TSI – Kom Videre 

Projekt Start: 1/12-2021
Projekt Slut: 1/2 2024

Nøgleord: Grøn omstilling, implementering i praksis, handling, lokale klimaplaner, fællesskab, forankring i organisationen, borgerinddragelse, Regional udvikling, Klimaregnskab

Projektleder: Alexis Chatzimpiros

Projektet:
‘Kom Videre’ udspringer af Region Midtjyllands ambition om at være pioner i den grønne omstilling. Det søger at understøtte DK2020-processen og opkvalificere de kommunale medarbejdere, der arbejder med klimaplaner, grøn omstilling og borgerinddragelse.

 Hele samfundet er gået fra kun at arbejde med energi til at skulle beskæftige sig med og arbejde med klima. Hvorfor?
-Fordi vores CO2-aftryk er så meget mere end den elektricitet og varme, vi bruger. Det er også den mad, vi spiser, det sted, vi bor, det affald, der samler sig, og mange andre ting, der ikke er så menneskeligt indlysende i reduktionen af vores CO2, såsom arealanvendelse til landbrug, affald og spildevand.

Projektet giver vejledning til kommunalt ansatte i i det fremadrettede klimaarbejde med at skabe klimahandling. Det kompetenceopbygger , hvordan man inddrager egen organisation, lokale interessenter og borgere, så disse kommunale klimaplaner aktiveres og forankres i den lokale kontekst.

Hvordan deler vi så stor en opgave ned til lokal handling?
I ‘Kom Videre’ tager vi et skridt ad gangen. Vi indsamler og deler viden, spørgsmål, dilemmaer og udfordringer fra vores daglige klimaarbejde og får også input og perspektiver fra best practices og industrien. Vi åbner op for kollegaer og afdelinger og er tålmodige med hinanden, når vi mangler viden eller vedholdenhed. Vi taler om kampe og dilemmaer der allerede står over for og hvad vi har brug for hjælp til, hvad der er interessant og hvad vi vil lære mere om. Klimaarbejdet kan kun lykkes, hvis vi har perspektiv på hvad andrer laver, og arbejder på tværs af sektorer, organisationer og civilsamfundet.

Tilgangen er baseret på Samsøs succesfulde transformation af øens energisystem og den sociale innovation i at inddrage interessenter og borgere i processen.

Rammen
Europa-Kommissionen udvælger fokusprojekter gennem det tekniske støtteinstrument (TSI) på grundlag af deres effektive implementering, lovende resultater og potentiale til at blive replikeret i hele EU for at fremme god praksis.

Alexis Chatzimpiros

Projektleder: Alexis Chatzimpiros

Podcast: "Perspectives from Central Denmark municipalities on climate planning"
Scroll to Top