbud på ladestandere der bliver sendt ud i august. 

KONTAKT PERSON – Michael Kristensen

GRUPPEN 
Jesper Østergaard, Jacques Rahr Knudsen,  Peter Lund, Mogens Wehrs, Philipp Cerny, Kjeld Bønkel, Holger Sørensen, Brian Madsen, Kirsten Brusgård, Erik Verdoes, Mette Løkke

 

Grupperne var selvorganiserende – Dette var overskrifter på hvad gruppen skønner kan blive afgørende i arbejdet med klimaplaner. 

Det vi talte om

  • Samsø Forsyningsselskab
  • Intelligent forbrug
  • Lagerteknologier
  • Biogasanlæg på Samsø
  • Færger på Biogas eller el
  • Forskellige nye former for transport
  • Kørsels mønstre og delebiler/samkørsel
  • Offentlig transport på el
  • Erhvervskørsel/godstransport – hvilke muligheder er der
  • Turisme – CO2 neutral ferie
  • Repowering – skiftet til noget andet brændstof
  • Ejerskabsmodeller
   

   

Share
Tweet
Share
Email
Print
Scroll to Top