Mål 6: Gribe mulighederne, når de opstår

Mål 6: Gribe mulighederne, når de opstår

  • Idéer
  • Lokale initiativer
  • Muligheder
Udgangspunkt (2009)
Samsø har de seneste 10 år som Danmarks Vedvarende Energi-Ø oplevet, at energiudvikling har skabt arbejdspladser og erhvervsmuligheder. Der er lavet om på den enkelte borgers forståelse for bæredygtig udvikling. Disse erfaringer er udgangspunkt for Mål 6.
 
Samsø skal en gang til – til at se på de ideer, som en ny plan kan tilbyde. Det er ikke kun for miljøets skyld, at Samsø skal være uafhængig af fossile brændsler. Der er masser af innovationsmuligheder og økonomiske incitamenter i en ny plan. Vi skal bare se dem. Med et øget fokus på idé-generering og projektudvikling er perspektiverne for Samsø positive og interessante.
 
Udfordringer
Der er flere udfordringer i projektet. Dels er der sket meget siden Samsø i 1998 startede de første energiprojekter. Der var flere borgere dengang. Og der var en anden økonomi i samfundet.
 
Fra i 1998 at være 100% afhængig af fossil energi og dermed bundet af import, er Samsø i dag eksportør af vedvarende energi og dermed mere uafhængig af markedsprisen på olie. Der er derfor brug for at se på den nye plan i et langt perspektiv, hvor markedsprisen på fossilenergi fremskrives og indregnes i de budgetter, der fremlægges.
 
Der kan spores lidt ”metaltræthed”. Tordenskjolds soldater skal mobiliseres igen. Det er en udfordring at se på udviklingen med friske øjne og at se de muligheder, der indtil nu er ideer og visioner. Direkte engagement i energiudvikling er i fossiluafhængig ø planen koblet med andet end energi. Der skal også ses på indirekte energiforbrug. Affald, fødevarer og processer indeholder også energi og disse områder skal også med denne gang.
 
Det er både politisk og kontroversielt, men nødvendigt og dermed en udfordring.
 
Handlinger
Informations- og uddannelsesmøder skal afholdes for de enkelte indsatser for virksomhederne og generelt for borgerne. Viden bliver grundlæggende nødvendigt for dette mål.
 
Aktivering af samfundet er én ting. Idé-generering og nytænkning er grundlæggende vanskeligt i et lille samfund med få aktive virksomheder og borgere. Energiakademiet skal være et væksthus for disse områder således, at ideerne ikke drukner i alt det daglige, der skal gøres, eller tabes fordi der ikke er tradition eller erfaring indenfor området. Her skal Akademiet skaffe de netværkskontakter, der skal til for at holde gryden varm og liv i ideerne.
 
Penge er nødvendige. Ved at koble ideer kan der skabes en iværksætterånd, der kan løfte den økonomiske byrde, som en projektudvikling kræver.
 
Sammenhænge og partnerskaber skal skabes for dermed at få størrelse og format i projekterne og skabe økonomisk grundlag for realisering. Der er meget der kan skabe usikkerhed, når nye ideer skabes og sendes ud for at afprøves.
 
En uheldig kommentar på et offentligt møde, en forsigtig bankrådgiver eller en langtrukken myndighedsbehandling kan stoppe en god idé. Energiakademiets håndtering af planen skal medvirke til at overvinde disse barrierer ved kontinuerligt at tjekke for bump på vejen. Der skal skabes en god stemning i projektet. Der vil opstå uenighed og usikkerhed. Det er en barriere, men også en god mulighed for at få afprøvet, om projekterne kan bære både økonomisk og folkeligt.
Scroll to Top