Version 4.0

Klimaprojekter på Samsø:

  • De grønne mænd (Forening)

  • Lokale Klimaplan (Kommunen)

  • Med borgeren i centrum (SE)

  • Fjernvarme møder (Forening)

  • Spildevand (Kommunen)

  • Omlægnings landsbyer (Kommunen)

  • Folkedybet (SE)

Version 4.0
Ikke nemt, til gengæld svært.

Fra energiregnskab til klimaplaner

Samsø Kommunes klimaplanen bliver omsat til handling og omhandler alle dele af lokalsamfundet.

På Samsø har vil siden 1997 arbejdet med at udfase fossile brændsler. Idag 24 år senere er omstillingen igang og Samsø mødes og snakker om håndteringen af Samsøs ressourcer. Den folkelige interesse er vigtig for realisering af planen.

Energiakademiet er et projekthus og Samsø kommune har inviteret os med til at udveksle på den erfaring vi har fra udviklingen af Samsø som vedvarende energi-ø. Se version 0.0- 0.1- 0.2- 0.3. De forskellige faser i udviklingen der har ført lokal samfundet frem til der hvor vi er idag. Inklusion, medejerskab og viden baseret på data er vores ressource og mulighed for at gå ind i klimaarbejdet.

Idag er opbakning og velviljen stor fra alle lokale brancher og civil samfundet.
Opgaven er ikke nem, men til gengæld svær! Der er utålmodighed og mangel på viden om hvad der skal til og hvem der skal tage initiativet og hvor forandringerne kommer til at spille ind?  Vi er som borgere både klar men også skeptiske.

I 1997 lavede vi energiregnskaber og idag er det klimaplaner. Vi udvikler en bredere forståelse for ressourcer som en forudsætning for at involvere og interagere med natur, landskab og klimaet. Udfordringerne er store, og alle ønsker handlinger og derfor står konflikterne i kø når vi skal håndtere udledningen af mindre C02 både i systemisk forstand og for den enkelte husholdning.

Men hvis vi i fælleskab kan fremme den gode historie, fortælling om hvordan vi sammen gør hinanden bedre og organisere os, kan disse tiltag hjælpe os med at holde fokus på hvordan vi både sammen, tager de afgørende beslutninger og mindsker udslippet af C02.

Vi håber at denne opstarts periode både gør os klogere og at vi lære sammen mens vi gør det!

Beregninger 2022 på Biogas, Varmepumper til Fjernvarme, Brint og Elbilernes reguleringspotentiale

De 5 grupper

Scroll to Top