TSI – Kom Videre 

TSI – Kom Videre 

Projekt Start: 1/12-2021
Projekt Slut: 1/2 2024

Nøgleord: Grøn omstilling, implementering i praksis, handling, lokale klimaplaner, fællesskab, forankring i organisationen, borgerinddragelse, Regional udvikling, Klimaregnskab

Om projektet: 

TSI – Kom Videre projektet er udsprunget af Region Midtjyllands ambition om at være pioner inden for den grønne omstilling. Projektet er opbygget af to elementer, der søger at støtte og opkvalificere de kommunale medarbejdere, der arbejder med borgerinvolvering, klimaplaner og grøn omstilling i det geografiske område, som Region Midtjylland dækker. 

Det første element i projektet omhandler undervisning og vejledning af de kommunale medarbejdere i, hvordan man succesfuldt kan inddrage egen organisation, lokale interessenter og borgere, således de lokale klimaplaner er inkluderende og forankrede i den lokale kontekst. Det andet element omhandler undervisning og vejledning af de kommunale medarbejdere til bedre at forstå og bruge klimaregnskabet, der allerede nu bruges til at udforme og sætte retning for lokale handlinger inden for den grønne omstilling og klimaplaner. 

Projektet har derfor til hensigt at kompetenceopbygge de kommunale medarbejdere til bedre at forankre klimaindsatsen internt samt at opnå en mere succesfuld involvering af borgerne i det fremadrettede klimaarbejde med at skabe klimahandling. Dette vil ske med afsæt i de lokale klimaregnskaber, hvor yderligere kompetence til at bruge og kommunikere klimaregnskabet, skal understøtte klimahandlingerne frem mod et klimaneutralt samfund. 

Projektet vil samlet set understøtte kommunerne i deres arbejde med den grønne omstilling, herunder udarbejdelse af klimaplaner i DK2020-regi, hvorfor projektet understøtter kommunerne i at sætte tilstrækkelige klimaambitioner og via en bred inklusion hjælpe med at omsætte disse til konkrete lokale klimahandlinger. 

Samlet set vil TSI – Kom Videre projektet give et kompetenceløft til de kommunale medarbejdere, og dermed bidrage til at lokale klimaplaner bliver bedre forankrede og mere nærværende. Projektet understøtter en forsat vedholdende klimaindsats, samtidigt med at det bidrager til at klimaplanerne kan tage det næste skridt og blive omsat til lokal handling. 

Al undervisningen tager udgangspunkt i Samsøs succesfulde omstilling af øens energisystem samt deres innovative inddragelse af interessenter og borgere i denne proces. 

Undervisning i inddragelse forestås af: Samsø Energi Akademi 

Undervisning i Klimaregnskab forestås af: PlanEnergi 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email