TSI – Kom Videre Afslutningskonference-resume

test1

Tekst og foto materiale til fri afbenyttelse, som reference til projektet, på jeres hjemmeside eller sociale medier

Fritekst til inspiration (brug tekst som du ønsker):

‘TSI kom videre’ er et projekt finansieret af Den Europæiske Union gennem Technical Support Instrument (TSI) og implementeret af Samsø Energy Academy i samarbejde med Europa-Kommissionen.

Formålet er at støtte Central Denmark Region og dens 19 kommuner med at implementere deres klimaambitioner i praksis ved at styrke deres kapacitet inden for:

– Klimaplanlægning og den nødvendige infrastruktur for at opnå klimamålene i deres planer og de overordnede nationale mål for Danmark

– Oversætte klimaplanerne til konkrete projekter og foranstaltninger på jorden med deltagelse af samfundet, interessenter og borgere

Dette skal gå hånd i hånd, men kommuner befinder sig mellem udviklere og store projekter på den ene side og deres egne borgere og samfund på den anden. For at bryde denne situation bidrager projektet med vejledning, viden og inspiration til social innovation fra forsøgskommunen Samsø, en af Central Denmark Regions’ 19 kommuner.

Download EU-logo her

Med den juridisk bindende Klima Lov af 2020 forpligtede det danske parlament sig til at reducere nationale drivhusgasemissioner med 70 procent inden 2030. For at opnå dette planlægger danmark at firdoble onshore vind- og solenergiproduktionen.

Som følge heraf er der god grund til at genoverveje, hvad der er nødvendigt for, at klimaplaner bliver realistiske og implementeres på jorden. Hvis klimaindsatsen i Danmark og ud over det skal undgå at støde på frustrerede borgere og dyre forsinkelser for store projekter, er det på høje tid at se på og genoverveje rammerne og betingelserne for udviklingen af vedvarende energi.

Som samfund skal vi lykkes med at oversætte top-down-politikrammer, inden for hvilke kommunerne opererer, til en anden fortælling, som borgere kan relatere til, og udviklere skal forstå og acceptere. Vi vil kun være i stand til at tackle klimaudfordringen, hvis vi formår at undgå voksende ‘Not In My Backyard (NiMBY)’ reaktioner, flaskehalse på grund af manglende ressourcer på kommuneniveau og problemer som dyre forsinkelser og projektannullering samt mistillid fra samfundet. Dette udgør en stor udfordring, der kan undgås, hvis kommunerne får de ressourcer, den rette sæt færdigheder og de værktøjer, der er nødvendige for opgaven fra begyndelsen.

Ved afslutningskonferencen for DKGREENTRAN-projektet den 16. januar inviterer Region Midt, Ringkøbing Skjern kommune og Samsø Energiakademi til en temadag om borgersamarbejde og den vanskelige balance mellem kommune, udvikler og borger.

Aktivering af klimaplaner kræver offentlig deltagelse

Hvordan løser kommunerne denne opgave?

Samsø Energiakademi bringer gode idéer, der allerede eksisterer fra bedste praksis, som øen Samsø, og inviterer deltagere til at dele deres erfaringer og deltage i debatter om, hvad der kan gøre kommunernes klimaarbejde mere produktivt, mere inkluderende, mere realistisk og sjovere.

Download EU-logo her

Her en oversigt over 'TSI – Kom Videre afslutningskonference' dagens agenda:

16. januar 2024, 10:00 - 15:00, NaturKraft, Ringkøbing, Danmark

Baggrund

‘TSI kom videre’ er et projekt finansieret af Den Europæiske Union gennem Technical Support Instrument (TSI) og implementeret af Samsø Energy Academy i samarbejde med Europa-Kommissionen.

Formålet er at støtte Central Denmark Region og dens 19 kommuner med at implementere deres klimaambitioner i praksis ved at styrke deres kapacitet inden for:

– Klimaplanlægning og den nødvendige infrastruktur for at opnå klimamålene i deres planer og de overordnede nationale mål for Danmark

– Oversætte klimaplanerne til konkrete projekter og foranstaltninger på jorden med deltagelse af samfundet, interessenter og borgere

Dette skal gå hånd i hånd, men kommuner befinder sig mellem udviklere og store projekter på den ene side og deres egne borgere og samfund på den anden. For at bryde denne situation bidrager projektet med vejledning, viden og inspiration til social innovation fra forsøgskommunen Samsø, en af Central Denmark Regions’ 19 kommuner.

Koncept for konferencen

Med den juridisk bindende Klima Lov af 2020 forpligtede det danske parlament sig til at reducere nationale drivhusgasemissioner med 70 procent inden 2030. For at opnå dette planlægger landet at firdoble onshore vind- og solenergiproduktionen.

I sit forslag “Climate action – joining hands for more green energy from onshore solar and wind farms” fra den 9. oktober 2023, præsenterede regeringen sine forslag til den videre proces med at udpege steder til 32 energiparker og øge kompensationen til naboer og kommuner.

Den landlige Central Denmark Region, en af de fem regioner i Danmark, huser allerede talrige vind- og solprojekter. Af de 32 udpegede energiparker er halvdelen alene i Central Denmark Region. Adskillige ambitiøse projekter overvejes af udviklere, men processen er afkoblet samfundene på jorden. Dette skaber øget pres på regionens 19 kommuner, der mangler de rette værktøjer til at kommunikere med deres samfund, oversætte deres klimaplaner til projekter, som borgere og interessenter kan relatere til, og til sidst inddrage deres samfund.

Som følge heraf er der god grund til at genoverveje, hvad der er nødvendigt for, at klimaplaner bliver realistiske og implementeres på jorden. Hvis klimaindsatsen i Danmark og ud over det skal undgå at støde på frustrerede borgere og dyre forsinkelser for store projekter, er det på høje tid at se på og genoverveje rammerne og betingelserne for udviklingen af vedvarende energi.

Som samfund skal vi lykkes med at oversætte top-down-politikrammer, inden for hvilke kommunerne opererer, til en anden fortælling, som borgere kan relatere til, og udviklere skal forstå og acceptere. Vi vil kun være i stand til at tackle klimaudfordringen, hvis vi formår at undgå voksende ‘Not In My Backyard (NiMBY)’ reaktioner, flaskehalse på grund af manglende ressourcer på kommuneniveau og problemer som dyre forsinkelser og projektannullering samt mistillid fra samfundet. Dette udgør en stor udfordring, der kan undgås, hvis kommunerne får de ressourcer, den rette sæt færdigheder og de værktøjer, der er nødvendige for opgaven fra begyndelsen.

Ved afslutningskonferencen for DKGREENTRAN-projektet den 16. januar inviterer Region Midt, Ringkøbing Skjern kommune og Samsø Energiakademi til en temadag om borgersamarbejde og den vanskelige balance mellem kommune, udvikler og borger.

Aktivering af klimaplaner kræver offentlig deltagelse

Hvordan løser kommunerne denne opgave?

Samsø Energiakademi bringer gode idéer, der allerede eksisterer fra bedste praksis, som øen Samsø, og inviterer deltagere til at dele deres erfaringer og deltage i debatter om, hvad der kan gøre kommunernes klimaarbejde mere produktivt, mere inkluderende, mere realistisk og sjovere.

Arrangementet finder sted i NaturKraft, Naturparken 10, Ringkøbing, Danmark

test1

 Program

10:00: Ankomst til Naturkraft

– Velkomst ved Jesper Lærke, Formand for Klimarådet i Ringkøbing Skjern kommune.

Klimaråd i kommunerne er rådgivende organer, der samler forskellige sektorer som kommunen, virksomheder, foreninger og vidensinstitutioner og giver inspiration til kommunernes klimaindsats.

– Velkomst af Europa-Kommissionen (video)

Kort introduktion til Technical Support Instrument

– Velkomst af Søren Hermansen – direktør, Samsø Energiakademi

Introduktion til konceptet for konferencen

10:30: Lisa MD Gerschefski – Vicekontorchef, Regional Udvikling, Central Denmark Region

Central Denmark Regions klimaambition for 2030 og kommunernes rolle i aktivering af klimaplaner og udviklingen af både store og små energiprojekter.

10:45:

– Lokalsamfundets rolle i den grønne overgang set fra borgerens synspunkt: Jes Nissen, borger repræsenterer landsbyen Borris, Ringkøbing-Skjern Kommune, Danmark.

– Den grønne overgang og udviklerens rolle

set fra udviklerens synspunkt: Gunnar Lisby fra Lisby Power.

Ringkøbing-Skjern er den største landlige kommune i Central Denmark, og der er eksempler på succesfuldt samarbejde mellem udviklere af vedvarende energi og samfundet. Sessionen er ment som en demonstration af, hvordan udviklere kan arbejde sammen med lokale samfund for at forberede projekter inden for vedvarende energi.

11:15: Debat/Workshop

Deltagerne vil blive delt op i to grupper, der tager de to roller som borgere og udviklere og arbejder med udsagn, der kan støtte forståelsen af de udfordringer, kommunerne står over for, mens de står midt imellem DK2020 klimamål, de 32 udpegede energiparker og deres egne planer for vedvarende energi og klimarelaterede infrastrukturprojekter.

Workshopværter:

– Søren Hermansen: direktør, Samsø Energiakademi
– Kim Tobiasen: Landsbyudvikler

12:45: Frokost

13:15:

– Rapport fra workshoppen og refleksion: Hvad hørte vi fra de to grupper?

– En samtale fra EU-perspektiv (video) – (skal bekræftes)

Lokale myndigheder bliver gentagne gange bedt om at spille en eksemplarisk rolle i gennemførelsen af EU’s klimaindsats. I Danmark beder regeringen kommunerne om at træde i karakter for at levere den nationale klimaambition. Og alligevel befinder kommuner sig imellem presset fra udviklere på den ene side og deres samfund på den anden. At bringe disse to perspektiver sammen og nå ud til borgerne for at opnå offentlig deltagelse er en op ad bakke kamp, der kræver tilstrækkelige ressourcer og færdigheder.

Hvilke kapaciteter og ressourcer er nøglen for kommuner for at levere EU’s Green Deal på jorden? Hvordan kan kommuner opnå offentlig accept og deltagelse? Hvordan kan EU’s instrumenter og programmer støtte offentlige myndigheders behov?

– Kaspar Richter, Enhedschef, Generaldirektoratet for Støtte til Strukturelle Reformprocesser, Europa-Kommissionen
– Kjartan Björnsson, Enhedschef, Generaldirektoratet for Støtte til Strukturelle Reformprocesser, Europa-Kommissionen
– Eero Ailio, Rådgiver, Direktoratet for Retfærdig Overgang, Forbrugere, Energi Effektivitet & Innovation, Generaldirektoratet for Energi, Europa-Kommissionen
– Stelina Chatzichristou, Expert, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)

14:30: Kaffe og kage

15:00: Afslutningssession

– Opsamling af nøglepointer
– Tak og udtryk for taknemmelighed
– Information om opfølgningsforanstaltninger og ressourcer

Konferencen er åben for deltagelse, du er velkommen til at dele denne invitation med enhver, der kunne være interesseret.

Scroll to Top