Why host a Ghost?

WHY HOST A GOST ?

Spøgelser har en hvis frihed og for de mere jordiske logikere ligger spøgelser nok i fantasi afdelingen.Intention:Videoerne er 30 min og er ikke mainstream underholdning – Det er en invitation og som at sidde med en gruppe venner og pludselig sker der et skift i stemning og to begynder på en langt dybere samtale som lukker kæften på os andre fordi at nu sker det og det gør at vi begynder at lytte !

I mit kunstneriske arbejde er det med spøgelser det samme som de mange naturskift så som at betragte og befinde sig i tåge, altså noget man ikke lige kan se igennem, grundet ydre eller indre varme = En spændings tilstand.

Derfor har Energi Akademiet sat jeres sind i bevægelse, ved at vi har startet denne række zoom samtaler, hvor formatet forgår elektronisk.
Her har vi inviteret følgende afsender en eller flere fra Energi Akademiet og en modtager ude og i dette afsnit er det Jakob Lillemose.

Du vil møde nye mennesker, dyr, planter og det formgiver hvordan samtaler om alt fra nullermænd til klimaforandringer kan finde sted uden at have et formål som værende et projekt.

I disse 5 kommende zoom afsnit, vil du opleve noget du ikke her og nu med det samme forstår. Akademiet prøver ikke på at være kloge, vi ønsker nok mere at åbne op for alt det vi ikke ved noget om.
Så når vi går sammen på tværs eller høj og lav mødes og formår at sænke tempoet og invitere ind til de særlige samtaler, er det metaforisk som at opleve tågen og sammen opdager vi måske solen, som får ting til at ske.

Den første i serien “Host a Gost “ er Jacob Lillemose som arbejder i krydsfeltet mellem samtidskunst og populærkultur og siden midten af 1990erne også arbejder som kurator, kritikker og journalist.

Han ser ikke samtidskunst og populærkultur som adskilte men søger bevidst at forbinde dem for at udfordre institutionelle rammer og konventioner.

Hans interesser spænder bredt, fra zombie-pulp og westerns til climate fiction og konceptuel kunst og videre. Det er ikke afgørende hvilken form et kunstnerisk udtryk har, men om at det er i stand til at skabe billeder eller fortællinger som kan anspore et kritisk og visionært engagement med den verden vi lever i.
Indenfor kunstfeltet specifikt har han især arbejdet med alternative og blandede formater.

Lillemose drev projektrummet X AND BEYOND (2013-17), hvor han fokuserede på katastrofer i tilknytning til forskningsprojektet Changing Disasters på Københavns Universitet.

Deltagerne i samtalen, Malene Lunden kommunikation og udvikling på Energi Akademiet, Søren Hermansen direktør på Energi Akademiet og Jakob Lillemose, som samtaler om vigtigheden af lokal dialog og handling i forhold til globale udfordringer.

Der er en følelse af, at lokale samfund kan tjene som eksperimentelle steder, hvor man kan teste løsninger til større problemer.
Samtalen berører også ideen om at bruge lokalsamfund som “petriskåle”, hvor man kan indføre forskellige faktorer og se, hvordan de interagerer.

Søren fremhæver, hvordan mennesker over hele verden, fra Australien til Japan, har lignende samtaler om deres forhold til naturen.

Han mener, at vi skal finde visdom fra dem, der stadig har en dyb forbindelse til naturen. Jakob tilføjer, at den moderne verden mangler et mytologisk lag og en dybere forståelse af menneskets sted i verden.
Han føler, at vi kan lære meget fra ældre kulturer og måder at tænke på.

Globale Samtaler: Søren bemærkede, og har observeret lignende samtaler er igangværende rundt om i verden og specielt i lande som Australien, Japan og Canada.
Lokalsamfund som “Petriskål”: Samtalen fremhæver idéen om at bruge lokale samfund som eksperimentelle steder – en “petriskål”, hvor man introducere forskellige faktorer og ser, hvordan de interagerer. Det er en metode til at afprøve løsninger på et mindre niveau, før de anvendes globalt.
Læring fra “indigenous People”: Søren påpeger vigtigheden af at hente visdom fra oprindelige folkeslag, der stadig har en dyb forbindelse til naturen. Disse folk kan tilbyde unik indsigt i, hvordan man lever i naturlig harmoni med omgivelserne.
Spirituel Forbindelse: Jakob fremhæver behovet for en dybere, næsten spirituel forståelse af vores plads i verden. Han taler om vigtigheden af det “eksistentielle” og det spirituelle i forhold til vores forståelse af vores rolle i naturen.
Genopdagelse af Traditionelle Metoder: Der er en generel konsensus om, at moderne samfund kan have gavn af at genopdage og inkorporere traditionelle metoder og tankegang. Jakob mener at den moderne verden mangler et mytologisk lag, og at vi kan drage fordel af at vende tilbage til ældre kulturelle forståelser.

Beskrivelse i zoomklippet referer jeg til hans aktuelle bog – Så her er overskriften
Mennesket i et planetært perspektiv.
Forestillingen om, at mennesket er i centrum for verden, er kendetegnende for den moderne civilisation. Men den er også en vildfarelse. Og en konstrueret løgn. Som har haft fatale konsekvenser for det øvrige liv på Jorden, og som spiller en hovedrolle i den aktuelle klimakrise.

I dette essay præsenterer Jacob Lillemose en række videnskabelige, historiske og kunstneriske perspektiver, som overgår den menneskelige skala og ansporer mennesket til at udvikle en planetarisk sensibilitet og forståelse for dets tilværelse på Jorden. Det er perspektiver, der kalder på både ydmyghed og undren og åbner for nye kritiske og visionære forestillinger om at være med på plantens rejse i det uendelige univers.

Scroll to Top