Mål 3: Drivmidler til transport på og til/fra Samsø bygger på vedvarende energi

Mål 3: Drivmidler til transport på og til/fra Samsø bygger på vedvarende energi

 • Elbiler
 • Biobrændstof
 • Færger bruger fossilfrie drivmidler
Udgangspunkt (2009)
Transport på Samsø samt besejlingen af øen foregår stadig med fossile brændstoffer. Sceneskiftet på dette område har ladet vente på sig – af mange g
runde.
 
Udfordringer
Samsø har gennemført det første sceneskift med indførelsen af vedvarende el-produktion og udbredt fælles varmeproduktion. Udfordringen er nu, at få el-produktionen overført til transportsektoren.
 
Elbiler og deres batterier er stadig under udvikling. Teknologien er endnu langt fra masseproduktion og dermed billiggørelse. Elbiler passer imidlertid fint med kørselsmønstret på en mindre ø og ind i et el-system med periodevist stort overskud af el fra vindkraften. De tungere køretøjer og færgerne har imidlertid behov for andre drivmidler.
 
En mulighed, der er under overvejelse, er at etablere et biogasanlæg, der vil kunne producere energien til øens øvrige transportarbejde. Udfordringerne i forbindelse med etablering og drift af biogasanlæg vil være at sikre stabil og sikker forsyning af biomasse og tilsvarende afsætning af energien. De relativt store etableringsomkostninger er yderligere en barriere for en fælles biogasløsning på Samsø.
 
Handlinger
For at opnå en fossil uafhængig transport, skal elbiler gradvist erstatte mindre diesel- og benzindrevne køretøjer frem til 2020 (50%) og 2030
(80%).
 
Handlinger, der kunne skubbe på denne udvikling omfatter:
 
 • Synliggørelse af elbiler og indsats overfor næste valg af bil.
 • Fokus på opstilling af ladestandere – partnerskaber mulige.
 • Bilkøberes muligheder for fordelagtige køb af elbiler skal undersøges.
 • Elbiler til hjemmeplejen og andre biler i den offentlige sektor.
 • Elbiler til postvæsnet, taxikørsel og andre erhverv, der egner sig til at køre i elbiler.
 • De lokale automekanikere skal efteruddannes til at kunne håndtere elbiler.
 • Udlejning af elbiler til turister.
 • Delebilsordninger både med elbiler på øen og med benzin-/hybridbiler på fastlandet.
 • At udnytte elbilens batterikapacitet til opbevaring af overskydende el-produktion. Brug af intelligente elmålere.
 • Offentlig transport skal overgå til et vedvarende drivmiddel – el er det sandsynlige drivmiddel.
 • At undersøge mulighederne for at kombinere etablering af biogasanlæg med afsætning af gas til dele af øens transportarbejde. Infrastruktur i form af tankanlæg skal indtænkes.
Scroll to Top