Veje til folkelig forankring

Veje til folkelig forankring​

– Med energi demokrati som lup på fænomenet FOLKEDYBET

Hvad nu hvis vi kunne begynde med at mødes og udveksle om Samsø som demokrati Ø?

Formål og beskrivelse:

Oplyse,- engagere,- udfordre, motivere og skabe scener for opdagelsen af hvilke stemmer udvikler og plejer et levende lokal demokrati. Folkedybet hele året lokalt

At mødes fysisk på Energiakademiet. At vi kollektivt fordybe os med en fælles defineret intention.Vi anvender demokratiske principper ved at tage “ luppen frem” og undersøge hvordan det står til med det lokale demokrati på flere planer og med Samsø som helhed.

I disse år ses i mange lande en hurtig udvikling i retning af stærkere inddragelse af borgerne i den politiske beslutningsproces. I dag giver 113 af verdens 177 demokratiske lande borgerne mulighed for at deltage i folkeafstemninger på kommunalt niveau.I det globale samarbejde om demokratiudvikling i kommuner, ses bæredygtighed som en forudsætning for demokratiets levedygtighed.

For Samsø vil det være en indlysende rigtig opfølgning på kommunens og Energiakademiets mangeårige indsats for bæredygtighed at indgå som medspiller i tæt opbakning og deltagelse med civil samfundet.

 

Vi afholder en national samling hvor vi anvender festivalformen “Folkedybet” I september 2022 på Strandengen 1,- på Samsø Energiakademi. 

Vi vil over to dage fassilitere og arbejde med sagen “demokrati her og nu, og Energiakademiet vil designe principper som fordre at vi lytter dybt og dokumentere hvor civil og lokal samfundet har engement og deltagelse, som kan være retningsgivere på fornyelsen.
Vi er også opmærksomme på at samtalerne ikke kun handler om fornyelse for fornyelsens skyld.

Der vil ambitiøst, blive afviklet demokrati- salonner på festivallens to dage.
Energiakademiet vil producere et dynamisk og kunstnerisk manifest som kommer til at indeholde indsamlet udsagn fra de 20 målsætninger og overskrifter, der kan fremme og vitalisere nationale og lokale nær demokratier. 

1. Demokratiudvikling en vedvarende opgave.

2. De fysiske rammer for borgernes deltagelse.

3. Demokrati øjenhøjde- De samme normer for folkevalgte og borgere.

4. Løbende udvikling borgerdeltagelse.

5. Lokal selvbestemmelse skal beskyttes – Regler for medinddragelse – demokrati.

6. Reel demokratisk medinddragelse af unge mennesker.

7. Organisationer og foreninger er drivkraft for demokratiet, – Udveksling mellem mennesker og sociale bevægelser understøttes.

8. Fra det lokale til det Nationale og Internationale;- Demokratikommuner skaffer indflydelse på højre politiske niveauer.

9. Agenda 2030 i praksis,- Bæredygtighed.

10. Borgerdeltagelse er en proces,- Deltagelsen skal fremmes på alle udviklingsstadier.

11. Gennemførelse og gennemsigtighed,- resurcer til at sikre, at borgernes beslutninger bliver ført ud i livet.

12. Valgdeltagelse skal være enkel.

13. Hver beboer er også en borger.

14. Hver stemme skal høres,- også imellem valgdatoerne

15. Demokratistøtte,-Støtte til udvikling af borgernes ideer.

16. Moderne direkte demokrati, inddragelse af alle deltager.

17. Åbenhed i ledelse,- Digital information (e- administration, åbne data) 

18. Ligestilling, beskyttelse af underrepræsenterede og af mindertal.

19. Medier som hjælp for borgerne.

20. Tilfredse tabere ,- Hensyntagen til mindretallet.

Løbetid:
1.11 2021 – 31.12 2022

Partnere:
Folkedybet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Projektleder: Malene Lundén

Vinteren kommer

Vi afholder “vinteren kommer” med Demokrati fitness og samtaler om Folkedybet.

Kom til fællesspisning torsdag den 1. December, og kom med gode ideer til hvordan vi kan imødegå vores fælles udfordringer

Læs mere »
Scroll to Top